Кафедра технології електрохімічних виробництв (ТЕХВ), ХТФ

Кафедра технології електрохімічних виробництв (ТЕХВ), Хіміко-технологічний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 4, пр-т Перемоги 37, к.137, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 82 06,
Електронна пошта: o_lin(at)xtf.kpi.ua
Сайт:

Кафедра технології електрохімічних виробництв (ТЕХВ) організована в 1929 році під керівництвом проф. М.О.Рабіновича, який почав створення методичних програм, лекцій, посібників та заклав основи наукової діяльності кафедри. Перша навчальна група з 6 чоловік були набрані з студентів кафедри технології неорганічних речовин.

Сьогодні на кафедрі ТЕХВ займаються фундаментальною підготовкою з теорії електрохімічних процесів, матеріалознавства; проектуванням новітніх технологій на основі сучасних матеріалів; розробкою нових технологій з захисту металів від корозії.

Спеціалісти-електрохіміки здатні вирішувати на високому рівні питання виробництва, проводити екологічний контроль навколишнього середовища, впроваджувати у виробництво нові прилади для вимірювання корозії на базі розроблених корозиметрів, проектувати нові види сенсорів, впроваджувати технології нанесення гальванопокриттів, проводити наукові дослідження в галузі суміжних технологій.

Студенти одержують фундаментальні знання з теоретичної та прикладної електрохімії з використанням комп'ютерної техніки і на рівні світових вимог на інженерну та магістерську підготовку з:

 • технології електрохімічних виробництв – нанесення декоративних та захисних металевих і композитних покриттів, виробництво плат друкованого монтажу та інших елементів для радіоелектронних пристроїв;
 • одержання та переробки кольорових та дорогоцінних металів;
 • електрохімічного синтезу неорганічних, органічних речовин та лікарських препаратів;
 • електрокаталізу, виготовлення різноманітних виробів електрохімічними способами, тощо;
 • електрохімічного моніторингу екологічної безпеки та корозійної активності техногенних середовищ;
 • створення електрохімічних сенсорів та сенсорних систем для визначення вмісту шкідливих домішок у повітрі, воді та продуктах харчування;
 • приладів для визначення швидкості корозії та електрохімічних і комбінованих методів захисту металів від корозії;
 • електрохімічної енергетики – створення й виробництво хімічних джерел струму, електрохімічних генераторів та накопичувачів із використанням нетрадиційних джерел енергії;
 • електрохімічних методів захисту навколишнього середовища;
 • опріснення та очищення води з використанням мембранних та іонообмінних процесів, електрофорезу, електроосмосу та моніторинг навколишнього середовища електрохімічними методами аналізу.

При кафедрі за спеціальностями "Технічна електрохімія" і "Хімічний опір матеріалів і захист від корозії" діє аспірантура; за цими ж спеціальностями при КПІ ім. Ігоря Сікорського створена спеціалізована рада по захисту кандидатських і докторських дисертацій. Форми навчання: денна, заочна, за контрактом.

Навчання студентів здійснюється по трьох освітньо-кваліфікаційних рівнях:

 • бакалавр – 4 роки навчання за напрямком 6.051301 "Хімічна технологія";
 • спеціаліст (дві спеціалізації – "Технічна електрохімія" та "Захист металів від корозії") – 5,5 року навчання за напрямком 7.05130103 Технічна електрохмія;
 • магістр – 6 років навчання за напрямком 8.05130103 "Технічна електрохмія".

Студенти з 3-4 курсів залучаються до науково-дослідної роботи (НДР) в оснащених сучасним обладнанням наукових лабораторіях кафедри та інститутів НАН України: Інституті загальної та неорганічної хімії, Інституті фізичної хімії, Інституті хімії поверхні, Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії тощо. Випускники кафедри отримують диплом, який цінується як в Україні, так і далеко за її межами.

Студенти мають можливість після IV курсу (диплома бакалавра) отримати подвійний диплом магістра, а саме: одночасно навчатися у КПІ ім. Ігоря Сікорського та Університеті м. Ле Ман (Франція). Таким чином, по закінченні навчання студенти отримають український та французький дипломи. Для студентів подвійного диплому навчання у Франції – безкоштовне, надається гуртожиток (окрема кімната для кожного), виплачується стипендія у розмірі 800 євро на місяць. Навчання проводиться французькою мовою. Перед виїздом до Франції діють мовні курси.