Післядипломна освіта

Другу освіту можуть отримувати громадяни України, які здобули вищу освіту (базову або повну) та мають бажання отримати кваліфікацію фахівця з іншої спеціальності для розширення своїх кар’єрних можливостей.

Представлення Програми підготовки фахівців за спеціалізацією «Управління в сфері військово-промислового комплексу» (відео)

26 лютого в КПІ ім. Ігоря Сікорського відбулося офіційне відкриття Програми підготовки фахівців за спеціалізацією «Управління в сфері військово-промислового комплексу».

Чисте виробництво для України

У січні цього року на базі та за підтримки НТУУ "КПІ" розпочав роботу Центр ресурсоефективного та чистого виробництва, заснований для реалізації проекту Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) в Україні "Сприяння адаптації та впровадження ресурсоефективного та більш чисто

Міждисциплінарна підготовка перекладачів на ФЛ

У контексті посилення професійних та культурних зв'язків нашої держави з іншими країнами світу особливої актуальності набуває підготовка перекладачів, здатних забезпечувати ефективний процес професійної міжкультурної комунікації спеціалістів. Саме це є основною метою діяльності факультету лінгвістики НТУУ "КПІ", що вигідно вирізняє його з-поміж інших аналогічних факультетів мовних та немовних ВНЗ України. Цим зумовлено й зростання популярності ФЛ серед абітурієнтів, про що свідчать результати прийому за останнє десятиріччя.

МУФ – бізнес-освіта за міжнародними стандартами

Сьогодні інноваційна економіка потребує фахівців з широкими взаємодоповнюючими компетенціями, яким притаманні такі якості, як лідерство, креативність, інноваційність, рішучість, готовність брати на себе відповідальність.

Друга та паралельна освіта

Як отримати другу освіту в КПІ?

Хочу отримати другу вищу освіту. За якими напрямками можна отримати її у КПІ?

Отримати другу вищу освіту можна за всіма зазначеними в переліку для вступників напрямами підготовки - http://kpi.ua/specialities

Післядипломна освіта в КПІ: стан та перспективи

Післядипломна освіта розглядається в сучасному суспільстві як одна із пріоритетних складових неперервної освіти, яка надає кожній особистості можливість здійснювати постійне творче оновлення, розвиток та вдосконалення освіти протягом усього життя.

Підписка на Друга освіта