[сайт] Конференція "Сучасні методи викладання ESP"

Міжнародна науково-практична Інтернет–конференція "Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі” проводиться факультетом лінгвістики НТУУ "КПІ". Програма конференції передбачає публікація збірника наукових статей в електронному виглядіта обговорення питань за темою конференції в on-line режимі на сайті конференції http://confesp.fl.kpi.ua.