Загальновідомо: хімія – наука про природу, яка вивчає молекулярно-атомарні перетворення речовин, тобто перетворення, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями.

Але, що є хімія для нас? Яку роль вона відіграє для життя? По-перше, це наше життя – все, що ми відчуваємо, бачимо навколо, та й самі складаємося з хімічних речовин, які постійно реагують між собою. Віруси, мурашки, люди, планети, зірки, галактики – все у світі складається з хімічних елементів. По суті, увесь Всесвіт є дуже великим і дуже складним хімічним реактором.  По-друге – це найважливіша галузь економіки. Немає такої промисловості, в якій не була б задіяна хімія і розвиток якої не залежав би від досягнень у цій галузі.  По-третє – глобальні проблеми, що нині стоять перед нашою планетою (забруднене середовище, глобальне потепління, енергетична криза), можуть вирішити на практиці лише хіміки різних спеціальностей.

Моє знайомство з хімією почалося ще в школі, де на уроках хімії ми вивчали багато різних, на мій погляд, цікавих, дивовижних, а іноді й чудернацьких речей.  Мій учитель – дивовижна людина, яка сама дуже захоплюється цією наукою, зацікавила і мене. Зацікавила настільки, що весь шкільний чотирирічний  курс хімії був засвоєний мною за півроку. Тому питання, куди я піду після закінчення школи, було вирішено давно.

Спочатку було дуже складно звикнути до вимог столичного технічного університету, який займає перше місце серед технічних ВНЗ країни, після гуманітарного класу провінційної середньої школи. Але все приходить з великим бажанням та роботою над собою. Дуже сприяло цьому і гарне ставлення викладачів університету та кафедри ХТКМ.

Чудовий склад науковців та викладачів кафедри ХТКМ на чолі з її керівником, проф. В.А.Свідерським,  добре організували навчальний процес та намагаються вирішувати важливі, цікаві наукові питання, пов’язані з потребами нашого життя. Особистий приклад багатьох із них дає нам натхнення та бажання не зупинятися, вчитися і розвиватися далі, поглиблюючи свої знання в науці та в житті. Активне залучення студентів до розробки наукових проблемних питань, в ході навчання, сприяє цьому. 

Я не очікував, що буду лауреатом стипендії ім. О.О.Пащенка. Я лише намагаюся здобувати важливі і необхідні знання з обраної професії. Але така винагорода є добрим стимулом для подальших досягнень.

Денис Савченко, студент ХТФ