НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» відвідав Майкл Нобель

19 вересня КПІ ім. Ігоря Сікорського відвідав професор Майкл Нобель – член родини Альфреда Нобеля, фундатора найпрестижнішої в світі премії, яка щорічно присуджується за видатні наукові досягнення у фізиці, хімії, фізіології або медицині, а також за вагомий внесок у світову літературу та сприяння зміцненню миру. Разом з ним гостем університету був відомий австрійський хірург українського походження Микола Корбан.

Упродовж 15 років Майкл Нобель був віце-головою, а згодом і головою Ради директорів родини Нобель. Нині він очолює Нобелівський фонд сталого розвитку в Цюриху (Швейцарія) та кілька неприбуткових організацій у сфері освіти, розвитку та сприяння залагодженню міжнародних конфліктів.

Нині очолюваний Майклом Нобелем фонд сталого розвитку активно працює над розширенням міжнародних контактів і встановленням зв’язків з провідними науковими установами та навчальними закладами, до кола діяльності яких входять дослідження з відповідної проблематики. Тому й розмова, у якій взяли участь ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» академік НАН України Михайло Згуровський та заступник керівника департаменту міжнародного співробітництва університету Євген Поліщук та інші, стосувалася передусім роботи і досягнень науковців КПІ в галузі сталого розвитку. Зокрема, зацікавила гостя діяльність Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку, який вже десять років працює на базі університету. СЦД-Україна є частиною Світової системи даних (ССД) Міжнародної ради з науки, його діяльність проводиться у відповідності до «Керівництва для системи Світових центрів даних», Конституції ССД та інших рекомендацій Наукового Комітету ССД стосовно політики щодо даних. Накопичувані тут дані можуть використовуватися для розв’язання міждисциплінарних задач, у тому числі й з проблематики забезпечення сталого розвитку. Тож, як відзначали учасники бесіди, партнерство СЦД-Україна з Нобелівським фондом сталого розвитку може бути корисним і продуктивним. Насамкінець, було досягнуто домовленостей щодо продовження контактів та визначення напрямів подальшої співпраці.