Олександр СтепаненкоМолодший науковий співробітник кафедри конструювання верстатів і машин ММІ Олександр Степаненко цього року став лауреатом стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених. До визнання Олександр ішов довгим шляхом, позначеним батьківським благословенням, творчим натхненням, мудрим керівництвом наставників та колективом однодумців.

Народився Олександр у Херсоні – місті славних мореплавців і будівничих. Здавалося б, який хлопчина не мріє про мандри? Зростав Сашко у творчій родині: батько – архітектор і художник, мама – викладач математики й українська поетеса. Хлопцеві  змалечку прищепили любов до творення, а згодом він і сам відчув неймовірну радість, коли зібрані власноруч простенькі конструкції починали працювати.

Бажання творити привело Олександра до Херсонського національного технічного університету на факультет машинобудування. Навчання в університеті дало поштовх для розкриття активно зростаючого бажання конструювати і створювати щось нове. На четвертому курсі почалися перші спроби створення верстатів. Згодом стало зрозуміло, що саме це й буде тематикою досліджень бакалаврської та магістерської дипломних робіт. Супроводжував хлопця на тернистому шляху науки професор Олександр Іванович Сашко, який і став науковим керівником його магістерської роботи.

На захисті дипломної роботи Олександр зустрів свого нового наставника – професора ММІ Юрія Миколайовича Кузнєцова, який був головою державної атестаційної комісії. Юрій Миколайович зразу відчув схильність молодого студента до науки й технічної творчості і запропонував співпрацювати.

Так почалися роки напруженої наукової роботи. Під керівництвом Ю.М.Кузнєцова Олександр вступив до очної аспірантури НТУУ "КПІ" та зайняв своє місце в його творчій команді, яка працює в рамках фундаментальної наукової школи інноваційного верстатобудування. Оскільки гасло проф. Кузнєцова як науковця – це вміти "думати руками", то спільну мову знайшли відразу. Творчі здібності Олександра, який прагнув до створення і дослідження верстатів нових компонувань, отримали благодатний ґрунт для розвитку та творчого зростання. На сьогодні  кандидатська дисертація "Синтез малогабаритних фрезерних верстатів з комп'ютерним керуванням" О.О.Степаненка рекомендована до захисту, який заплановано на осінь 2014 року.

За період навчання в аспірантурі Олександр Степаненко став автором 35 наукових праць, у т. ч. 13 статей, 10 патентів України на винаходи і корисні моделі, трьох заявок на промислові зразки та однієї заявки на винахід, одного свідоцтва про реєстрацію авторського права на науковий твір; взяв участь у 8 міжнародних науково-технічних конференціях і семінарах.

У 2011 р. Олександр пройшов двотижневе стажування в ТУ Габрово (Болгарія). У 2012 р. два місяці стажувався в Університеті ім. Отто-фон-Геріке в м. Магдебург (Німеччина), у цьому ж році успішно пройшов навчання в літній школі в Університеті Карлоса ІІІ м. Мадрид (Іспанія).

Наукова діяльність Олександра має не лише теоретичний характер, а й знаходить практичну реалізацію. Розроблено і виготовлено три діючі фрезерні верстати нового покоління з комп'ютерним керуванням для обробки поверхонь складної конфігурації. Крім того, розроблено модульний "конструктор", з якого зібрано 10 різних компонувань верстатів, у т. ч. з паралельною кінематикою, які в подальшому були досліджені, запатентовані й використовуються в навчальному процесі. Розроблені верстати неодноразово експонувалися на міжнародних спеціалізованих виставках.

Набутий досвід і наукове сприйняття реальності Олександр Степаненко намагається передавати студентам під час проведення лабораторних робіт у створеній за його участю науково-дослідній лабораторії інноватики.

В. Миколаєнко