Кафедра фізики енергетичних систем (ФЕС), ФТІ

Кафедра фізики енергетичних систем (ФЕС), Фізико-технічний інститут, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 11, пр-т Перемоги 37, к.211, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 90 57,
Електронна пошта: phes.ipt.kpi(at)gmail.com
Сайт:

Кафедру фізики енергетичних систем (ФЕС) створено 2 серпня 2011 року за ініціативи президента Національної академії наук України академіка Патона Б.Є. та ректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» академіка НАНУ Згуровського М.З. Очолює кафедру академік НАНУ, доктор технiчних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки та міжнародних наукових премії Халатов Артем Артемович.

Головним завданням кафедри є пiдготовка фахiвцiв високої кваліфікації за навчальними напрямами «Прикладна фізика» (спеціалізація «фізика енергетичних систем») на замовлення інститутів НАН України, та інших установ державної та недержавної форм власності, працюючих в галузі сучасної та перспективної енергетики, нових джерел енергії.

Кафедра ФЕС забезпечує фундаментальну та професiйно-орiєнтовану пiдготовку студентів ФТІ з вищої математики, iнформатики, фізики, фундаментальних и прикладних дисциплін фізико-енергетичного циклу. Освiта, яка надається кафедрою, базується на принципах фiзико-технiчної системи освiти. Вона поєднує фундаментальну освіту студентів з виконанням науково-дослідної роботи, котра виконується в лабораторіях НТУУ «КПІ» та інститутах НАН України. На кафедрі функціонує магістратура и аспірантура.

Напрями наукової дiяльностi кафедри:

  • Термогазодинаміка енергетичних систем та установок.
  • Фізика теплових та ядерних енергоустановок.
  • Відновлювальні та нетрадиційні джерела енергії.

Кафедра ФЕС має угоди з партнерами - Інститутами НАН України - Інститутом технічної теплофізики, Інститутом відновлюваної енергетики, Інститутом безпеки атомних електростанцій, Інститутом вугільних технологій, Інститутом електродинаміки, Інститутом фізики, Інститутом теоретичної фізики та іншими.

Випускники кафедри можуть працювати в інститутах НАН України, національних лабораторіях та організаціях, працюючих в області сучасної та перспективної енергетики, та продовжувати навчання в аспірантурі в провiдних наукових установах України та поза її межами.