Зі звіту проректора з наукової роботи Віталія Пасічника на засіданні Вченої ради КПІ 20 лютого 2023 р.

Наукова й інноваційна діяльність нашого університету у 2022 р. здійснювалась у важких умовах воєнного стану. не припинялися роботи в лабораторіях. Наукові групи з викладачів, інженерів і студентів стали основою незламності. Їх діяльність не афішується, але спрямована на вирішення найактуальніших завдань суспільства.

Суттєве скорочення фінансування наукових досліджень призвело до зменшення закупівель наукового обладнання, але все ж таки було придбано металографічний тринокулярний мікроскоп і турбомолекулярний насос. Також у рамках виконання наукових  проєктів було придбано сучасної комп'ютерної техніки на суму 1 млн 300 тис. грн.

Пасічник В. Протягом 2022 р. в університеті було проведено понад 38 міжнародних науково-практичних конференцій. На платформі ОуСіЕс зареєстровано 88 конференцій університету, 56 з яких відкриті у проєкті "Наукові конференції України". 18 конференцій розміщують свої матеріали у проєкті "Наукова періодика України". Базою даних Scopus індексуються збірники матеріалів 7 міжнародних конференцій КПІ. 25 наукових періодичних видань університету входять до переліку наукових фахових видань України. Шість наукових журналів індексуються в БД Scopus та Web of Science.

Науково-технічна бібліотека є базою створення та підтримки електронного архіву наукових і освітніх матеріалів нашого університету. Репозитарій відкритого доступу та поширення результатів наукових досліджень сьогодні містить майже 46 тис. документів, на 15% більше порівняно з минулим роком. Отримано безстроковий доступ до колекції електронних монографій Elsevier 2019-2020 рр. ScienceDirect, а це 2088 ресурсів. Можливість безоплатно публікувати результати наукових досліджень у своїх виданнях відкритого доступу надали провідні світові видавництва.

kpi images - Фінансування

Фінансування наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності здійснювалось за рахунок коштів загального фонду держбюджету та коштів вітчизняних й іноземних замовників.

У 2022 р. загальні надходження порівняно з попереднім роком суттєво скоротилися. Найбільше втрачено за проєктами НФДУ, госпдоговірною тематикою та базовим фінансуванням. Водночас за проєктами міжнародного співробітництва фінансування збільшилося. Важливим здобутком також є те, що витримано норму надходження до спецфонду на одного штатного НПП понад 20 тис. грн. Загалом фінансування наукових досліджень університету у звітному році склало: із загального фонду Державного бюджету України – 36,23 млн грн, із спеціального фонду – 42,75 млн грн.

У 2022 р. на національні та міжнародні конкурси науковими колективами було підготовлено 80 проєктних заявок. 7 проєктів із 25 вже перемогли, ще 55 очікують розгляду. Триває розгляд проєктів у МОН, сподіваємось, що науковці КПІ матимуть фінансову підтримку провадження наукової діяльності у 2023 р. Минулого року за рахунок коштів загального фонду виконувалось 44 НДР, у тому числі 6 – фундаментальних, 32 – прикладних,  6 – розробок. Завершено 25 робіт. Значна частина проєктів мають важливе значення для безпеки і обороноздатності України.

kpi images - Динаміка фінансування 2022

За договором з МОН України забезпечується фінансування комплексної Космічної програми КПІ, до виконання якої залучені різні структурні підрозділи університету. У 2022 р. обсяг фінансування становив 1,7 млн грн. Вагомим результатом став успішний запуск 3 січня 2023 р. на навколоземну орбіту третього наносупутника університету "PolyITAN-НР-30", створеного під керівництвом Б.М.Рассамакіна. Продовжено науково-технічну розробку підсистем та закуплено необхідні комплектуючі для наступного наносупутника КПІ – "PolyITAN-12U". Триває робота над спільним з Познанською політехнікою проєктом створення наносупутника "PolyITAN-3-PUT". Завданням 2023 р. є виведення апарата в космос. Крім того, університет має два об'єкти, що становлять національне надбання. Торік на їх утримання з держбюджету надійшло 572 тис. грн.

