Ви є тут

Форум партнерства [2010]


2010.10.27 Форум партнерства "КПІ запрошує до співпраці"

Під такою назвою 27 жовтня в НТУУ «КПІ» пройшов ярмарок професій. Представників організацій, компаній і фірм – потенційних і нинішніх партнерів та роботодавців наших випускників – ознайомили з науково-освітньою діяльністю університету та запросили до нових форм взаємодії. На зустріч зібралися представники всіх факультетів (інститутів) КПІ, які розгорнули рекламні стенди про свої підрозділи, та представники роботодавців з-понад 100 підприємств і організацій. Тісна співпраця з ними дозволяє мати зворотний зв’язок, тобто визначати, яких фахівців потребує економіка, як вдосконалити навчальний процес під ці потреби, як зробити діяльність молодих фахівців ефективнішою.

Розпочався захід пленарним засіданням, яке відкрив перший проректор Ю.І.Якименко. Презентуючи доробок університету за останні роки, він наголосив, що нині НТУУ «КПІ» має статус дослідницького університету, тобто здійснює підготовку фахівців за трикутником знань: освіта – наука – інновації. Доповідач також представив структуру університету, напрями підготовки та наукових досліджень, що здійснюються тут. Зупинився на якості підготовки фахівців, системі контролю та визначенні рівня кафедр щодо підготовки спеціалістів. Відзначив, що за результатами незалежного оцінювання НТУУ «КПІ» названо кращим навчальним закладом столиці. Поінформував про новації в навчальному процесі, запроваджені завдяки зворотному зв’язку з роботодавцями:  іноземну студенти вдосконалюють упродовж усіх років навчання, мають можливість отримати другу освіту в КПІ (другий диплом) чи диплом закордонних університетів-партнерів (подвійний диплом), практично всі випускники володіють інформаційними технологіями. Попит на фахівців практично за всіма спеціальностями перевищує наявну їх кількість. У структурі університету діє Інститут післядипломної освіти, де проходять перепідготовку та підвищення кваліфікації представники підприємств і організацій. Заняття відбуваються, зокрема, у спільних лабораторіях, створених і устаткованих разом із всесвітньо відомими промисловими компаніями.  Серед недоліків підготовки проректор назвав недостатню кількість захищених кандидатських і докторських: у КПІ це 1% від кількості студентів, у кращих університетах світу – близько 10%.

Про роль та місце випускників КПІ на ринку праці України поінформував А.А.Мельниченко – директор науково-дослідного центру «Соціоплюс». З соціологічних та маркетингових досліджень, проведених НДЦ, випливає, що нині на ринку праці мають попит базові спеціальності КПІ – інженерні та з інформаційних технологій. З усіх випускників 2010 р. у сфері надання ІТ послуг та на виробництві працюють близько половини з них. Роботодавці вважають, що рівень підготовки та кваліфікації понад 90% випускників відповідає реальному стану виробництва. Як і в попередні роки, перевагу надають фахівцям широкого профілю. Понад 80% респондентів зазначили, що диплом КПІ свідчить про високий рівень підготовки.

О.В.Мазурчак – заступник голови КМДА у своєму виступі назвав КПІ осередком, де виникають нові ідеї та формуються рішення, які можуть бути впроваджені на території міста, зокрема, в міському господарстві. Він високо оцінив діяльність ТЕФ, ФЕА та ІЕЕ в запровадженні енергоощадних технологій, адже, за його словами, від раціонального використання енергоносіїв у кінцевому підсумку залежить добробут містян та економічна незалежність держави. Також міський очільник подякував за підготовку фахівців, які вливаються в міське господарство та є гарно навченими, здатними вирішувати практичні завдання.

Представник Державної установи «НДІ соціальних трудових відносин» Мінпраці України поінформував про новий Національний класифікатор професій, що впроваджується з 1 листопада, та закликав роботодавців до співпраці щодо його вдосконалення й наповнення. Класифікатор містить 8742 назви професій та перелік робіт, що відповідають освітньо-кваліфікаційному рівню «бакалавр».

Олександр Онищенко – керівник навчального центру ЕРАМ Systems поінформував про хід реалізації на ФПМ й ІПСА спільної програми з підготовки фахівців та закликав до співпраці, адже ще до кінця року фірма має намір набрати близько двохсот висококваліфікованих програмістів.

Підсумовуючи, Ю.І.Якименко зауважив, що в НТУУ «КПІ» здійснюється підготовка високопрофесійних сучасних фахівців за напрямами, що є пріоритетними у світовій економіці. Але завдання університету – через співпрацю з провідними міжнародними компаніями і навчальними закладами створити політехнікам такі умови, щоб вони були зацікавлені повертатися до України після закордонних стажувань. 

Н.Вдовенко

Найбільший технічний університет Європи та кращий університет України представляє випускників 118 спеціальностей на Форумі партнерства «КПІ запрошує до співпраці» 27 жовтня 2010 року в Залі засідань Вченої Ради за адресою пр.Перемоги,37, корпус 1.

Пропонуємо взяти участь керівників підприємств, організацій та установ України, міжнародних організацій, ЗМІ.

Початок реєстрації о 9-00 в 155 кімнаті першого корпусу.
Пленарне засідання починається о 10-00 в залі вченої ради.

Головною метою проведення даного заходу є впровадження нових форм співпраці НТУУ «КПІ» з підприємствами та організаціями на довгострокову перспективу за умов інтеграції України до Європейського економічного та освітнього простору.

Заявки на участь у Ярмарку надсилати на електронну адресу: js_xtf@ukr.net та електронні адреси факультетів партнерів, або поштою на адресу оргкомітету: вул.Академіка Янгеля, 3, корпус 4, ауд.171, http://partnerstvo.kpi.ua

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій