3 квітня у рамках підготовки офіційного візиту Прем’єр-міністра Республіки Казахстан Серіка Ахметова в Україну НТУУ «КПІ» відвідали Віце-міністр освіти та науки Республіки Казахстан Саят Шаяхметов та проректор з наукової роботи Семипалатинського державного педагогічного інституту Абзал Талтенов.

З високими гостями зустрілися проректор з наукової роботи академік НАН України Михайло Ільченко, проректор з міжнародних зв’язків член-кореспондент НАН України Сергій Сидоренко, декан хіміко-технологічного факультету професор Ігор Астрелін, генеральний директор Наукового парку «Київська політехніка» Віктор Камаєв та інші.

Відкриваючи зустріч, Сергій Сидоренко наголосив, що підприємства і наукові організації Республіки Казахстан входять до числа ключових партнерів НТУУ «КПІ», і що зв’язки з ними ґрунтуються на традиції, яка будувалася десятиріччями, а сьогодні отримує нові імпульси розвитку.

У свою чергу Саят Шаяхметов зауважив, що однією з засад, на яких ґрунтується концепція модернізації системи освіти Республіки Казахстан, є збереження і розвиток відносин з науково-освітніми установами країн СНД і колишнього Радянського Союзу, і Україна в їх ряду займає важливе місце. Водночас, за його словами, державна політика Республіка Казахстан спрямована на формування національної моделі освіти, інтегрованої у світовий освітній простір і здатної забезпечити найвищі стандарти підготовки фахівців. Нині вищі навчальні заклади стали основним суб’єктом наукової діяльності. В країні запроваджено трирівневу систему підготовки професійних кадрів – бакалаврат – магістратура – докторантура (PhD), створено національну систему оцінювання якості освіти. Низка заходів, спрямованих на зміцнення і збільшення престижності науково-освітньої діяльності, дозволила забезпечити значне підвищення відсотка докторів наук (PhD), які після захисту дисертацій залишаються працювати в системі вищої освіти. Тепер він становить 95%, тоді як ще кілька років тому ледь сягав 20%. Нині керівництво Казахстану приділяє значну увагу і розвитку національної науки. Свідченням цьому є той факт, що впродовж останніх двох років обсяги фінансування галузі, як повідомив Саят Шаяхметов, збільшилися втричі. А 2011 року в Республіці Казахстан прийнято новий закон про науку, яким унормовано питання компетенції органів державної влади в галузі наукової та науково-технічної діяльності, порядку організації такої діяльності та визначено засадничі принципи управління нею та її фінансування.

Обговорення питань розвитку і фінансування освіти та науки в обох країнах викликало значну зацікавленість з боку присутніх. Проректор з наукової роботи Михайло Ільченко розповів гостям про проекти нового закону України про вищу освіту та основні ідеї, які закладали в них їхні розробники. Також було піднято питання про проблеми фінансування науки та затребуваності результатів наукових досліджень, особливо таких, які носять прикладний характер, з боку держави. Одним зі шляхів подолання складнощів є робота за замовленнями вітчизняних і закордонних підприємств і бізнес-структур, зацікавлених в інноваційній продукції. У цьому контексті дуже цікавим є досвід роботи Наукового парку «Київська політехніка», про який докладно розповіли гостям його генеральний директор Віктор Камаєв і його директор з міжнародних зв’язків Андрій Шишолін. Про такі проекти, які реалізуються фахівцями хіміко-технологічного факультету на замовлення і спільно з партнерами з Казахстану поінформував гостей його декан Ігор Астрелін.

Після зустрічі з керівництвом університету представники Республіки Казахстан відвідали Державний політехнічний музей при НТУУ «КПІ», Центр культури і мистецтв і Науково-технічну бібліотеку університету.

На запитання «КП», наскільки цікавим і корисним став для нього візит до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Саят Шаяхметов відповів: «Переоцінити важливість нашого відвідання КПІ складно. Взагалі, відносини між науковими і освітніми організаціями практично завжди є високорезультативними. Думаю, нам необхідно кооперуватися, інтенсифікувати наші контакти. Адже ми близькі один одному народи – і за менталітетом, і завдяки спільному минулому. У нас відсутні мовні бар’єри, ми маємо потужний потенціал співпраці. Про це ми говорили сьогодні на зустрічі з керівництвом університету. Нам не слід обмежуватися лише академічними обмінами, потрібно розширювати спільні дослідження. Тим більше, у КПІ – багата історія й чудові сучасні можливості. Це дуже цікаво для Казахстану. Думаю, ця поїздка дасть нам новий імпульс для того, щоб відносини, які існують, вивести на вищий рівень».

До речі, за словами Саята Шаяхметова, НТУУ «КПІ» був єдиним українським університетом, який відвідали представники освітньої сфери Казахстану під час підготовки візиту прем’єр-міністра Серіка Ахметова.

Дата події