За державним замовленням у 2022 р. виконувалося 5 проєктів, один проєкт науковцями НН ІПСА і СЦД успішно завершений. З поданих на конкурс 2022 р. десяти заявок фінансування отримали 4 проєкти. На новий конкурс держзамовлення від університету було подано 6 проєктних заявок.

У звітному періоді науковими колективами виконувались роботи на замовлення ринку. Укладено договорів на суму 42,75 млн грн. Основні замовлення стосувалися підвищення обороноздатності держави.

У 2022 р. науковці КПІ виконували три проєкти програми Горизонт, один проєкт за програмою НАТО, п'ять білатеральних проєктів. Також подано 6 проєктних заявок на конкурси білатеральних проєктів. За результатами конкурсу проєктів МОН, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу, здобули перемогу 5 проєктів на загальну суму 9,1 млн грн, їх виконання розпочнеться у 2023 р. Торік виконувались 169 зареєстрованих ініціативних НДР.  52 роботи завершені. До виконання була залучена значна кількість аспірантів і студентів. З використанням результатів ініціативних робіт захищено 454 магістерські дисертації, опубліковано 52 монографії, 183 підручники і навчальні посібники, 309 статей у журналах, які входять до баз даних Scopus та WoS.

Студентська наука 2022

Головним завданням музею стало збереження музейної колекції. Музейна експозиція була частково переміщена в умовно безпечні місця. До 125-річчя КПІ і 25-річчя ДПМ розділ "Історія КПІ" доповнено новими матеріалами. Торік музей відвідали понад 5200 осіб, було проведено більше 100 екскурсій, онлайн-лекцій з історії КПІ. Результати досліджень ДПМ представлені на конференціях, наукових читаннях, семінарах. Науковці ДПМ взяли участь у роботі 16 наукових конференцій, де зроблено 26 доповідей. Крім того, поповнення фондової колекції склало 525 одиниць основного і допоміжного фондів.

Інноваційна діяльність КПІ ім. Ігоря Сікорського є невід'ємною складовою освітнього і наукового процесів. Сьогодні КПІ є національним лідером провадження інновацій, а основою цього є Всеукраїнська інноваційна екосистема "Сікорські Челендж Україна". Спільна діяльність з партнерами – Науковим парком "Київська політехніка", Інноваційним холдингом "Сікорскі Челендж", партнерами на національному і міжнародному рівнях – спрямована на створення умов і залучення широкого кола інноваторів, сприяння просуванню їх розробок на національний та світовий ринки. Визначною подією національного рівня стало проведення  у жовтні 2022 р. ХІ Фестивалю інноваційних проєктів "Sikorsky Challenge 2022: Інноваційна трансформація України", у якому взяли участь 502 учасники. На конкурс було подано 188 проєктів, з них від КПІ – 62. Фіналістами стали 75 проєктів, з них від КПІ – 20. Переможцями стали 20 проєктів, з них від КПІ – три. Також було проведено КПІ School of Creativity "Sikorsky Challenge Junior". Школярі та студенти, які ще не мали власних інноваційних ідей, шукали змогу розвивати навички соціального інноваційного підприємництва, власну креативність та підприємницьке чуття для подолання бар'єрів у пошуку нових бізнес-ідей.

kpi images - Sikorsky Challenge 2022

З метою сприяння розвитку співпраці між університетом та бізнесом у 2022 р. департамент інновацій і трансферу технологій продовжував роботу з підтримки й наповнення "Офісу інновацій КПІ ім. Ігоря Сікорського", де представлено можливості наукових груп та їх розробки за галузями і ступенем готовності. Для активізації впровадження технології Індустрії 4.0 в університеті за рахунок грантової підтримки ЄС діє Центр 4.0. Торік 15 НПП стали експертами Центру з підтримки МСП у доведенні їх інноваційних розробок за 12 місяців від TRL 4-6 до TRL 7-9.

