Кафедра систем керування літальними апаратами (СКЛА), Навчально-науковий інститут аерокосмічних технологій, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Адреса: Корпус 28, вул. Боткіна, 1, к.329, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 83 17
Сайт:

Кафедра систем керування літальними апаратами (СКЛА) була заснована як кафедра приладів та систем керування літальними апаратами (ПСКЛА) на травневій Раді НТУУ ”КПІ” в 1993 році, за ініціативою ректора НТУУ «КПІ», академіка М.З. Згуровського, коли було прийнято рішення про організацію факультету авіаційних та космічних систем. Одним із ініціаторів та фундаторів цього рішення виступило Національне космічне агентство України в особі його Генерального директора – академіка В.П. Горбуліна, щоб відродити на новому рівні традиції по розвитку літальних апаратів, що були започатковані на початку ХХ століття в працях професора М.Б. Делоне, розробках авіаконструктора І.І. Сікорського та конструктора космічних кораблів С.П. Корольова - студентів механічного факультету КПІ.

Кафедра змінила свою назву з ПСКЛА на СКЛА згідно наказу № 7-49 від 08 лютого 2018 року "Про внесення змін до організаційної структури КПІ ім. Ігоря Сікорського (реорганізація факультету авіаційних і космічних систем) і переведена на механіко-машинобудівний інститут.

З 1 липня 2019 року при створенні навчально-наукового Інституту аерокосмічних технологій (ІАТ) у складі КПІ імені Ігоря Сікорського (згідно наказу № 7/58 від 09 квітня 2019 року "Про створення Інституту аерокосмічних технологій") кафедра СКЛА переведена на ІАТ.