18 січня 2016 року відбулося чергове засідання Вченої ради університету.

Розпочалося воно привітанням ювілярів: декана фізико-математичного факультету д.т.н., професора В.В.Ваніна, завідувача кафедри видавничої справи та редагування д.соц.н., професора О.В.Тріщук, завідувача кафедри теоретичної та промислової теплотехніки д.т.н., професора Г.Б.Варламова, завідувача кафедри інженерної екології д.т.н., доцента К.К.Ткачука та завідувача  кафедри автоматизації хімічних виробництв д.т.н., професора А.І.Жученка.

Після цього відбулося вручення атестатів професора Т.Ю.Киричок (ВПІ), С.О.Кравчуку  (ІТС), І.В. Коробку  (ПБФ), О.В.Кофановій (ІЕЕ), О.І.Роліку (ФІОТ) та С.О.Тульчинській  (ФММ).

Першим на порядок денний було винесено звіт проректора з перспективного розвитку О.М.Новікова "НТУУ "КПІ" у розвитку: підсумки, проблеми, завдання". Олексій Миколайович наголосив, що організація та контроль виконання стратегії розвитку "КПІ" є предметом пильної уваги органів управління університету. Крім того, він відзначив, що серед найближчих перспективних завдань розвитку – реалізація інвестиційного проекту університетської автономної теплогенеруючої станції. Також він приділив увагу питанням розвитку інформатизації управлінської діяльності та забезпечення захисту інформації, розвитку майнового комплексу університету, організації виконання інвестиційних проектів розвитку, організації виконання програми "Майбутнє України" та профорієнтаційної роботи.

Після цього про роботу університету щодо утримання та розвитку матеріально-технічної бази у 2015 році  доповів проректор з адміністративно-господарської роботи П.В.Ковальов. Він поінформував учасників засідання про витрати на ремонтно-відновлювальні роботи, утримання матеріальної бази студмістечка, енергоспоживання та енергозбереження університету, доходи від автотранспортного підприємства НТУУ "КПІ" (транспортні послуги, автошкола та ін.). Також проректор представив проект міні-стадіону Центру фізичного виховання і спорту та повідомив, що дозвільні документи вже отримано. Насамкінець Петро Володимирович доповів про план роботи на 2016 рік.

Звіти проректорів були ухвалені  одноголосно; робота департаментів за 2015 р. визнана задовільною.

Наступне питання – затвердження підсумків конкурсу серед викладачів у номінаціях "Викладач-дослідник – 2015" та "Молодий викладач-дослідник – 2015" в НТУУ "КПІ". Проректор з наукової роботи М.Ю.Ільченко поінформував присутніх про переможців конкурсу, а також зробив короткий аналіз підсумків конкурсу за результатами десяти років його проведення.

Насамкінець було розглянуто конкурсні питання й поточні справи. Зокрема, члени Вченої ради рекомендували низку праць молодих дослідників до участі в конкурсі на здобуття премії Президента України для молодих учених.

Дата події