Ви є тут

Трохименко Ярослав Карпович


Трохименко Ярослав Карпович

РТФ зі скорботою повідомляє, що 20 листопада 2008 року на 85 році пішов з життя заслужений діяч науки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, почесний радист СРСР, заслужений професор НТУУ «КПІ», член експертної ради ВАК, ветеран Великої Вітчизняної війни нагороджений двома орденами і 16 медалями, автор більш ніж 350 наукових праць та монографій з теорії радіотехнічних кіл і автоматизації інженерного проектування, головний редактор журналу “Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника” Ярослав Карпович Трохименко.

Ярослав Карпович стояв біля джерел розробки нових методів розрахунків радіотехнічних кіл.

Під керівництвом проф. С.І. Тетельбаума брав участь у розробці першого у світі потужного генератора зворотних хвиль безперервної дії в сантиметровому діапазоні довжин хвиль. Уперше в СРСР запропонував аналізувати лінійні кола з транзисторами за допомогою матриці провідностей. Для наочності методу застосував його в монографії “Транзисторні радіоприймачі”, яка витримала 5 видань українською, російською та болгарською мовами. Запропонував методи аналізу, в яких операції над елементами матриць замінено операціями над їх індексами (номерами рядків та стовпців), що значно зменшує витрати машинного часу і дозволяє виконувати аналіз з бажаною точністю. Керував розробкою програмного забезпечення для програмованих мікрокалькуляторів та ЕОМ для інженерних розрахунків серії МІР. Підготував до друку українською та російською мовами рукопис монографії “Особливості аналізу лінійних електронних кіл”, в якій узагальнено підсумки робіт, виконаних автором і його співробітниками протягом останніх десятиріч з розробки ефективних методів аналізу, які значно випереджають традиційні методи за основними показниками.

Я.К. Трохименко читав лекції в Гаванському університеті (1968–1969 рр.), Академії наук Куби (1974–1975 рр.), вузах Болгарії, Польщі, Чехословаччини.

Багато років керував організацією “Знання” в Києві був членом президії цього Товариства, очолював базову організацію Асоціації ЕОМ.

Такою ж плідною була й організаційна діяльність Ярослава Карповича. В 1961 році обирався деканом радіотехнічного факультету КПІ, з 1973 по 1989 рік завідував кафедрою теоретичних основ радіотехніки.

У 1957 році Я.К. Трохименка було призначено заступником, а в 1970 році – головним редактором журналу “Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника”. Під його керівництвом журнал затвердив своє міжнародне значення і почав видаватися його переклад англійською мовою під назвою “Radioelectronics and Communications Systems”.

Ректорат НТУУ “КПІ”, радіотехнічний факультет, редакційна колегія, редакція висловлюють співчуття рідним та близьким.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій