У складі Київського політехнічного є підрозділи, без яких неможливо уявити технічний університет: машино- та приладобудування, хімічних та енергетичних технологій, радіотехніки та електроніки тощо. Та останнім часом усе частіше з'являються лабораторії й кафедри, що провадять дослідження на межі двох чи кількох наукових напрямів: медичної кібернетики, екологічних приладів і систем, біотехнології, біомедичної електроніки та ін.

Приміром, на ФЕЛ давно й успішно займаються біомедичними електронними системами для діагностики захворювань людини. Групу науковців з розробки, дослідження й удосконалення методів, програмного й апаратного забезпечення цих систем очолює професор В.О. Фесечко. Людина цілеспрямована, працьовита, допитлива й неординарна, він завжди притягує до себе молодь. Його студенти  з часом стають колегами на кафедрі, а потім і самі допомагають молодим робити перші кроки в науку. Сьогоднішня розповідь  про одного з них – доцента кафедри фізичної та біомедичної електроніки НТУУ "КПІ", старшого наукового співробітника НДІ прикладної електроніки Антона Попова.

Це тепер він Антон Олександрович, перспективний науковець, заступник декана ФЕЛ з навчально-наукової роботи та міжнародного співробітництва, а 1997-го Антон – худорлявий хлопчина, випускник Технічного ліцею НТУУ "КПІ" – робив непростий вибір: який напрям обрати, на який факультет подавати документи.  Тоді, мабуть, йому сприяло провидіння, бо поєднав свою долю з факультетом електроніки, який і донині вважає найцікавішим в університеті. З третього курсу А. Попов працює в науковій групі з розробки діагностичних систем під керівництвом проф. В.О. Фесечка. У 2003-му отримує диплом магістра за спеціальністю "Фізична та біомедична електроніка" і стає лауреатом конкурсу на кращу магістерську роботу КПІ, а в 2006-му йому вже присуджено вчений ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи. Далеко не кожному вдається здійснити такий стрімкий прорив. 

На сьогодні до кола наукових інтересів А.О.Попова входять: структурний та динамічний аналіз електроенцефалограм та сигналів варіабельності ритму серця; аналіз електричної активності головного мозку людини для ранньої діагностики епілепсій різної природи; компонентний аналіз серцевого ритму; моніторинг глибини анестезії; системи управління апаратами штучної вентиляції легень; методи оцінки якості сну людини; методи оцінки синхронізації та зв'язності систем та органів людини; адаптивні методи побудови материнських вейвлет-функцій та ін. питання застосування математичних методів обробки і аналізу сигналів для отримання діагностичноважливої інформації.

Крім того, він викладає дисципліни "Теорія сигналів", "Теорія біомедичних сигналів", "Цифрова обробка та аналіз біомедичних сигналів і зображень", керує курсовим та дипломним проектуванням, є науковим керівником трьох аспірантів. Протягом останніх років А.О.Попов брав участь у конференціях та семінарах в Україні, Польщі, Литві, Німеччині, Південній Кореї, Туреччині, Бельгії. Проводив дослідження спільно з німецькими колегами в Інституті біомедичної техніки Технічного університету м. Дрезден (Німеччина).

А ще Антон Олександрович Попов є членом організаційного та програмного комітету міжнародних конференцій "Електроніка та нанотехнології" й "Електроніка", які щорічно проводяться на ФЕЛ. Бере активну участь у роботі Інституту інженерів з електроніки й електротехніки (ІЕЕЕ) – є радником студентського відділення ІЕЕЕ в КПІ та відповідальним за розвиток членства по Секції Україна ІЕЕЕ.

Студенти із задоволенням відвідують його заняття, колегам приємно працювати поряд, бо Антон Олександрович цікава, толерантна й непересічна особистість. За підсумками університетського конкурсу він отримав почесне звання "Молодий викладач-дослідник – 2011". 

За інф. ФЕЛ