Понад 40 років життя віддав Київській політехніці д.т.н, професор кафедри електромеханічного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ Олег Маркович Терентьєв. Торік він став переможцем університетського конкурсу "Викладач-дослідник – 2012".

Народився Олег Маркович по війні, в 1949 р. у Києві. Закінчив середню школу, в 1966 р. вступив до Київського політехнічного інституту. У 1972 р. закінчив факультет гірничої електромеханіки і автоматики за спеціальністю "Автоматизація і електрифікація гірничих робіт". У 1972–1974 рр. – служба в лавах Збройних сил СРСР, демобілізувався ст. лейтенантом-інженером. З 1974 р. і понині Олег Маркович працює в КПІ: пройшов шлях від інженера, наукового співробітника, старшого наукового співробітника до асистента, доцента, професора. У 1983 р. захистив кандидатську, а 2008 р. – докторську дисертації.

У 1986–1992 рр. О.М.Терентьєв виконував обов'язки заступника завідувача кафедри з технологічного напрямку, з 1992 р. – заступник завідувача кафедри з наукової роботи. У 1986–1989 рр. був заступником відповідального секретаря приймальної комісії НТУУ "КПІ" по вечірній формі навчання. З 1989 по 1991 рік був представником базового ВНЗ у приймальних комісіях Житомирського та Черкаського філіалів КПІ. У 1996 р. нагороджений знаком "Відмінник освіти України".

За період з 1974 по 2000 рр. науковцем розроблено і впроваджено у виробництво: гідропневматичний антифазний розрихлювач мерзлих і напівскельних Ґрунтів на замовлення Міноборони СРСР; 12 ударних пристроїв для очищення приймальних бункерів сировини цементних виробництв для Криворізького гірничо-цементного та Кам'янець-Подільського цементного комбінатів із загальним економічним ефектом 1,2 млн грн.

У 2000 р. О.М.Терентьєвим створено новий науковий напрям "Фізико-технічні основи керування внутрішнім потенціалом твердих та рідинних середовищ при їх видобуванні і переробці для заощадження енергії зовнішніх джерел". Творчим колективом розроблені магнітно-ультразвукові адсорбційні системи очищення рідинних середовищ від іонів домішок. Вони впроваджені в системах підвищення пластового тиску НГВУ "Чернігівнафтогаз" та "Охтирканафтогаз" ВАТ "Укрнафта" та на Південно-Західній котельні м. Кіровоград. Економічний ефект – понад 1,2 млн грн. За результатами досліджень опубліковано понад 200 наукових робіт, у тому числі навчальний посібник із грифом Міносвіти і науки України та 26 патентів. Після захисту докторської дисертації у фахових виданнях опубліковано 48 статей. Аспірантом О.А.Можаровською восени 2010 р. достроково захищена кандидатська дисертація.

Дослідження, що проводяться у межах зазначеного наукового напряму, сприяють розвитку творчої ініціативи студентів, які беруть у них активну участь і мають певні досягнення. Так, Андрій Варфоломєєв у 2009 р. нагороджений Дипломом 1-го ступеня Всеукраїнського конкурсу "Молодь – енергетиці України" за роботу "Фізико-технічні основи функціонування магнітних очищувачів робочої рідини гідросистем гірничих машин" та Дипломом 2-го ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських науково-технічних проектів 2008/2009 рр.

Науковець сповнений нових творчих задумів та наукових передбачень, які прагне втілити в життя разом із колегами та послідовниками.

За інф. ІЕЕ