За даними Українського інституту інтелектуальної власності, за 9 місяців 2022 р. за загальною кількістю поданих заявок (винаходи і корисні моделі) університет посідає 2-ге місце в рейтингу ЗВО України. Подано 52 заявки на об'єкти патентного права, з них 34 на корисні моделі, 18 на винаходи та 102 заявки на реєстрацію авторського права. Укладено два ліцензійних договори про передачу прав на ОПІВ. Для вдосконалення національної системи стандартизації у сфері управління інноваціями на базі університету розпочав функціонування технічний комітет стандартизації "Управління інноваціями".

Наукові школи є фундаментом провадження освітньої, наукової та інноваційної діяльності. В університеті визначено 13 засновницьких наукових шкіл та 67 сучасних. Важливим чинником діяльності наукових шкіл є участь колективів 272 наукових груп у фундаментальних і прикладних дослідженнях.

Наприкінці 2021 р. закінчився термін повноважень усіх раніше діючих спеціалізованих вчених рад, тому захисти докторів та кандидатів наук в Україні та КПІ не проводилися. Атестаційна колегія МОН розглядала питання створення нових спецрад у червні та восени 2022 р. Нині в КПІ затверджено 15 спеціалізованих вчених рад та 11 разових спеціалізованих вчених рад.

Стабільно зростає кількість публікацій у базах даних Scopus та WoS. За наукометричними показниками – кількістю публікацій та індексом Гірша – наш університет покращив позиції і входить до трійки кращих в Україні, за кількістю цитувань – п'ятий. Серед технічних ЗВО КПІ стабільно кращий в Україні. Індекс Гірша 20 найбільш цитованих вчених університету варіюється від 14 до 38, а лідерські позиції займають фахівці в галузях технічних, природничих та математичних наук. Найважливіше для нас на даному етапі – суттєве нарощування цитування шляхом опублікування у виданнях, що входять до 1 і 2 квартилів.

У 2022 р. КПІ вперше преміював своїх науковців за публікації у журналах Scopus і WoS, використовуючи квартильний підхід, що дозволяє відзначати публікації враховуючи впливовість видань, в яких вони опубліковані. Премійовано 426 науковців за публікації у виданнях Q1-Q3.

Попри надскладну ситуацію в країні наші студенти активно займаються науково-інноваційною діяльністю. Понад 350 з них стали переможцями міжнародних та всеукраїнських наукових конкурсів, проєктів і турнірів. Понад 750 студентів брали участь у загальноуніверситетських олімпіадах. Близько 50 змагалися на хакатонах. Також збільшилась активність у наукових, інженерних та соціогуманітарних гуртках, мережа яких розширилась до 159.

За результатами І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт переможцями стали 89 робіт за 32 спеціальностями, авторами яких були 107 студентів з 16 факультетів та інститутів. Найрезультативнішими виявилися вихованці НН ІЕЕ, НН ІМЗ, ФММ, ХТФ, ФСП та ФБТ. 

Досягнення науковців нашого університету були відмічені на національному рівні. Кабінет Міністрів України присуджує щороку п'ять Премій за особливі досягнення у розробленні і впровадженні інноваційних технологій у виробництво та виведення на ринок вітчизняної інноваційної продукції. Вітаємо науковців з ФЕЛ – Олександра Дрозденка, Олексія Коржика та Олександра Лейка, відмічених Премією КМУ. Бажаємо подальших успіхів!

Вітаємо лауреата Премії Президента України для молодих учених Ігоря Владимирського та стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих учених – Інну Білоус, Ігоря Владимирського, Вікторію Воробйову, Валерія Орла, Анну Погребняк, Тетяну Соловйову, Юрія Яворського, Ганну Яйлимову, Ольгу Ященко. Пишаємось нашими молодими науковцями та бажаємо їм подальших успіхів.

Минулий рік був одним із найскладніших у нашій історії, але результативним. Дякуємо всім науковцям за наукові та інноваційні здобутки. Віримо, що 2023-й  – рік 125-річчя університету – стане не тільки роком нашої Перемоги в боротьбі з агресором, а й роком вагомих наукових досягнень КПІ.

Дата події