Ви є тут

Інститут прикладного системного аналiзу


Кампус КПІ, Корпус № 14
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналiзу" Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Контактна інформація:
Адреса ІПСА: вул. Політехнічна, 14-б, корпус 14, кімн. 41, 43, 55, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок: +380 44 236 3987, +380 44 204 8193
ФДП на IПСА: +380 44 204 9702, +380 66 446 7270, e-mail: kpiipsa[at]gmail.com
Друга вища та післядипломна освіта: +380 44 204 8393, e-mail: mmsa[at]mmsa.ntu-kpi.kiev.ua
E-mail: ipsa[at]kpi.ua
URL:
Науковий керівник інституту: д.т.н., професор, академiк НАНУ Згуровський Михайло Захарович
В.о.директора ННК "ІПСА": Касьянов Павло Олегович

Підрозділи навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналiзу"

логотип ННК ІПСАНавчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України, який діє в структурі Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" і має IV рівень акредитації, створений в 1997 р. за Постановою Кабінету Міністрів України на базі Науково-дослідного інституту прикладного системного аналізу НАН України і Міносвіти України та кафедри математичних методів системного аналізу КПІ ім. Ігоря Сікорського . Це пов’язано з організацією в Україні цілеспрямованих наукових досліджень, проведенням і координацією науково-технічної та освітньої діяльності в галузі прикладного системного аналізу, новітніх інформаційних технологій та комп’ютерних наук. В ІПСА діють три наукові відділи: математичних методів системного аналізу, прикладного нелінійного аналізу, чисельних методів оптимізації. В 2006 році до складу інституту включено кафедру систем автоматизованого проектування / САПР (стара назва - "кафедра конструювання і виробництва електронно-обчислювальної апаратури" (до 1985 року), нова назва - "кафедра системного проектування") разом з НДІ інформаційних ресурсів (ІНФОРЕС).

Тут видається міжнародний науковий журнал “Системний аналіз та інформаційні технології”, що є фаховим з ряду спеціальностей, затверджених ВАК України. Проведення фундаментальних та прикладних досліджень здійснюється в тісному зв’язку з навчальним процесом. Результати наукових розробок безпосередньо впроваджуються в навчальний процес.

На цей час в ІПСА працюють: 1 дійсний член і 1 член-кореспондент Національної академії наук України та 2 дійсні члени Міжнародної академії наук Вищої школи, 22 доктори наук і 38 кандидатів наук. В ІПСА навчаються 32 аспіранти.

Навчально-науковий комплекс готує фахівців з інформаційних технологій, системного аналізу та інтелектуальних систем прийняття рішень, які здатні проектувати, створювати та експлуатувати комп’ютерні системи для аналізу, передбачення, прогнозування і управління динамічними процесами у макроекономічних, технічних, фізичних, екологічних і фінансових складних системах.

Випускники працюють системними аналітиками, керівниками розробок інформаційних систем, менеджерами проектів, інженерами з комп’ютерних систем і мереж у державних і комерційних (наукових і виробничих) установах, банках і на біржах в Україні та за кордоном.

Термiни пiдготовки фахівців: бакалавр (б) – 4 роки; спеціаліст (с) – 1,5 року; магістр (м) – 2 роки.

Спеціальності та групи спеціалізацій ННК "ІПСА"

 • 124 Системний аналіз ДП
  • ** Системний аналіз і управління
  • ** Системний аналіз фінансового ринку
 • 122 Комп’ютерні науки IT
  • **Системи штучного інтелекту
  • ** Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами
  • ** Інформаційні системи та технології проектування
  • ** Системне проектування сервісів

ДП – спеціальності, на які поширюються додаткові бали СДП і враховується галузевий коефіцієнт.

МС – здійснюється набір на базі ОКР «молодший спеціаліст»

** спеціалізації

Друга вища та післядипломна освіта на ННК "ІПСА" КПІ ім. Ігоря Сікорського

Факультет проводить підготовку (для отримання другої вищої освіти) бакалаврів та магістрів за наступними спеціальностями:

 • Адміністративний менеджмент. Сталий розвиток та державне управління;
 • Системи і методи прийняття рішень;
 • Системний аналіз і управління;
 • Системи штучного інтелекту;
 • Інформаційні технології проектування;
 • Системи автоматизованого проектування.

Термін навчання:

1. За спеціальністю «Адміністративний менеджмент. Сталий розвиток та державне управління» - 2 роки в магістратурі.

Для інших спеціальностей:
2. За наявності диплома бакалавра за напрямком підготовки «Комп’ютерні науки» чи «Системний аналіз» – 1,5 років в магістратурі.
3. Навчаючись в КПІ ім. Ігоря Сікорського мінімум на третьому курсі, або маючи мінімум диплом спеціаліста за будь-якою спеціальністю – 2 роки в бакалавраті та 1,5 років в магістратурі обраної спеціальності.

Форма навчання: заочно-вечірня (тобто, звичайна заочна форма, але заняття проходять вечором – в дипломі це не указується, а в додатку буде написано, просто,- заочна форма навчання).
Вартість навчання: уточнюйте за наведеною нижче контактною інформацією.
Термін прийому документів: уточнюйте, орієнтовно – початок жовтня.

Контактна інформація:
Адреса: пр. Перемоги 37, Корпус №35 КПІ ім. Ігоря Сікорського, кімн. 103
Тел.: +380 (44) 204-83-93
e-mail: druga.osvita@gmail.com
офіційний сайт: http://drugaosvita.kpi.ua

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій