🕯 Шановні київські політехніки, від імені колективу Інституту прикладного системного аналізу висловлюємо глибокий сум з приводу втрати видатного вченого-кібернетика Віктора Івановича Іваненка

Віктор Іванович Іваненко – д.т.н., проф. заслужений діяч науки і техніки України, всесвітньо відомий вчений у галузі динаміки та синтезу систем управління, загальної теорії прийняття рішень та теорії керованих випадкових процесів.

Закінчив Київський політехнічний інститут у 1951. У 1956 захистив кандидатську, у 1968 – докторську дисертацію.

З 1956 по 1996 роки працював в Інституті електротехніки та Інституті Кібернетики НАН України.

У 1991 році заснував нову кафедру математичного моделювання економічних систем на факультеті менеджменту і маркетингу КПІ, яку очолював до 2003 року.

Був одним з фундаторів Інституту прикладного системного аналізу МОН і НАН України. З 1996 року – головний науковий співробітник цього Інституту.

Від 1995 – професор кафедри інформатики Нац. університету «Києво-Могилянська академія».

Зробив вагомий внесок у розвиток загальної теорії прийняття рішень та теорії керованих випадкових процесів, зокрема запропонував статистичні закономірності, що описують статистично нестійкі випадкові явища, варіаційний метод і метод монотонних операторів в теорії керування системами з нескінченно-вимірним фазовим простором.

Підготував велику наукову школу - 40 кандидатів та 10 докторів фізико-математичних, технічних та економічних наук. Автор понад 150 наукових праць та 7 монографій.

Висловлюємо глибокі співчуття рідним та колегам Віктора Івановича. Він продовжить його високу наукову і педагогічну місію в його учнях, книжках і чисельних наукових статтях. Вічна памʼять видатному вченому і педагогу Віктору Івановичу Іваненко.

Ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського, Науковий керівник Інституту прикладного системного аналізу,

Михайло Згуровський

Дата події