У цьому семестрі шестикурсник ФЕА з кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу Андрій Рімович отримує іменну стипендію ректора НТУУ «КПІ». До майбутньої фахової діяльності юнак крокує зважено і послідовно. Спочатку з відзнакою закінчив Криворізький гірничо-електромеханічний технікум. Для подальшого навчання серед профільних ВНЗ обрав найкращий та найвідоміший – Київську політехніку. Нині успішно навчається, займається науковими дослідженнями, є активістом факультету.

Керує науковою роботою магістранта завідувач кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу доктор технічних наук, професор С.М. Пересада, в арсеналі якого 187 друкованих праць, з них 150 наукових. Під його керівництвом студент досліджує сучасні тягові приводи вагону метрополітену. Системи керування залізничним транспортом є одним із напрямів досліджень, які проводять викладачі і студенти кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА. У рамках дипломного проектування А.Рімович вдосконалив уже існуючу лабораторну установку для вивчення сучасного методу бездатчикового керування двигуном постійного струму з незалежним струмом. З позицій теорії і практики, результати роботи є актуальними для подальшого застосування у підготовці фахівців спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод».

Андрій, як справжній КПІшник, має активну життєву та громадянську позицію. Ще на першому курсі він приєднався до лав активістів студентської ради гуртожитку №18 та студентської ради ФЕА. З того часу став співорганізатором таких заходів, як: «Рибалка КПІ», «Корона на двох», «Караоке вісімнашки», «Міс ФЕА», «Кіберквест», «Турнір 18-шки з кіберспорту», «Наряд на кухню». З його ініціативи та за його участю в рідному гуртожитку було організовано роботу спортивної кімнати.

Окрім активної громадської діяльності, хлопець активний і в науково-навчальній роботі: неодноразовий учасник науково-технічних і науково-практичних конференцій та олімпіад, закінчив бакалаврат з дипломом з відзнакою, продовжує демонструвати успішні результати. Високий рівень відповідальності, наполегливості та самовіддачі сприяли тому, що Андрій – перший за рейтингом успішності у групі та на кафедрі, входить у п’ятірку кращих на факультеті. Тож призначення іменної стипендії – цілком закономірний результат.

Інф. ФЕА