Сергій Миколайович Реформатський (20.03.(01.04)1860, с. Борисоглібське Костромської губернії - 27.12.1934, Москва) - видатний хімік-органік, організатор кафедри органічної хімії КПІ і її перший завідуючий, засновник Київської школи хіміко-органіків, член-кореспондент Академії наук СРСР (1928).

Сергій Миколайович Реформатський народився в селі Борисоглібському Костромської губернії (нині Івановська область) у родині священика. Як і його батько закінчив Костромську духовну семінарію (в 1878 г). Вступив на природне відділення фізико-математичного факультету Казанського університету. Студентом працював в лабораторії А. М. Зайцева. У 1882 р. закінчив університет з золотою медаллю і ступенем кандидата. Дипломною роботою стало «Дослідження вуглеводню СЮН 18, отримуваного з аллілдіпропілкарбінола».

У період 1882-1889 працював у альма-матер. З 1882 р. - хранитель музею лабораторії А. М. Зайцева. У 1889 р. С. М. Реформатський захистив дисертацію на тему «Граничні багатоатомних алкоголі» на ступінь магістра.

Продовжив освіту під керівництвом В. Мейера в Геттінгені та Гейдельберзі, і В. Ф. Оствальда в Лейпцігському університеті (1889-1890). Робота за кордоном була присвячена в основному докторської дисертації на власну тему в напрямку досліджень Бутлерова-Зайцева, що стосуються способу синтезу третинних спиртів.

У 1887 р. Реформатський відкрив спосіб отримання β-оксикислот взаємодією складних ефірів α-галогензамісних карбонових кислот і альдегідів у присутності цинку. Спосіб згодом отримав назву реакції реформатського. На основі реакції згодом були отримані β-кетокислоти і ненасичені органічні сполуки. Реакція була покладена в основу штучного синтезу вітаміну А і його похідних. Навіть після відкриття в 1900 р. Гріньяром більш зручного методу отримання органічних сполук, раніше одержуваних за методом Бутлерова, метод Реформатського зберігає своє значення і до сих пір. У сучасній хімічній літературі описуються випадки синтезів органічних сполук (в т. ч. вітамінів і гормонів), для яких реакція Гріньяра не давала позитивних результатів, а реакція Реформатського, навпаки, давала необхідні з'єднання.

У 1889 р. публікує серію наукових робіт у галузі отримання багатоатомних спиртів.

Після повернення з закордонного відрядження С. М. Реформатський у Варшавському університеті блискуче захистив у 1890 р. докторську дисертацію на тему «Дія суміші цинку і монохлороцетного ефіру на кетони та альдегіди».

З 1891 обраний професором Київського державного університету. З цього ж року - професор Київських вищих жіночих курсів.

У 1892 р. вивчив відновлення третинних спиртів до вуглеводнів.

У 1931-1934 провів дослідження в галузі отримання натурального каучуку з рослин.

Двічі обирався головою фізико-хімічного товариства Київського державного університету (1910-1916 і 1920-1933).

С. М. Реформатський - родоначальник київської школи хіміків-органіків. Серед його учнів: Я. Михайленко, В. Яворський, Е. Гришкевич-Трохимовський, М. Жданович.

Є автором підручника «Початковий курс органічної хімії» (з 1893 витримав 17 видань).