Центр підготовки енергоменеджерів – для вітчизняної енергетики

Сьогодні, коли вітчизняна енергетика працює в надзвичайно складних умовах війни, а питання енерогозбереження та ефективного енергоменеджменту стали особливо актуальними, значення діяльності Центру підготовки енергоменеджерів (ЦПЕМ) при НН ІЕЕ важко переоцінити.

Отож, попри масовані ракетні обстріли Києва та інших українських міст і сіл, а також незважаючи на віялові та екстрені відключення по всій країні, ЦПЕМ продовжує проводити підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців у галузі енергозбереження та енергоменеджменту. Тобто саме таких фахівців, які знають, як ефективно забезпечувати конче необхідну нині оптимізацію енергоспоживання та раціонального розподілу й використання паливно-енергетичних ресурсів. Так, у листопаді цього року для слухачів з Київської, Рівненської, Дніпропетровської, Вінницької областей і м. Києва було проведено двотижневе заочне навчання, що передбачало вивчення методичних матеріалів, чинних нормативних вимог щодо сертифікації енергоефективності та самостійну підготовку, а з 14 листопада – інтенсивне навчання в онлайн-режимі, що складалося з лекційних і практичних занять, а також виконання слухачами домашніх завдань. Усі слухачі курсів змогли завершити навчання та успішно склали кваліфікаційні іспити. Щоправда, для цього довелося продовжити терміни навчання, тому що викладачі були вимушені проводити додаткові сесії для слухачів і консультувати індивідуально. Зручний час для складання іспитів узгоджувався з огляду на графіки відключень електроенергії та наявність стабільного зв'язку.

Досвіду організації навчання в дистанційному режимі викладачі ЦПЕМ набули під час пандемії коронавірусу COVID-19. Тоді в Центрі було розроблено дистанційні курси у повній відповідності до нормативних вимог до порядку професійної атестації. Зрозуміло, що в умовах епідеміологічних обмежень слухачі в такому режимі складали і кваліфікаційні іспити. Всього у той період було атестовано 23 енергоаудитори із сертифікації енергетичної ефективності будівель та 24 – з обстеження інженерних систем будівель. Вони отримали кваліфікаційні атестати встановленого зразка і були внесені до національної бази даних на порталі будівельної діяльності.

Варто знати. Центр підготовки енергоменеджерів (ЦПЕМ) при ІЕЕ було створено в 1996 р. за європейською програмою TACIS. Комплексною державною програмою енергозбереження України (Постанова КМУ від 5.02.1997 р. №148) Інститут енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського було визнано як базовий інститут для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері енергозбереження.

З того часу кваліфікацію в ЦПЕМ за типовими програмами "Основи енергозбереження та енергетичний менеджмент" та "Енергетичний аудит" підвищили понад 1500 фахівців!

У багатьох містах України в межах співпраці з німецьким Товариством міжнародного співробітництва GIZ та Мінрегіонбудом України ЦПЕМ проводив цикли триденних семінарів з розбудови енергетичного менеджменту для представників територіальних громад.

У 2018 р. на виконання вимог Закону України "Про енергетичну ефективність будівель" на базі ЦПЕМ було створено Атестаційну комісію, розроблено та затверджено навчальну програму та комплекти теоретичних та практичних завдань з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців з сертифікації енергетичної ефективності будівель та обстеження інженерних систем будівель. Загалом у Центрі вже було атестовано 129 фахівців з енергосертифікації будівель і 130 – з  обстеження інженерних систем.

Викладання у Центрі здійснюють викладачі кафедри електропостачання НН ІЕЕ та кафедри теплової та альтернативної енергетики НН ІАТЕ, а також представники Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, Фонду енергоефективності, ДП "Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій". Окремі розділи та практичні завдання програми підготовки використовуються і в освітньому процесі для студентів-енергоменеджерів під час викладання навчальних дисциплін "Енергоефективність та енергетична сертифікація будівель" і "Системи виробництва та розподілу енергії".

Д.Г.Дерев'янко, зав. кафедри ЕП, 
М.М.Шовкалюк, доцент кафедри ЕП