Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2018 № 982 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти» оприлюднено результати оцінювання ступеня ризиків, яке здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за такими критеріями:

🔹 чисельність здобувачів вищої освіти за останні три роки;
🔹 кількість науково-педагогічних (педагогічних) працівників, працевлаштованих за основним місцем роботи;
🔹 стан оприлюднення на офіційному вебсайті закладу вищої освіти визначених законодавством документів та інформації;
🔹 кількість порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
🔹 наявність відокремлених структурних підрозділів;
🔹 наявність іноземних здобувачів вищої освіти;
🔹 частка неакредитованих спеціальностей і освітніх програм.

За результатами оцінювання КПІ ім. Ігоря Сікорського отримав мінімальну суму — 15 балів, що засвідчує найнижчий ступінь ризику.

Загалом у списку оприлюднено результати оцінки ступенів ризику 290 закладів вищої освіти, серед яких:
🔹 з високим ступенем ризику — 28 (9,7%);
🔹 середнім — 186 (64,1%);
🔹 незначним — 76 (26,2%).

https://sqe.gov.ua/wp-content/uploads/2023/10/Stupeni_riziku_ZVO-2023_S…

Дата події