Відділ медіа-комунікацій

Адреса: 03056, Київ - 56, проспект Перемоги, 37, корпус №1, кімната №221.
Телефон/факс: 204-85-95, телефон: 204-99-29.
e-mail: gazeta[at]kpi.ua

 • Начальник відділу – Д.Л.Стефанович;
 • Головний редактор газети «Київський політехнік» – В.В.Янковий;
 • Провідні редактори – В.М.Ігнатович, Н.Є.Ліберт

Відділ медіа-комунікацій – підрозділ університету, що забезпечує об’єктивне і неупереджене інформування громадськості про діяльність Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», сприяє висвітленню її у засобах масової інформації та здійснює інформування колективу про перебіг життя в університеті.

До складу відділу медіа-комунікацій КПІ ім. Ігоря Сікорського входять редакція газети «Київський політехнік», сектор зв’язків зі ЗМІ.

Основним завданням відділу медіа-комунікацій КПІ ім. Ігоря Сікорського є організація оперативного поширення об'єктивної та неупередженої інформації про діяльність КПІ ім. Ігоря Сікорського через засоби масової інформації; сприяння формуванню об'єктивних уявлень про університет у суспільстві та його позитивного іміджу.

Відділ медіа-комунікацій :

 • сприяє оприлюдненню через засоби масової інформації офіційної позиції університету;
 • готує та організовує проведення прес-конференцій, брифінгів, інших заходів для представників засобів масової інформації;
 • здійснює підготовку друкованих, аудіо- та відеоматеріалів щодо діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського для подальшого їх розміщення в зовнішніх та університетських засобах масової інформації;
 • запрошує представників ЗМІ для висвітлення заходів, які проводяться в КПІ ім. Ігоря Сікорського, здійснює їх акредитацію, сприяє створенню належних умов для їхньої роботи;
 • готує анонси, прес-релізи й інші інформаційні документи щодо заходів, які проводяться в КПІ ім. Ігоря Сікорського,  та здійснює їх розсилку; 
 • співпрацює з підрозділами університету, робота яких пов’язана з виготовленням інформаційних матеріалів для інститутів, факультетів та інших структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського, їх збереженням та поширенням у частині накопичення, зберігання та просування інформаційних матеріалів, які можуть бути цікавими для широкої громадськості;
 • забезпечує інформаційне наповнення та видання газети КПІ ім. Ігоря Сікорського «Київський політехнік», яка виконує функції не лише корпоративного видання, але й інструменту внутрішніх комунікацій та зворотного зв’язку між адміністрацією університету, його працівниками, аспірантами та студентами;
 • забезпечує оперативне розміщення інформації про перебіг життя в університеті в розділі «Новини» та підготовку матеріалів для розміщення в розділі «Анонси та оголошення» офіційного Інтернет-сайту універистету;
 • інше.