ХХІ Міжнародна науково-технічна конференція «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці»

25 травня в НТУУ «КПІ» розпочала роботу ХХІ Міжнародна науково-технічна конференція «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці», присвячена ювілею кафедри прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки Механіко-машинобудівного інституту НТУУ «КПІ».

У конференції беруть участь понад 80 науковців і фахівців-практиків, планується заслухати і обговорити близько 120 доповідей. Прибули гості з Грузії, Алжиру, Польщі, а також представники вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів і підприємств України.

У день відкриття учасники заслухали 7 пленарних доповідей: «Комп’ютер і наука» (академік НАНУ В. Т. Грінченко, д. т. н., професор Г. А. Воропаєв, Інститут гідромеханіки НАНУ), «Промисловість 4.0: автономна взаємодія інтелектуальних систем» (генеральний директор ДП «Фесто» А. М. Харченко, керівник відділу дидактики ДП «Фесто» Є.С. Риженко, м. Київ), «Академія наук вищої щколи та її розвиток» (д.т.н.. професор НТУУ «КПІ» Ю. Н. Кузнєцов), «Стан і перспективи розвитку компресоробудування в Україні» (к. т. н., генеральний конструктор концерна NICMAS П. Є. Жарков, м. Суми), «Струминні технології в прецизійній обробці сучасних композитів і надтвердих матеріалів» ( д. т. н.. професор Кременчугського національного університету ім. М. Остроградського А. Ф. Саленко, д. т. н., професор Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України С. А. Клименко), «Проектування гідравлічних систем чутливих до навантаження» (головний конструктор ПрАТ «Гідросила» АПМ О. В. Харченко, м. Кіровоград), «Система мехатронних приводів на основі адаптивних FUZZY- регуляторів для мобільних робочих машин» ( д. т. н., професор Вінницького національного технічного університету Л. Г. Козлов, д. т. н. професор НТУУ «КПІ» В. Б. Струтинський).

На другий день роботи конференції відбудеться заслуховування результатів закінчених дисертацій «Розвиток наукових основ теорії проектування просторової системи приводів для маніпулювання об’єктами машинобудування» (к.т. н. НТУУ «КПІ» С. В.. Струтинський) та «Підвищення ресурсу пневматичних електромагнітних клапанів шляхом введення демпфірування в рухому систему електромагнітного приводу клапана» (Є. Г. Барилюк, національний авіаційний університет, м. Київ).

Цього ж дня науковці працюватимуть по секціях «Технічна гідромеханіка», «Гідропневмопривод та системи механотроніки», «Гідравлічні і пневматичні машини, гідропередачі».

У рамках конференції також відбудеться урочисте відкриття і презентація Лабораторії компресорних машин, яка працюватиме в корпусі №1 НТУУ «КПІ».

На фото: директор Механіко-машинобудівного інституту НТУУ «КПІ» член-кореспондент НАН України Микола Бобир виступає на церемонії відкриття конференції