Чисте виробництво для України

У січні цього року на базі та за підтримки НТУУ "КПІ" розпочав роботу Центр ресурсоефективного та чистого виробництва, заснований для реалізації проекту Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) в Україні "Сприяння адаптації та впровадження ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру більш чистого виробництва в Україні". Робота Центру спрямована на виконання завдань, пов'язаних з підвищенням конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств, що досягається шляхом розробки заходів для забезпечення ресурсо- та енергоефективності. Проект реалізується за методикою, що розроблена UNIDO та відпрацьована більш ніж у 50 країнах світу. Вона базується на системному вивченні та дослідженні підприємства в цілому, окремих його технологічних ділянок, обладнання та інших складових промислового виробництва. На підставі зібраних даних за допомогою інженерного аналізу ідентифікуються втрати ресурсів, які впливають на ефективність технологічного процесу. Заключною фазою роботи на підприємстві є сприяння впровадженню технічних заходів, які реалізуються за участю науковців НТУУ "КПІ".

Чому до роботи в проектах залучаються переважно представники ВНЗ? Відповідь очевидна: маючи інженерну підготовку, а також досвід науково-дослідної роботи, вони здатні розв'язувати комплексні технічні, наукові, техніко-економічні та інші проблеми підприємств. У чому полягає корисний ефект цієї роботи для спеціалістів НТУУ "КПІ" та університету загалом? У тому, що налагоджуються зв'язки з підприємствами, встановлюються виробничі та ділові відносини з промисловцями та забезпечується ефективне функціонування "трикутника знань" (освіта – наука – виробництво). Для підприємств це шлях зменшення витрат на закупівлю ресурсів та зниження навантаження на навколишнє середовище. Для НТУУ "КПІ" – унікальна можливість поєднання теоретичних напрацювань із їх практичним застосуванням на підприємствах України.

Запропоновані технічні рішення крім підвищення ефективності виробництва, дають також і відчутний екологічний ефект, що, у свою чергу, створює сприятливі умови для залучення екологічних інвестицій. Сприяння інвестуванню підприємств і надалі виступатиме одним із  пріоритетних напрямів роботи Центру. У 2013 році UNIDO підписала угоду з International Finance Corporation (IFC) щодо співробітництва у впровадженні в Україні проектів з ресурсоефективного та чистого виробництва. У межах такої угоди IFC в рамках двох консультативних Програм, що присвячені питанням стимулювання інвестицій у ресурсоефективні проекти, співпрацює з Центром ресурсоефективного та чистого виробництва, надаючи йому консультативну підтримку.  Мета такої співпраці полягає у стимулюванні інвестицій в проекти чистого виробництва, впровадженні сучасних технологій та сприянні покращенню економічних та екологічних показників українських підприємств.

У 2012–2013 роках учасниками проекту стали 15 пілотних підприємств м. Києва, Київської та Вінницької областей. Підготовка стажерів проводиться національними консультантами з чистого виробництва, міжнародними експертами з Університету прикладних наук та мистецтв Північно-Західної Швейцарії та фахівцями з UNIDO. 27 стажерів, серед яких співробітники НТУУ "КПІ", аспіранти та викладачі, опанували методику ресурсоефективного та чистого виробництва, успішно пройшли підготовку, виконали технічні проекти на підприємствах та склали кваліфікаційний іспит.

На звітних конференціях у м. Вінниця (3 липня 2013 р.) та м. Києві, в НТУУ "КПІ" (11 липня 2013 р.) відбудуться презентації результатів роботи стажерів на підприємствах, обмін досвідом та урочисте вручення сертифікатів UNIDO з ресурсоефективного та чистого виробництва, що надалі дасть змогу стажерам брати участь у інших проектах цієї міжнародної організації. До участі в конференції запрошуються представники підприємств, держадміністрацій, відомств, ВНЗ, громадських організацій.

Слід відзначити, що нині Центр перебуває лише на початку великої та копіткої роботи з підприємствами та зацікавленими сторонами.

З липня 2013 року Центр ресурсоефективного та чистого виробництва розпочинає новий набір фахівців з вищою технічною освітою для підготовки експертів з ресурсоефективного та чистого виробництва із подальшою сертифікацією UNIDO.  Більш докладну інформацію про діяльність Центру та умови участі можна дізнатися за тел. (044) 406-80-62, електронною адресою: ncpc@ukr.net та на веб-сайті: www.recpc.kpi.ua.

Інф.  Центру ресурсоефективного та чистого виробництва