Студентська конференція з екологічної тематики на ФЛ

16 листопада 2016 року в НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" відбулась студентська науково-практична конференція "Екологічні питання та сучасні шляхи їх вирішення в Україні та світі",  організована кафедрою англійської мови технічного спрямування №1. У конференції взяли участь студенти технічних спеціальностей I-II курсів. Робочою мовою конференції була англійська.

Тематика доповідей стосувалась екологічних катастроф у країнах СНД, шляхів поліпшення стану навколишнього середовища у місцях підвищеного радіоактивного та сміттєвого забруднення, використання превентивних методів для запобігання повторним нещасним випадкам, озонових дір та забруднення водного середовища.

Першим виступив студент II курсу факультету електроніки Олексій Махньов. Він ознайомив присутніх з методами боротьби з радіоактивним забрудненням після аварії на Чорнобильській АЕС. Продовжила тему катастроф на АЕС Марія Коробко з факультету електроніки. Вона зробила повідомлення про Киштимську аварію на хімкомбінаті "Маяк" (Челябінська область Росії), яка сталася в 1957 році і призвела до радіоактивного забруднення значних територій. Студент факультету електроенерготехніки та автоматики Володимир Алексейчук розповів про нещодавню пожежу на Грибовицькому сміттєзвалищі у Львівській області, її наслідки для довкілля та запропонував ряд заходів для уникнення подібних інцидентів у майбутньому.

Студентка теплоенергетичного факультету Анна-Марія Лазаревич виступила з презентацією, в якій порушила тему виснаження озонового шару, що виникає в результаті викиду хлорфторвуглецевих газів та може мати дуже негативний вплив на екосистему.

Студент Інституту енергоменеджменту та енергозбереження Артем Усенко розповів про забруднення водної екосистеми, що має шкідливі наслідки не тільки для всього живого у воді, але й для людини.

Виступ студента хіміко-технологічного факультету Віктора Куриленка стосувався вироблення електроенергії за допомогою теплового потоку, що перетворює різницю температур внутрішньої системи гарячого та холодного водопостачання на механічну енергію за допомогою двигуна Стірлінга.

Гліб Сливчак з хіміко-технологічного факультету розглянув проблему твердих побутових відходів в Україні. Головною проблемою, на думку автора, є низька кількість сміттєпереробних заводів на території нашої країни. Серед заходів щодо поліпшення цієї доволі гострої проблеми було запропоновано: сортування твердих відходів, впровадження переробних заводів, рекультивацію земель, використаних в якості сміттєзвалищ, проведення просвітніх заходів серед жителів нашої країни та підвищення обізнаності населення в цілому.

Виступи відрізнялися своєю оригінальністю, студенти охоче ділилися своїми думками стосовно стану екології. Усі присутні продемонстрували належний рівень володіння англійською мовою.

Анастасія Парахневич, КАМТС №1