Цьогорічний університетський конкурс на кращий підручник, монографію, навчальний посібник виявився напрочуд потужним. І хоча на нього було подано не дуже багато, як для КПІ, видань (усього 13), визначити кращі з них виявилося для журі доволі непростим завданням. Здавалося, повномасштабна війна мобілізувала авторів на поглиблену роботу за своїми напрямами. І, напевно, так і було, адже науково-технічні напрацювання та інновації за кожним з цих напрямів спрямовані на поліпшення технологій, що є важливими, в тому числі, й для виробництва вкрай потрібних сьогодні засобів оборони та безпеки держави. А також, звісно, на сучасну підготовку фахівців для відповідних галузей.

Отож за рішенням Вченої ради першу премію присуджено авторам двох навчальних посібників і двох монографій за загальною тематикою "Функціональні діелектрики в електроніці": професору кафедри мікроелектроніки ФЕЛ, д.т.н., академіку НАН України Ю.І.Якименку, професору кафедри мікроелектроніки ФЕЛ д.т.н. Ю.М.Поплавку, професору кафедри прикладної фізики НН ФТІ д.т.н. С.О.Воронову.

Особливістю цих видань є органічне поєднання останніх досягнень науки і техніки в галузі сучасного матеріалознавства та професійного термінологічного англомовного апарату, що забезпечує ефективні наукові комунікації на світовому рівні, а отже є інноваційним інструментом запровадження якісної вищої освіти (бакалаврів, магістрів, докторів філософії).

Для цього автори використали останні англомовні дослідження у сфері функціональних діелектриків. Оскільки видання пропонують навчальні матеріали, покликані відрізнити усталені наукові дані від інших наукових ідей, що тільки розвиваються, в них спочатку подано відомі дані, а тоді на їхній базі викладено нові ідеї та факти. З цією ж метою приділено увагу історії електроніки як науково-технічного напряму, а також основним положенням фізичного матеріалознавства, які забезпечують для здобувачів вищої освіти введення в обрану ними спеціальність. Отож у монографіях і навчальних посібниках розглядаються фізичні основи та практичне застосування функціональних діелектриків та напівпровідників. Розглянуто сучасні теорії, наведено експериментальні дані, а також специфікації основних матеріалів, що необхідні для практичного застосування. Взято до уваги результати сучасних досліджень у галузі мікроелектроніки та нанофізики. Як монографії, так і навчальні посібники засновані на багаторічному досвіді авторів у викладанні курсів фізичного матеріалознавства, фізики твердого тіла та фізики діелектриків, призначених для здобувачів вищої освіти в галузях "Прикладна фізика" та "Мікроелектроніка".

Другу премію отримали автори підручника "Управління якістю у зварювальному виробництві" ("Quality Management in Welded Fabrication"): професор кафедри зварювального виробництва НН ІМЗ ім. Є.О.Патона д.т.н. С.К.Фомічов, доцент кафедри зварювального виробництва НН ІМЗ ім. Є.О.Патона к.т.н. І.О.Скачков, доцентка кафедри зварювального виробництва НН ІМЗ ім. Є.О.Патона к.т.н. Є.П.Чвертко, доцент кафедри зварювального виробництва НН ІМЗ ім. Є.О.Патона к.т.н. С.М.Мінаков та виконавчий директор Centauri Business Group А.В.Банін.

Цей підручник повністю відповідає Програмі Міжнародного інституту зварювання і Європейської асоціації зварювання "IIW Guideline for International Welding Engineers, Technologists, Specialists and Practitioners. Minimum Requirements for the Education, Examination and Qualification" (2019 рік), метою якої є "представлення зрізу сучасних знань у галузі зварювальної науки, технологій та обладнання". При цьому його матеріали грунтуються на багаторічному виробничому досвіді авторів. Цікаво, що під час підготовки до друку підручника автори дали його на ознайомлення кращим студентам і попросили висловити свої зауваження й пропозиції до змісту. При цьому, за словами авторів, приймалися зауваження у будь-якому форматі, наприклад: "Розділ не чіпляє". Як наслідок, за результатами такої співпраці зі студентами було значно збільшено кількість ілюстрацій (до 104 рисунків) і спрощено мову надання матеріалу. Понад те, експерти видавництва "Springer" визнали інформацію, наведену в підручнику, унікальною, і ухвалили рішення долучити його до нової серії книг "Transactions on Intelligent Welding Manufacturing" ("Перехід до розумного зварювального виробництва").

Третя премія – у членів авторського колективу, який створив комплекс трьох монографій: "Ультразвукові кавітаційні технології. Знезараження та фільтрування", "Ультразвукові технологічні процеси. Розпилення та екстрагування", "Апаратне забезпечення ультразвукових кавітаційних технологій". До його складу увійшли: в.о. завідувача кафедри прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки НН ММІ д.т.н. О.Ф.Луговський, доцентка кафедри прикладної радіоелектроніки РТФ к.т.н. А.В.Шульга, доцент кафедри прикладної радіоелектроніки РТФ к.т.н. А.В.Мовчанюк, доцент кафедри прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки НН ММІ к.т.н. А.І.Зілінський, доцент, директор НН ММІ к.т.н. І.А.Гришко та доцентка, завідувачка кафедри харчових технологій та мікробіології факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії Вінницького національного аграрного університету д.т.н. І.М.Берник.

Монографії присвячено підвищенню якості та продуктивності технологічних процесів, де використовуються рідини. В них досліджено вплив ультразвукової кавітації на параметри технологічних процесів ультразвукового безреагентного знезараження рідин, ультразвукового дрібнодисперсного розпилення рідин у складі мехатронних систем зрошування та штучного мікроклімату, ультразвукового розпилення розплавлених металів з метою отримання дрібнодисперсних металевих порошків, ультразвукового кавітаційного фільтрування рідин, отримання стійких емульсій за рахунок кавітаційного перемішування на молекулярному рівні та ультразвукового кавітаційного екстрагування. Вперше складено рівняння балансу енергій процесу ультразвукового розпилення в тонкому шарі з урахуванням низки виявлених важливих енергетичних складників, проаналізовано вплив конкретних енергетичних складників на характеристики рідинного дрібнодисперсного аерозолю, що дозволили запропонувати методи підвищення ефективності процесу ультразвукового розпилення в тонкому шарі та з'ясувати межі припустимої зміни реологічних характеристик рідин, які доцільно розпилювати в такий спосіб. І також уперше автори запропонували інженерну методику, що дозволяє розраховувати акустичні розміри складових диспергатора, задаючись акустичною схемою, застосованими матеріалами, типом п'єзокераміки, дисперсністю аерозолю.

За матеріалами НДЧ і Вченої ради

Оголошується конкурс на здобуття премій КПІ ім. Ігоря Сікорського за кращі видання

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на здобуття премій університету за кращі видання.

Термін подання документів до 30 квітня 2023 р.

З переліком документів, що подаються на конкурс, та з умовами розгляду можна ознайомитися за посиланням

Дата події