17–18 травня в НТУ “Харківський політехнічний інститут” відбулась підсумкова XV Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” (Місro CAD–2007–Харків). Для роботи в секції “Молоді вчені та студенти” цієї конференції були запрошені студенти-переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму “Машинознавство” 2006/2007 н.р.

Переможцями Всеукраїнського конкурсу з напряму “Машинознавство” (деталі машин) конкурсна комісія визнала студентів 4-го курсу ММІ НТУУ “КПІ” Зарецького Дениса, Оринчака Сергія та Пилипенка Олександра, які виконали наукову роботу “Стенд з програмним навантаженням для втомних випробувань зубчастих коліс” під керівництвом доцента кафедри лазерної технології, конструювання машин та матеріалознавства Володимира Антоновича Стадника. Він упродовж багатьох років активно залучає студентів до наукової та винахідницької діяльності, отримав з ними понад 10 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, його вихованці неодноразово отримували дипломи та грамоти на Всеукраїнських олімпіадах з дисципліни “Деталі машин”.

Ідея створення такого стенда виникла ще в ході виконання цими студентами реальних курсових проектів з дисципліни “Деталі машин”. Конструкція розробленого стенда була захищена патентом України. Потім на базі одержаних результатів студенти виконали наукову роботу, яка була представлена на конкурс.

Розроблений стенд дозволяє зменшити кількість випробовуваних коліс, скоротити тривалість випробування і кількість стендів порівняно з послідовним випробуванням, підвищити надійність і достовірність результатів випробувань за рахунок зменшення до одного контакту зубців спряжених коліс, збереження однакових температурних умов і умов мащення, а також дає можливість здійснювати одночасне випробування при однакових чи різних навантаженнях матеріалу однієї марки з декількома різними марками, з яких виготовлені зубчасті колеса. Результати роботи впроваджені в навчальний процес на кафедрі ЛТКМ.

Переможці Всеукраїнського конкурсу нагороджені дипломами 1-го ступеня і згідно з наказом міністра освіти і науки України №764 від 09.11.2006 р. отримують переваги при:

– переведенні на навчання за держзамовленням (або часткове зменшення відповідної плати за навчання);

– зарахуванні на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів за держзамовленням;

– вступі до аспірантури;

– направленні на стажування у провідні вищі навчальні заклади України чи за кордон (з виплатою державної стипендії);

– розподілі на роботу.

Молоді дослідники мріють і надалі брати участь у конкурсах, а також радять студентам молодших курсів не гаяти часу і приєднуватися до наукової роботи, оскільки в КПІ, який по суті вже є університетом дослідницького типу, для цього створені всі умови.

May 31, 2007 || Автор: А.К.Скуратовський, доцент кафедри ЛТКМ