Наукова школа В.Н. Гриднєва в КПІ: традиції співпраці з НАН України та погляд у майбутнє

Діяльність засновницьких наукових шкіл матеріалознавства, металургії, зварювання в КПІ була пов'язана з видатними вченими зі світовим ім'ям: Є.О. Патон, Б.Є. Патон, В.Ю. Васильєв, М.М. Доброхотов, К.І. Ващенко, В.Н. Гриднєв, І.М. Федорченко, Г.В. Самсонов, В.І. Трефілов, В.В.

На вістрі прогресу. Школа з мікрохвильових та цифрових теле- та інфокомунікацій

Здобуткам наукової школи з мікрохвильових та цифрових теле- та інфокомунікацій – здійсненим та впровадженим науково-технічним проєктам загальнодержавного масштабу, новітнім результатам досліджень і перспективним розробкам – було присвячено засідання круглого столу, що пройшло в залі засідань Адмінради КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Наукова школа механіків КПІ

Започаткування наукової школи механіків безпосередньо пов'язано зі створенням у Київській політехніці кафедри опору матеріалів.

Історія та наукові школи кафедри автоматизованих систем обробки iнформацiї та управлiння

Кафедра АСОІУ, до 1992 року - кафедра автоматизованих системи управління виробництвом (АСУВ), була заснована у 1978 році для забезпечення потреб народного господарства країни у кваліфікованих інженерних та науково-педагогічних кадрах в сфері інформатизації попит на яких у зв’язку із бурхливим розвитком цієї сфери почав різко зростати. Кафедра готувала інженерів-системотехніків за спеціальністю 2202 "Автоматизовані системи обробки інформації і управління".

Підписка на Наукові школи