Ви є тут

Смогоржевський Олександр СтепановичГортаючи підшивки 60-х років

Гортаючи підшивки 60-х років

Є традиція публікувати в ювілейних номерах газет якісь матеріали минулих років. Ми також неодноразово розміщували на наших шпальтах замітки і фото, що відображали історію країни і нашого університету.Микола Сорока. Біографічна повість "Ще одна весна". I частина

Ще одна весна

Били, гули дзвони: мідно, протяжно, на весь степ. Гойдалася срібляста далечінь, і в очі нестерпно пекло сонце. Воно було так низько, що аж пригорілий запах вчувався. Та ось дзвони мало-помалу втихають, ніби їх хтось пригойдує, а потім і зовсім обриваються тонкою струною.Математичне сузір'я КПІ. До 115-річчя Київської політехніки

1902. Загальний вигляд креслярської

З моменту заснування КПІ математичній підготовці надавалось тут особливе значення. За рішенням першого ректора КПІ В.Л.Кирпичова для викладання цієї дисципліни були запрошені кращі київські математики того часу – професори В.П.Єрмаков та Б.Я.Букреєв.1945-1961: Підготовка фахівців та науково-педагогічних кадрів у повоєнні роки

КПІ - 1956. Співробітники кафедри вищої математики і теоретичної механіки

Розширення масштабів підготовки фахівців загострювало кадрову проблему, вимагало вдосконалення роботи науково-педагогічних кадрів.1941-1943: КПІ в евакуації - підготовка інженерів та дослідна робота для народного господарства і оборони країни

Фотографія Середньоазіатського індустріального інституту (автор Михайло Головін)

У Ташкенті інститут розмістився на базі Середньоазіатського індустріального інституту (САІІ) і спершу існував як самостійний вуз. У його складі функціонували 4 факультети і 12 кафедр, на яких навчалася 31 група студентів другого — п'ятого курсів. Планувалось розпочати навчання з вересня і проводити заняття переважно у вечірні години, частину кафедр і студентів передати до складу САII.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій