Представляти Світлану Михайлівну Волошко, доктора фізико-математичних наук, професора кафедри фізики металів ІФФ в Київській політехніці не потрібно. Цю чарівну жінку, до якої із заслуженою повагою і любов’ю ставляться колеги, студенти й випускники, можна зустріти не лише в студентських аудиторіях, лабораторіях, на конференціях та інших поважних заходах, а й серед молоді в неформальному спілкуванні. Вона – досвідчений наставник і надійний друг. Електронна поштова скринька щодня приносить їй чимало листів. Звертаються по роботі, навчанню, з особистими питаннями. Їй довіряють, радяться. Довіра до викладача – чи не найвища відзнака.

Світлана Михайлівна закінчила з відзнакою КПІ по кафедрі фізики металів (медаль АН УРСР за найкращу науково-дослідну роботу серед студентів), з 1985 р. працює  в Київській політехніці. У 1993 році отримала індивідуальний грант Фонду Сороса, у 1995-1997 рр. була стипендіатом Кабінету Міністрів України. Тричі визнана переможцем конкурсу “Викладач-дослідник”  у 2006, 2008, 2009 роках.

Сфера наукових інтересів – дифузійні структурно-фазові перетворення в металевих низькорозмірних композиціях і тонких шарах. Метою експериментальних досліджень є визначення загальних закономірностей кінетики та механізмів масопереносу, структурних та фазових перетворень, формування та самоорганізації поверхневих наноструктур у багатошарових тонкоплівкових системах при термічному впливі. Значну увагу дослідник приділяє розв’язанню початково-крайових задач масопереносу в новій, більш складній постановці, та їх використанню в експериментальній практиці тонкоплівкового матеріалознавства.

Світлана Михайлівна – куратор науково-дослідних лабораторій електронної оже-спектроскопії та мас-спектрометрії вторинних іонів кафедри фізики металів. Професор С.М.Волошко – координатор наукового проекту VISBY “Тонкі металеві плівки – взаємодія структурної дифузії та границь” кафедри фізики металів та лабораторії Ангстрема Університету м. Уппсала (Королівство Швеція). У вересні 2009 р. взяла участь у нараді Шведської вакуумної спільноти в м. Уппсала. Магістр Анна Олешкевич, яка виконує дипломну роботу під керівництвом С.М.Волошко, пройшла протягом 2 місяців наукове стажування в лабораторії Ангстрема за тематикою проекту.

Науковий доробок С.М.Волошко знайшов відображення в численних публікаціях. Вона є автором більш ніж 100 наукових праць, співавтором монографій “Матеріалознавство високотемпературних надпровідників”, “Материаловедение тонкопленочных наноструктур. Диффузия и реакции”, “Нелинейные задачи массопереноса”, “Математичнемоделювання процесів дифузії”, “Актуальні проблеми тонкоплівкового матеріалознавства”. Останнім часом займається впровадженням новітніх інформаційних технологій у навчальний процес, основ-
ні розробки закріплені 7-ма свідоцтвами про реєстрацію авторського права на твір.

С.М.Волошко викладає дисципліни: “Теорія тепло- і масопереносу в матеріалах”, “Термодинаміка і кінетика дифузії у металах”, “Комп’ютерне моделювання процесів тепло- і масопереносу в матеріалах”, “Інформаційні технології розв’язання фізико-технічних задач”.

Нагороджена дипломом НТУУ “КПІ” за якісне наукове керівництво підготовкою магістрів, почесною грамотою за творче керівництво дипломуванням на Всеросійському конкурсі магістерських дисертацій у галузі матеріалознавства, грамотою Президії НАН України та Президії Київського територіального відділення МАН України за багаторічну плідну співпрацю у справі виховання майбутньої наукової зміни, має подяки від МОН України за високий професіоналізм та значний внесок у розвиток творчих, інтелектуальних здібностей учнівської молоді тощо.

 Досягнення студентів Світлани Михайлівни – це і перше  місце у Всеросійському конкурсі дипломних проектів, дипломних робіт і магістерських дисертацій “Материаловедение – 2007”; стипендії та премії мера Києва, стипендії ректора, перші місця на міжнародній конференції студентів та аспірантів, яка проводиться щорічно кафедрою фізики металів.

Щиро вітаємо С.М.Волошко та всіх жінок Київської політехніки зі святом та зичимо їм бути завжди красивими й успішними.

За інформацією ІФФ