Кафедра економічної кібернетики (ЕК), ФММ

Кафедра Економічної кібернетики (ЕК), Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 7, пр-т Перемоги 37к, к.317, 03056, Київ, Україна

Телефони: 204-85-07,204-98-63, 204-80-27, 204-98-59,
Сайт: ,
E-mail: ec.fmm.kpi[at]gmail.com
Соціальні мережі: Telegram-канал

Кафедра Економічної кібернетики КПІ ім. Ігоря Сікорського заснована на базі об'єднання двох кафедр: «Теоретичної та прикладної економіки» і «Математичного моделювання економічних систем».

Програма кафедри надає освіту з економіко-управлінським, математичним та комп'ютерно-технологічним фундаментом, який забезпечує високий рівень базової професійної підготовки, широкі можливості для подальшої спеціалізації та розвитку кар'єри.

Кафедра забезпечує викладання наступних розділів: оптимізаційні методи і моделі; економетрія; дискретний аналіз; імітаційне моделювання; системи підтримки прийняття рішень; прогнозування соціально-економічних процесів; теорія випадкових процесів; дослідження операцій в економіці; моделювання економіки; методи викладання дисциплін фахового спрямування; економічний ризик; моделювання економічної динаміки; системний аналіз; математичні моделі трансформаційної економіки; моделювання мікроекономічних процесів; моделювання у фінансовому менеджменті; моделювання системних характеристик в економіці; прикладна економетрія; методи наукових досліджень; макроекономіку; мікроекономіку; бізнес та фінансовий аналіз; технології управління персоналом; прогресивні інформаційні HR-технології (HRM, Web-tutor, SharePoint); оцінку, аудит, контролінг та облік персоналу.

Фахівець за спеціальністю «Економічна кібернетика» має високу кваліфікацію у сфері аналізу та управління різноманітними секторами економіки, зокрема: виробництво, фінанси, банківський бізнес, державне управління та ін. Він володіє сучасними методами збору інформації та формування баз даних; аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням сучасних математичних моделей та новітніх інформаційних технологій; управління економічними об'єктами в умовах ризику.

Основні професійні компетентності - здатність:

 • систематизувати та аналізувати інформацію про систему управління господарським об'єктом;
 • аналізувати виробничо-господарську діяльність економічних об'єктів;
 • складати економіко-математичні моделі об'єктів і систем управління;
 • аналізувати та моделювати економічний ризик;
 • розробляти моделі бізнес-процесів;
 • проектувати бази і сховища економічних даних;
 • моделювати процес прийняття рішень з урахуванням невизначеності;
 • розробляти прогнозні математичні моделі розвитку економічних процесів та систем;
 • розраховувати детальний бізнес та фінансовий аналіз.

Студенти отримують фундаментальні знання з економіки, програмування та математичного аналізу, оволодівають необхідним аналітичним базисом:

 • кібернетичним моделюванням економічних та соціальних систем, ієрархією моделей;
 • навичками комплексної оцінки складних ієрархічних систем та підсистем, інтегральною оцінкою;
 • коректним сприйняттям конструктивної інформації та ентропії;
 • оптимізацією інформаційних потоків при вирішенні задач управління.

Економічна кібернетика виховує топ-менеджерів нового покоління, які володіють глибокими економічними знаннями, математичним апаратом та сучасними технологіями.

Кафедра «Економічної кібернетики» була створена шляхом об'єднання кафедри «Теоретичної та прикладної економіки», (сайт: http://ktpe.kpi.ua) та кафедри «Математичного моделювання економічних систем», (сайт: https://mses.kpi.ua).