З 31 березня по 2 квітня у Києві, на території Міжнародного виставкового центру (Броварський проспект, 15) відбулася VII Міжнародна спеціалізована виставка "Металообробка. Інструмент. Пластмаса – 2015". Серед інших на виставці демонструвалися й наукові розробки механіко-машинобудівного інституту та інженерно-хімічного факультету НТУУ "КПІ".

Співробітники кафедри лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ спільно з науковцями НАН України (Інститут надтвердих матеріалів та Фізико-технічний інститут металів і сплавів) працюють над створенням новітніх високопродуктивних технологій виробництва інструментів, оснащених надтвердими матеріалами, листових біметалів різноманітного призначення та ендопротезів тазостегнових суглобів.

Вони представили цілий комплекс інноваційних технічних рішень, підготовлених для впровадження у виробництво (керівник наукового напряму д.т.н., проф. Л.Ф.Головко):

  • "Технології лазерного термодеформаційного спікання інструментальних композитів на основі синтетичних алмазів, або кубічного нітриду бору", які дозволяють радикально збільшити продуктивність виготовлення абразивних кругів, автоматизувати їх виробництво, формувати багатошарові та багаторядні робочі інструментальні поверхні;
  • "Технологія лазерної обробки газотермічних покриттів", яка дозволяє підвищити міцність зчеплення плазмових покриттів з матеріалом основи і значно розширити межі їх застосування;
  • "Технологія лазерного формоутворення металевих просторових конструкцій складної конфігурації", яка дозволяє виготовляти вироби складної конфігурації з листів удвічі-втричі більшої товщини, ніж при альтернативних способах обробки;
  • "Технологія лазерного зміцнення гострозаточених різальних кромок інструментів для механічного оброблення матеріалів", яка дозволяє отримувати зміцнений шар з твердістю, що у 1,5-2 рази вища ніж при стандартному гартуванні;
  • "Технологія лазерного термодеформаційного зміцнення виробів", яка є високоефективним способом підвищення зносостійкості і втомної міцності виробів із вуглецевих сталей.
  • "Технологія лазерного модифікування поверхонь при хіміко-термічній обробці", яка дозволяє отримувати азотовані шари товщиною до 0,5 мм при тривалості азотування 2-3 години;
  • "Технологія створення на контактуючих поверхнях акумуляторів твердих мастил", яка забезпечує підвищення зносостійкості деталей важконавантажених вузлів тертя, що працюють в умовах надзвичайно великих питомих тисків, надшвидкісного відносного руху та в умовах вакууму.
  • Співробітники кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування ІХФ на виставці продемонстрували декілька своїх інноваційних розробок, які вже успішно застосовуються:
  • "Лінія для перероблення зношених покришок і гумових відходів на дрібнодисперсний девулканізований гумовий порошок", яка розроблена й виготовлена ПАТ "НВП "Більшовик" разом з науковцями інженерно-хімічного факультету НТУУ "КПІ" (науковий керівник спільної розробки – д.т.н., проф. І.О.Мікульонок);
  • "Інноваційна склобазальтопластикова тара для пакування, зберігання та транспортування боєприпасів" (автори спільної з НДП "Інститут автоматизованих систем" НАНУ розробки від університету – професор В.І.Сівецький, д.т.н. О.Є. Колосов).

Усі представники НТУУ “КПІ” отримали дипломи учасників.

 А.К. Скуратовський, доцент ММІ, учасник виставки
На фото: Професор Л.Ф.Головко (другий зліва) знайомить відвідувачів виставки з інноваційними лазерними технологіями

Дата події