16-17 квітня 2014 р. в Інституті енергозбереження та енергоменеджменту були проведені ІІ Аспірантські читання пам'яті заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора Артура Веніаміновича Праховника. Ініціаторами їх проведення виступили аспіранти кафедри електропостачання, яку багато років очолював А.В. Праховник.

Читання відкрив завідувач кафедри д.т.н., проф. С.П. Денисюк. Він наголосив на вагомості наукових досягнень А.В. Праховника та необхідності заохочення студентів і аспірантів до наукової діяльності й участі в освітянських заходах. Доцент кафедри електропостачання Є.А.Штогрин, який знав  Артура Веніаміновича зі студентських часів, підкреслив історичне значення  діяльності А.В. Праховника для розвитку енергетики і, зокрема, енергозбереження в Україні. З.П.Томаш, яка довгий час працювала разом з Артуром Веніаміновичем, розповіла про виняткові якості А.В. Праховника, про його людяність, порядність та гнучкість у ставленні до  своїх товаришів-енергетиків. Також згадала про ті здобутки, які були отримані у спільній роботі впродовж майже півстоліття.

Про початок роботи під керівництвом Артура Веніаміновича ще у 70-ті рр. розповів перший аспірант А.В. Праховника к.т.н., доцент В.П. Калінчик. Уже тоді А.В.Праховник розумів важливість підвищення енергоефективності та необхідність впровадження розосередженої енергетики. Його роботи заклали базу для створення ІЕЕ, Центру підготовки енергоменеджерів, НДІ енергетики і автоматики "Енергія" та ННЦ "Енергетика сталого розвитку".

Результати своїх наукових досліджень представили на читаннях 21 аспірант з університетів Києва, Рівного та Дніпропетровська. Доповіді засвідчили про високий науковий потенціал їх авторів. Тож з огляду на результати читань було прийнято рішення нагородити дипломами-відзнаками кращих аспірантів – І.М. Стрельцова та І.В. Притискач (ІЕЕ), а також І.Ч. Тойменцову – аспірантку Рівненського національного університету водного господарства та природовикористання. Бажаємо їм та іншим учасникам конференції успіху та подальших наукових досягнень.

А.К. Праховник

Дата події