Кафедра промислової електроніки (ПЕ), ФЕЛ

Кафедра промислової електроніки (ПЕ), Факультет електроніки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 12, вул. Політехнічна 16, к.309, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 82 93,
Сайт:

Кафедру промислової електроніки (ПЕ) засновано в 1962 році. Вона є підрозділом факультету електроніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» . За роки існування кафедра підготувала 4567 інженерів, з 1997 р. — 108 магістрів, більше 218 спеціалістів для інших держав. Понад 64 вихованців кафедри стали кандидатами технічних наук, 10 — докторами технічних наук.

Наразі до складу кафедри входять: 28 штатних викладачів, серед них 5 докторів технічних наук та 13 кандидатів технічних наук.
Кафедра забезпечує фундаментальну підготовку фахівців за наступними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Бакалавр – Напрям підготовки: 6.050802 Електронні пристрої та системи
– Програма професійного спрямування: Електронні системи
– Кваліфікація: інженер з експлуатації
– Термін навчання 3 роки 10 місяців (4 навчальні роки)

Спеціаліст – Напрям підготовки: 6.050802 Електронні пристрої та системи
– Спеціальність: 7.05080202 Електронні системи
– Кваліфікація: інженер-електронік
– Термін навчання 1 рік 6 місяців

Магістр – Напрям підготовки: 6.050802 Електронні пристрої та системи
– Спеціальність: 8.05080202 Електронні системи
– Кваліфікація: інженер-дослідник
– Термін навчання 1 рік 10 місяців

Форми навчання на кафедрі ПЕ — очна та заочна.

Основні напрями підготовки фахівців на кафедрі ПЕ:

  • розробка та проектування мікропроцесорних пристроїв та систем контролю, керування та регулювання широкого призначення;
  • розробка та проектування силових електронних пристроїв та систем перетворення і регулювання параметрів електричної енергії;
  • комп'ютерні методи проектування та обробки інформації;
  • використання засобів інформаційної комп'ютерної техніки в пристроях контролю та відображення;
  • експлуатація та обслуговування електронної апаратури широкого призначення.