Ви є тут

Розенплентер Альфред Едгарович. ВІТАЄМО із 80-літтям!


Фото. Розенплентер Альфред Едгарович

Народився Альфред Едгарович 5 вересня 1930 року в селі Щербаківка Люблінського району Омської області (Російська Федерація). Вищу освіту здобув у Свердловському гірничому інституті (1949-1954 рр.). Його трудова діяльність розпочалася 1954 року з посади помічника начальника дільниці шахти № 37 комбінату “Карагандавугілля”. Згодом його робота була пов’язана з науковою сферою. Він з 1956 по 1962 рік обіймав посаду молодшого наукового співробітника, а потім старшого наукового співробітника Інституту “Уніпромідь”.

Результатом наукових пошуків стало отримання у 1962 році Альфредом Едгаровичем наукового ступеня кандидата технічних наук. Надалі до 1967 року Розенплентер працює старшим науковим співробітником Інституту “Укржилпроект”. Починаючи з 1967 року трудова діяльність А.Е.Розенплентера пов’язана з Київським політехнічним. Науково-педагогічну діяльність він розпочав на посаді доцента кафедри економіки і організації виробництва, яка вже мала на той час 30-річну історію, значні навчально-методичні напрацювання, великий досвід з економічної підготовки інженерів, мала свої традиції.

З 1976 по 1998 рік він обіймає посаду завідувача кафедри економіки і організації виробництва, передаючи значний життєвий, виробничий, педагогічний досвід як співробітникам, так і студентам КПІ, збагачуючи їх духовно й професійно, навчаючи інтелігентності, доброти, професійності. З 1998 року продовжує працювати на посаді доцента кафедри.

Діяльність його також була тісно пов’язана з розвитком освітньої сфери України. А.Е.Розенплентер був членом Науково-методичної ради з економіки і організації виробництва Міністерства вищої освіти СРСР, Координаційної ради Мінвузу СРСР з організації виробництва в машинобудуванні. Активна життєва позиція, впровадження багатьох розробок у навчальний процес і виробництво відзначені Нагрудним знаком Мінвузу СРСР за відмінні успіхи в роботі та відзнакою “Відмінник освіти України”, іншими нагородами. На рівні університету, факультету та кафедри проводив активну роботу з розвитку матеріальної бази, з удосконалення навчально-методичних розробок тощо. Відмітимо багаторічне плідне співробітництво кафедри з великими промисловими підприємствами. Так, з 1967 по 1991 рік, під науковим керівництвом А.Е.Розенплентера колективом викладачів кафедри виконувались госпдоговірні роботи з Південно-Уральським  гірничо-збагачувальним комбінатом.

А.Е.Розенплентер є автором понад 75 наукових праць і навчально-методичних розробок. Його виробничий та педагогічний досвід надав змогу за радянські часи підготувати й видати у співавторстві та під його науковим керівництвом такі навчальні видання, як “Экономика машиностроительной промышленности”, “Организация, планирование приборостроительного производства”, “Управление предприятием”, “Основы технико-экономического анализа инженерных решений”, за якими навчалися декілька поколінь студентів. Нещодавно бібліотеку КПІ поповнили тисячі примірників ще двох книг, які були підготовлені за його участю й науковою редакцією. Це навчальний посібник “Економіка підприємства” (2003 р.) та підручник “Економіка та організація виробництва” (2007 р.). Відмітимо, що він є лауреатом премії КПІ за кращий підручник у 1980 році – “Экономика машиностроительной промышленности”.

Альфред Едгарович користується заслуженою повагою та авторитетом серед колег та студентів. Бажаємо нашому дорогому колезі міцного здоров’я та довголіття, щастя в сім’ї, бадьорості духу та успіхів у всіх справах.

Колектив факультету менеджменту та маркетингу

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій