Засновник національної наукової школи управління енергоспоживанням, завідувач кафедри електропостачання, директор Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» д.т.н. Артур Венiамiнович Праховник.

Народився А.В. Праховник на Гомельщині (Білорусь), навчався в гірничій школі, військовому училищі, працював на шахтах «Нововолинськвугілля», з 1961 р. – в КПІ. У 1971 р. захистив кандидатську, в 1982 р. – докторську дисертації. З 1974 р. – доцент, з 1984 – професор, з 1985 р. – завідувач кафедри автоматизації управління електроспоживанням, з 1988 р. – завідувач  кафедри електропостачання. У 1984-1989 рр. обіймаd посаду проректора КПІ з навчальної роботи. У 1987 р. стаd директором Науково-інженерного центру енергозбереження  КПІ, з 1991 р. – директором НДІ автоматики та енергетики «Енергія». У 1997 р. очолює створений постановою КМ України Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ».

А.В.Праховник відомий своїми фундаментальними працями з питань моделювання в енергетиці, автоматизації управління енергетичними об’єктами, прогнозування, оптимізації режимів електроспоживання, енергетичного менеджменту, сталого розвитку енергетики. Його розробки впроваджено на загальнодержавному рівні. Серед них Комплексна державна програма енергозбереження, що стосується автоматизованих систем обліку та диференційованих тарифів на енергоринку України.

Під його керівництвом підготовлено та захищено 21 кандидатську дисертацію, він є науковим консультантом 5 докторських дисертацій. За результатами його розробок було організовано серійний випуск мікропроцесорних систем АСУЕ трьох типів (заводи «Точелектроприлад» у м. Києві, «ВЗЕТ» у м. Вільнюсі та в м. Абовян), які було впроваджено в енергетиці СРСР, Болгарії та Польщі; вони відзначені медалями та дипломами: ВДНГ СРСР (бронзова медаль 1978 р., срібні медалі 1984, 1987, 1988 і 1990 рр., Диплом першого ступеня 1989 р.); ВДНГ УРСР (Диплом другого ступеня 1982 р., Диплом першого ступеня 1983 р.).

Підсумки наукової діяльності проф. А.В.Праховника відображено в майже 400 наукових працях, виданих у багатьох країнах світу (Болгарія, Польща, Бразилія, Італія, Нідерланди, Німеччина, США та ін.). Серед видань – 31 книга (11 монографій, 12 навчальних посібників та 8 посібників для спеціалістів промисловості), 40 винаходів та 13 державних стандартів.

Дані про нього занесено до видань  «Who’s Who in the World», США; «Who’s Who in Science and Engineering», США; Енциклопедія «Энергетики России»; Outstanding People et the 20-Th Century», Кембридж, Англія. Американський біографічний інститут обрав його «Людиною 2000 р.» і нагородив пам’ятною медаллю та статуеткою Universal Award of Accomplishment (Визнаний), а також «Людиною 2008 р.» від України.

А.В.Праховника нагороджено медаллю Президії Верховної Ради СРСР, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2008 р.), знаком «Відмінник освіти України» (2000 р.), багатьма нагрудними знаками та пам’ятними медалями. Він заслужений діяч науки і техніки України (1998 р.), заслужений професор НТУУ «КПІ» (1999 р.), заслужений енергетик СНД (2001 р.). Він є одним із засновників і членом Академії інженерних наук України (1991 р.), членом Нью-Йоркської Академії наук (1994-1997 рр.), членом міжнародних інституцій ІЕЕЕ (США) – 1994-1999 рр., ІДЕ (США) – 1993-1998 рр.

А.В.Праховник брав активну участь у громадській роботі. Був членом Експертної ради з енергетики та електроніки Державної акредитаційної комісії МОН України, членом центрального правління НТСЕЕУ, головою та членом Спеціалізованих рад із захисту дисертацій, членом Консультативної групи Мінпаливенерго України, членом експертної групи з розроблення Національної стратегії теплозабезпечення, членом Комітету підприємців при Торговельно-промисловій палаті України, членом Науково-технічної ради і головою секції «Енергетика та енергоефективність» та членом експертної ради МОН України, членом редакційних колегій наукових журналів.

М.А.Денисенко, професор кафедри електропостачання