Київська політехніка є унікальним середовищем, де під опікою визнаних науковців, основоположників наукових шкіл зростають молоді наукові кадри. Проходять роки, і вчорашні студенти, набувши знань і досвіду, стають наставниками для молоді, що прагне нового й незвіданого.

Одним із старійшин Київського політехнічного по праву можна назвати професора кафедри фізики металів ІФФ Юрія Миколайовича Макогона, який у цьому році став  переможцем конкурсу "Викладач-дослідник – 2014". З КПІ його пов'язує вже 43 роки життя. Після закінчення в 1967 р. навчання на кафедрі фізики металів (на той час на ММФ) дев'ять років працював у рентгеноструктурному відділі Інституту металофізики АН України. У 1973 р. захистив кандидатську дисертацію, яку виконав під керівництвом професорів Л.І.Лисака і Б.І.Ніколіна – учнів Г.В.Курдюмова, засновника наукових напрямів "фізичне матеріалознавство" і "фізика металів".

У 1976 р. Ю.М.Макогона запросили працювати до лабораторії вакуумних технологій КПІ на щойно створеній кафедрі загальної фізики і фізики твердого тіла. У ті роки швидкими темпами розвивалися мікроелектроніка й мікроприладобудування, тож виникала потреба у створенні тонких плівок різного функціонального призначення. Набуті знання і досвід Ю.М.Макогон застосовував у новій на той час науковій сфері – тонкоплівковому матеріалознавстві. За роки роботи в КПІ був науковим керівником і відповідальним виконавцем низки держбюджетних госпдоговірних науково-дослідних робіт з фізичного матеріалознавства, які принесли значний економічний ефект. У 1993 р. захистив докторську дисертацію, науковими консультантами якої були професори С.І.Сидоренко і М.В.Білоус.

Результати досліджень Ю.М.Макогона цікавили і закордонних колег: у 1983–1984 рр. він стажувався в Технічному університеті м. Хемніц (Німеччина); там же в 1999 і 2002 рр. проводив науково-дослідну роботу за грантами ДААД. У 1990 і 1995 рр. як професор-дослідник отримував гранти Сороса (США), в 2002 р. пройшов двомісячне наукове стажування в Університеті м. Дебрецен (Угорщина).

З 1998 р. Юрій Миколайович працює на кафедрі фізики металів ІФФ. Його наукові дослідження відповідають пріоритетному напряму розвитку науки і техніки і стратегічним напрямам на 2011–2021 рр. – створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій, що є базою для приладів з нанорозмірними елементами. Сьогодні на кафедрі велику увагу приділяють новим науковим тематикам: формуванню стабільних нанорозмірних плівок FePt як середовища магнітного запису і збереження інформації підвищеної щільності, а також формуванню нанорозмірних плівок на основі СoSb3 з підвищеною термоефективністю як функціональних елементів термоелектрики.

Триває наукова співпраця з німецькими й угорськими колегами, які працюють за аналогічною тематикою, зокрема у рамках спільних студентських науково-дослідних та магістерських робіт. Виходять наукові статті в журналах з високим impact-фактором. 3 2003 р. Ю.М.Макогон – керівник 28 магістерських і двох аспірантських робіт за 10 грантами ДААД в рамках програми ім. Л.Ейлера. Науково-дослідна робота дозволяє студентам набувати практичних навичок і знань у галузі виявлення закономірностей формування фазового складу, структури і властивостей нанорозмірних плівок.

Науково-дослідна діяльність професора Ю.М.Макогона нерозривно пов'язана з навчальним процесом. Він викладає дисципліни "Тонкоплівкове матеріалознавство", "Структура і властивості тіл в рідкому, аморфному і тонкоплівковому станах", "Фізика покриттів та плівок", "Конструкційні матеріали", керує курсовими і дипломними роботами студентів. Юрій Миколайович був науковим керівником трьох кандидатських дисертацій і консультантом однієї докторської роботи, які були успішно захищені. На сьогодні керує науковою роботою трьох аспірантів.

Ю.М.Макогон є фахівцем у галузі формування фазового складу і структури нанорозмірних металевих плівок різного призначення. Має понад 370 наукових публікацій, 5 винаходів, 3 монографії. Є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.168.02 Інституту металофізики НАН України ім. Г.В.Курдюмова, членом Нью-Йоркської академії наук.

Науково-педагогічна діяльність проф. Ю.М.Макогона спрямована на систематизацію і розвиток уявлень про особливості наноструктурованих матеріалів, зокрема нанорозмірних металевих плівок і віддзеркалення цього в підготовлених курсах лекцій, лабораторних і практичних занять, підготовку сучасних фахівців-металофізиків.

О.П. Павлова, д.т.н., професор