Ви є тут

[до 08.02.2019] Перший тур Олімпіади КПІ м. Ігоря Сікорського з біології для школярівШановні школярі! Реєстраційна форма та виконані Вами завдання І етапу Олімпіади з біології (відповіді на питання, що наведені нижче) приймаються виключно в паперовому вигляді, виконаними від руки, без компьютерного набору тексту. Відповіді мають бути надіслані поштою до 8 лютого 2019 року за поштовим штемпелем на адресу КПІ ім. Ігоря Сікорського:

03056
м. Київ,
пр. Перемоги, 37
Поповій Вікторії Едуардівні
Всеукраїнська олімпіада з біології

Реєстраційна форма може бути: 1) в друкованому на комп’ютері вигляді (бажаний варіант) або 2) роздрукована і заповнена від руки за умови чіткого і зрозумілого написання всієї інформації.

Після заповнення реєстраційну форму необхідно роздрукувати в одному екземплярі та вкласти в конверт разом із виконаною роботою.

Робота оформлюється від руки, в одному екземплярі на аркушах формату А4 (можна з обох сторін) або у зошиті. Спочатку пишеться номер питання та його зміст, потім надається відповідь (або розв’язок та відповідь). Відповіді необхідно надавати по суті, без наведення зайвої інформації.

Оцінювання:

1 питання - максимум 10 балів.

Бали Критерії оцінювання
9,5-10,0 повна і правильна відповідь на питання, логічне викладення, відсутня зайва інформація
7,5-9,4 питання розкрите практично повністю, викладання логічне, наявна зайва інформація, є незначні похибки
6,0-7,4 питання розкриті не повністю, є суттєві похибки, викладання не достатньо логічне, багато зайвої інформації
0 питання не розкрите або відсутня відповідь

Всього максимум 100 балів за роботу.

Згідно з Положенням про Олімпіаду з біології, до участі у ІІ очному турі допускаються учасники, які набрали не менше 75% (тобто 75 і більше балів). на першому етапі.

Бажаємо успіхів!

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій