Проблеми інтеграції освіти, науки та інновацій в контексті співпраці українських і польських технічних університетів обговорили представники Польської освітянської фундації «PERSPEKTYWY», Конференції ректорів технічних університетів Польщі та ради Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України на засіданні круглого столу «Поєднання освіти, науки та інновацій – магістральний шлях інтеграції України в європейську систему вищої технічної освіти».

Круглий стіл відбувся у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» 22 серпня.

«Співпраця вищих навчальних закладів наших країн має давню історію. Щоправда, в останнє десятиріччя ХХ століття через відомі причини вона загальмувалася, але приблизно з 2000 року наші стосунки почали відроджуватися та активізуватися. Ініціатором цього виступила польська освітянська фундація «PERSPEKTYWY», – наголосив, відкриваючи засідання, голова Ради Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України, ректор НТУУ «КПІ», академік НАН України Михайло Згуровський. – Уже сьогодні 120 вишів України та Польщі плідно співпрацюють. І кількість університетів, що налагоджують партнерські зв’язки, постійно зростає. Їх співробітництво розвивається за різними напрямами та програмами. Зокрема, на останньому етапі програми TEMPUS українські університети взяли участь у 94 проектах, причому у 22 їхніми партерами були польські університети…». Він також нагадав про спільні проекти, які вже довели свою ефективність, і запропонував ще низку напрямів, які могли б бути цікавими для обох сторін.

Про співпрацю Конференції ректорів технічних університетів Республіки Польща та Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України, а також про угоду між цими організаціями, її головну мету, основні положення та значення для розвитку інновацій в обох країнах розповіли заступник голови Конференції ректорів технічних університетів Республіки Польща ректор Політехніки Опольскої Марек Тукендорф і заступник голови Конференції ректор Політехніки Познанської Томаш Людвиговський.

Дуже цікаву інформацію про діяльність і подальші плани Польської освітянської фундації «PERSPEKTYWY» надав учасникам круглого столу її президент Вальдемар Сівінський. Зокрема, він наголосив на можливостях, що відкриваються перед українськими і польськими університетами після зустрічі Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич та Віце-прем’єр міністра, міністра досліджень та вищої освіти Польщі Ярослава Говіна, що відбулася наприкінці червня цього року. Крім того, він запропонував провести в квітні наступного року на базі НТУУ «КПІ» широкомасштабний форум науковців і освітян України та Польщі, тематика якого охоплюватиме не лише коло проблем вищої школи, але й взагалі питання освіти, науки та інновацій в обох країнах та поглиблення співпраці задля підвищення їхньої ефективності. Як віце-президент «International Observatory on Academic Ranking and Excellance» – організації, яка безпосередньо опікується питаннями забезпечення об’єктивності оцінювання університетів та їхнього місця в міжнародному освітньому середовищі, – Вальдемар Сівінський розповів також про роботу щодо удосконалення системи рейтингового оцінювання університетів різних регіонів Європи, зокрема й технічних. Певним доповненням до цього пролунав виступ Богдана Дуди – директора Центру незалежної акредитації інженерних програм, заснованого Асоціацією ректорів вищих технічних навчальних закладів України, – присвячений конкретним питанням адаптування і легалізації програм підготовки інженерів до стандартів країн Євросоюзу і врахуванню в цій роботі досвіду польських колег.

Про досвід, конкретні питання організації та тематику, за якою варто розгортати співпрацю українських і польських технічних вишів, говорили також заступник голови Ради асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України, ректор Національного гірничого університету Геннадій Півняк, ректор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Євген Сокол і ректор Київського національного університету будівництва і архітектури Петро Куліков. Наголос у цьому контексті було зроблено саме на інноваційній діяльності університетів і створенні дієвої мотивації для всіх учасників цього процесу. Звісно, цікавим у цьому сенсі став для присутніх виступ генерального директора Наукового парку «Київська політехніка», який є ядром інноваційної екосистеми НТУУ «КПІ» «Sikorsky Challenge», Володимира Гната і керівника стартап-школи «Sikorsky Challenge» Інни Малюкової. До слова, вони повідомили, що прийнято рішення про створення подібних стартап-шкіл ще в десяти технічних університетах нашої країни і висловили надію, що цей проект пошириться й на польські виші.

У розвиток порушеного українськими колегами питання виступив представник Політехніки Опольскої, експерт з питань міжнародного співробітництва Гжегож Станкевич. Він поінформував учасників не лише про можливі напрями співпраці польських і українських науковців, але й про актуальні пропозиції для їхньої спільної участі в проектах Національного Центру Науки Польщі (NCN), який фінансує фундаментальні дослідження, тобто оригінальні дослідницькі праці, експериментальні або дослідницькі роботи без прямого комерційного використання.

Насамкінець учасники круглого столу узгодили головні напрями подальшої співпраці в контексті європейської інтеграції. Отже, це:

1. Співпраця в академічній сфері:
- програми «Подвійний диплом»;
- європейська акредитація інженерних програм;
- розробка системи рейтингового оцінювання інженерних програм;
- студентські обміни та обміни викладачів.

2. Співпраця в науковій сфері:
1) розвиток інноваційних середовищ;
2) інформаційні, комунікаційні технології;
3)зелена та альтернативна енергетика;
4) сталий розвиток;
5) наноматеріали та нанотехнології;
6) раціональне природокористування;
7) науки про життя;
8) технології очищення води;
9) кібербезпека;
10) авіаційні та космічні технології;
11) програми «Студентський супутник»;
12) логістика і транспорт;
13) підводне та підземне будівництво (освоєння підводного та підземного простору).

3. Співпраця в галузі інноваційного розвитку:
- створення спільного інноваційного середовища;
- підтримка і розвиток спільних стартапів України і Польщі.

4. Співпраця в гуманітарній сфері:
- спорт;
- мистецтво;
- культура.

Після закінчення круглого столу його учасники вирушили на зустріч з Міністром освіти і науки України Лілією Гриневич.

Дата події