Кафедра атомних електростанцій та інженерної теплофізики (АЕСтаІТФ), ТЕФ

Кафедра атомних електростанцій та інженерної теплофізики (АЕСтаІТФ), Теплоенергетичний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 5, вул. Політехнічна 6, к.903, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 80 87,
Електронна пошта: iaes_kpi(at)ukr.net
Сайт:
Соціальні мережі: FB

Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики (АЕС і ІТФ) була заснована у 1903 році як кафедра Парових котлів на механічному відділенні Київського політехнічного інституту. Першим завідувачем кафедри був призначений відомий теплотехнік того часу, фахівець з котельної техніки професор Олексій Якович Ступін, що очолював кафедру до 1928 року.

Кафедра АЕС і ІТФ ПРОВОДИТЬ ПІДГОТОВКУ:

  • бакалаврів за напрямами 6.050601 – “Теплоенергетика”; 6.050603 – “Атомна енергетика”; 6.050604 – “Енергомашинобудування”.
  • спеціалістів і магістрів за фахом: 7.05060102, 8.05060102 – “Теплофізика”; 7.05060301, 8.05060301 – “ Атомна енергетика”; 7.05060401, 8.05060401 – “Котли та реактори”

Студенти, що навчаються за спеціальністю “Теплофізика”, готуються, насамперед, до науково-дослідної роботи в різних галузях науки і техніки: енергетиці, авіаційній і космічної техніці, промисловості, радіоелектроніці та інші.

Випускники спеціальності “Котли та реактори” можуть виконувати розрахунки, проектування, монтаж, ремонт і наладку котельних установок, тепло-механічного обладнання теплових і атомних станцій. Вони також є спеціалістами з проблем використання палива, процесів горіння, енергозбереження, захисту навколишнього середовища від шкідливих викидів котлів, діагностики і надійності котельних установок, їх допоміжного обладнання. Особлива увага при підготовці фахівців з цієї спеціальності приділяється методам комп’ютерного проектування, володінню сучасними графічними програмними пакетами.

Випускники спеціальності “Атомна енергетика” працюють із складними технічними об’єктами, у яких використовуються ядерні технології: здійснюють керування ядерними енергетичними установками, їх монтаж, ремонт і наладку. Вони також займаются моделюванням нейтронно-фізичних та тепло-гідравличних процесів в устаткуванні АЕС, проблемами забезпечення надійності та безпеки АЕС, питаннями керування ризиком об’єкту і роботи з базами даних; працюють в міжнародних проектах з ядерної та радіаційної безпеки. Така діяльність потребує ґрунтовної інженерної, фізико-математичної та комп’ютерної підготовки, уміння працювати з сучасними програмними кодами, знання іноземних мов.

Наукова діяльність кафедри спрямована на забезпечення рішення двох масштабних взаємозалежних задач, що мають загальнодержавне значення, а саме:

1. Виконання актуальних науково-дослідних, дослідно-конструкторських і дослідно-технологічних робіт для нестатків енергетики, промисловості і соціальної сфери по підвищенню энергоефективності матеріального виробництва, підвищенню економічності, надійності і безпеці енергогенеруючого і енерговикористуючого устаткування і тепло технологій, підвищенню конкурентноздатності продукції, робіт і послуг в енергомашинобудуванні, теплоенергетиці і теплотехніці.

2. Підвищення якості підготовки інженерних і наукових кадрів за допомогою органічного сполучення передових фундаментальних і прикладних наукових досліджень і розробок з навчальним процесом.