Кафедра атомної енергетики (АЕ), Інститут атомної та теплової енергетики, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 5, вул. Політехнічна 6, к.903, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 80 87,
Електронна пошта: aes_kpi(at)ukr.net
Завідувач кафедри: д.т.н., професор Туз Валерій Омелянович
Вчений секретар: к.т.н. Воробйов Микита Валерійович

Сайт:

Кафедра атомної енергетики була заснована у 1903 році як кафедра парових котлів на механічному відділенні Київського політехнічного інституту. Кафедра атомної енергетики входить до складу Навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики КПІ ім. Ігоря Сікорського і готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії (PhD) за спеціальностями 142 Енергетичне машинобудування та 143 Атомна енергетика для енергетичної галузі України та інших країн світу. Підготовка фахівців та їх працевлаштування здійснюється у співпраці з такими провідними організаціями як ДП НАЕК «Енергоатом», Державна інспекція з ядерного регулювання, Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ), Міністерство енергетики України, КП «Київтеплоенерго», установи НАН України, Міністерство енергетики США, Аргонська національна лабораторія (США), фірми-виробники енергетичного обладнання: Vaillant, Viessmann, Buderus, НВФ «Енергетик» та ін.

Науково-педагогічний колектив кафедри складає 36 викладачів, серед яких 7 докторів та 23 кандидати наук.

У різні часи кафедру очолювали:

  • проф. Ступін О. Я. (1903 – 1928 рр.)
  • проф. Усенко Т. Т. (1928 – 1930 рр.)
  • проф. Кондак М. А.(1930 – 1931 рр.,1934 – 1938 рр.)
  • доц. Сердюков П. Т. (1931 – 1934 рр.)
  • академік Толубинський В. І. (1938 -1964 рр.)
  • проф. Орнатський А. П. (1964 – 1976 рр.)
  • проф. Дашкієв Ю. Г. (1976 – 1989 рр.)
  • доц. Коньшин В. І. (1989 – 1994 рр.)
  • проф. Письменний Є. М. (1995-2015 рр.)

З 2015 року кафедру очолює професор  Туз В.О.

Спеціальність 143 Атомна енергетика

Освітня програма «Атомні електричні станції»

Навчання за освітньою програмою орієнтоване на найбільш важливу і перспективну сферу енергетичної галузі – атомну енергетику. Студенти отримують ґрунтовну фізико-математичну, комп'ютерну та інженерну підготовку, знання з іноземних мов, уміння працювати з сучасними програмними кодами за денною формою навчання.

Їх готують до експлуатації ядерних енергетичних установок, моделювання нейтронно-фізичних та теплогідравлічних процесів в устаткуванні АЕС, вирішувати проблеми надійності та безпеки об'єктів атомної енергетики. Студенти вивчають сучасні програмні продукти і мови програмування: AutoCAD, Inventor, MathCad, ANSYS-Fluent, SolidWorks та Python, C++.

Практична підготовка здійснюється на підприємствах НАЕК «Енергоатом», а також на унікальному багатофункціональному тренажері, який було передано кафедрі Міністерством енергетики США.

Багатофункціональний тренажер реакторної установки типу  ВВЕР

Студенти спеціальності також мають можливість навчатися та проходити  стажування в провідних організаціях енергетичної галузі США в рамках угоди про співпрацю з Аргонською національною лабораторією, студенти отримують додаткову стипендію за вказаною міжнародною програмою.

Після закінчення навчання студенти працевлаштовуються на підприємствах та організаціях атомної енергетики України та провідних енергетичних компаніях світу: НАЕК «Енергоатом», Державна інспекція з ядерного регулювання, МАГАТЕ, VANO та ін. Випускники спеціальності мають виключне право отримати ліцензію на управління ядерною енергетичною установкою.

Монтаж активної зони реакторної установки типу  ВВЕР

Освітня програма «Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів»

Навчання за освітньою програмою здійснюється в рамках  спеціальності  143 Атомна енергетика за денною та заочною формами навчання в магістратурі.

Навчання проводять викладачі, які пройшли стажування в Техаському університеті США, Сандійській національній лабораторії США та навчання на курсах МАГАТЕ. Практична підготовка проводитиметься на базі Навчального центру з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів ім. Дж. Кузмича Інституту ядерних досліджень НАН України та найсучасніших лабораторіях, укомплектованих та переданих кафедрі МАГАТЕ.

Майбутні фахівці за період підготовки отримають знання та практичні навички щодо основ фізичної ядерної безпеки; міжнародного та національного законодавства у сфері використання, обліку і контролю та фізичного захисту ядерних матеріалів; поводження з радіоактивними відходами та ін.

Спеціальність 142 Енергетичне машинобудування

Освітня програма «Інженерія і комп'ютерні технології теплоенергетичних систем»

Майбутні фахівці вивчають процеси генерації теплоти та пари, основи конструювання та експлуатації енергетичного обладнання, сучасні ефективні екологічно чисті технології використання палива, комп'ютерні методи аналізу процесів та проектування. Особлива увага приділяється вивченню новітніх комп'ютерних програм і мов програмування: AutoCAD, Inventor, Mathcad, SolidWorks, ANSYS-Fluent, 3D Max.

Паровий котел для спалювання біомаси

Випускники кафедри за спеціальністю підготовлені до виконання  робіт  з проектування, експлуатації, виготовлення, монтажу, налагодження та ремонту енергетичного обладнання. Отримані фундаментальні знання і практичні навички дозволять випускникам працювати з ядерними енергетичними установками, енергетичними, промисловими і побутовими котлами, промисловими печами, паровими та газовими турбінами та ін.

Для поглиблення знань та здобуття практичних навичок студенти проходять виробничі практики на теплових та атомних електричних станціях, енергомашинобудівних підприємствах та наукових установах, де знайомляться з передовими інженерними розробками та науковими досягненнями.

Випускники працюють на інженерних та керівних посадах в енергетичних компаніях, ТЕС та АЕС, проектних та наукових організаціях, відомих фірмах-виробниках енергетичного обладнання: Vaillant, Viessmann, Buderus та ін. Діяльність фахівців пов'язана з впровадженням енергоефективних технологій, заміщенням природного газу та ін.

Наукова діяльність кафедри

Кафедра має розвинуту науково-дослідну частину, де за участю викладачів, наукових співробітників і студентів виконується великий обсяг науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в галузі атомної, теплової та відновлюваної енергетики, а також з енергоощадних технологій.

Нового розвитку на кафедрі набули дослідження конвективного теплообміну: були розроблені нові способи інтенсифікації теплообміну та високоефективні типи теплообмінних поверхонь. Виконані разом з ІЕЗ ім. Є.О.Патона НАН України проекти пов'язані зі створенням теплообмінників на основі плоско-овальних оребрених труб та технологічних ліній для їх виготовлення, були відзначені Премією КМ України за кращу інноваційну розробку.

Спільно з компанією HUAWEI проводяться науково-дослідні роботи з розробки ефективних систем тепловідведення електронного обладнання.

Особливих успіхів вдалося досягти у створенні систем космічної техніки. Так, за участі науковців кафедри був розроблений комплект теплових труб для тепловідведення від електронних компонентів астероїдного посадкового модуля MASCOT та створено серію наносупутників "PolyITAN", два з яких були виведені на навколоземну орбіту і успішно працювали у відкритому космосі.

Фахівці кафедри приймають участь в проекті МАГАТЕ з розробки ядерних реакторів 4-го покоління з надкритичними параметрами теплоносія.