Ви є тут

Звіт ДНтаІНаука має бути державним пріоритетом і престижною сферою суспільства. Зі звіту проректора з наукової роботи М.Ю. Ільченка про роботу у 2018 р.

Показники публікаційної активності КПІ ім.Ігоря Сікорського за даними Scopus

Актуальність, затребуваність та використання розробок університету щорічно відзначалися Державними преміями України в галузі науки і техніки.Наука та інновації у 2017 році: з конкретними діями та надіями на кращі зміни. Зі звіту проректора з наукової роботи М.Ю. Ільченка про роботу у 2017 р.

2018.02.12 Звіт проректора М.Ю. Ільченка про роботу у 2017 р.

2017 рік став для науки України роком подальшої імплементації Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".Наукова та інноваційна діяльність в умовах імплементації нового законодавства. Зі звіту проректора з наукової роботи М.Ю.Ільченка про роботу в 2016 р.

М.Ю.Ільченко

У минулому році розпочалася системна імплементація нового Закону України "Про наукову і науково-технічну ді­яль­ність", який набув чинності 16 січня 2016 р.Нагальні завдання і нові можливості активізації наукової та інноваційної діяльності НТУУ "КПІ". З виступу проректора з наукової роботи М.Ю.Ільченка на Вченій раді 8.02.2016 р.

2016.02.08 Виступ проректора з наукової роботи М.Ю.Ільченка на Вченій раді

2015 рік був складним для нашої країни. Важка економічна ситуація, війна на Сході України, ухвалена Президентом України Воєнна доктрина спричинили життєву необхідність затребуваності вітчизняної науки для зміцнення обороноздатності країни, а відтак визначили і наші нагальні завдання.Наука та інновації в умовах форс-мажору [2014]

Минулий рік для нашої країни ознаменувався важливими змінами та важкими випробуваннями. Попри несприятливі умови для розвитку наукової та інноваційної діяльності, обумовлені специфікою 2014 р.Наука та інновації. Не завдяки, а всупереч [2013]

2014.01.21 Виступ проректора з наукової роботи академіка НАН України М.Ю.Ільченка на Вченій раді

Акцентуючи увагу на розвитку університету дослідницького типу, науковці університету у звітному році продовжували отримувати вагомі практичні результати своєї діяльності, вирішувати актуальні завдання загальнодержавного значення, досягати показників науково-інноваційної діяльності, що мають вагоме значення для участі університету у світовому рейтингу QS, та відповідно до критеріїв дослідницького університету України.Пріоритети наукової та інноваційної діяльності дослідницького університету [2012]

Image. Рейтинг підрозділів університету технічного і гуманітарного напряму за питомими показниками наукової діяльності у 2012 р.

У 2012 р. наукова й інноваційна діяльність нашого університету продовжувала розвиватися.Наукова та інноваційна діяльність у дослідницькому університеті [2011]

Наукова та інноваційна діяльність у дослідницькому університеті [2011]

Минулий рік був рекордним за кількістю прийнятих у країні нормативно-правових актів у сфері науки, освіти та інноваційної діяльності.Наука та інновації – основа модернізації економіки держави [2010]

НТУУ “КПІ” першим у країні почав працювати за моделлю дослідницького університету та, посідаючи вищі сходинки у вітчизняних рейтингах ВНЗ, поставив за мету ввійти до переліку кращих університетів світу. Про наукові здобутки Київської політехніки за результатами минулого року розмовляємо з проректором з наукової роботи М.Ю.Ільченком.Світові орієнтири наукової та інноваційної діяльності дослідницького університету [2009]

Важливим показником оцінки кожного ВНЗ є його визнання в різних рейтингах, що проводяться як в Україні, так і у світі. У Всеукраїнському рейтингу «Топ 200 – Україна» за три останні роки група лідерів серед ВНЗ принципово не змінюється.

Сторінки

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій