Кафедра інформаційної безпеки (ІБ), ФТІ

Кафедра інформаційної безпеки (ІБ), Фізико-технічний інститут, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 11, пр-т Перемоги 37, к.206, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 83 55,
Сайт:

Кафедру ІБ створено 2 серпня 1999 року спільними зусиллями вчених та викладачів та НАН України. Головним завданням кафедри є пiдготовка фахiвцiв високої кваліфікації за навчальними напрямами «Прикладна математика» та «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» на замовлення інститутів НАН України, Національного банку України, інших установ державної та недержавної форм власності.

Кафедра забезпечує фундаментальну та професiйно-орiєнтовану пiдготовку студентів ФТІ з вищої математики, iнформатики, iнформацiйної безпеки. Освiта, яка надається кафедрою, базується на принципах фiзико-технiчної системи освiти.

Напрями наукової дiяльностi кафедри:

  • Математичні методи аналізу та синтезу нелінійних фiзичних процесів;
  • Квантовi iнформацiйнi технологiї;
  • Моделювання впорядкованих та невпорядкованих систем;
  • Математичні методи моделювання і проектування систем захисту інформації;
  • Безпека інформаційно-комунікаційних систем.

Портрет спеціаліста

Спеціалісти в галузі розробки математичних методів, моделей, програмних та програмно-апаратних засобів захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах, які володіють поглибленими знаннями з фундаментальних наук, інформатики, зокрема інформаційних технологій, іноземної мови.

Випускники мають навички р озробки та застосування методів захисту інформації, аналізу та дослідження проблем, пов'язаних з розробкою політики безпеки інформації в комп'ютерних системах та мережах, навички оптимізації вибору варіантів комплексної системи захисту інформації, окремих елементів та складових мережевого захисту на основі відповідних програмних та програмно-апаратних засобів захисту інформації.

До навчального плану спеціальності входить комплексний екзамен з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін (математика, інформатика, захист інформації), каліфікаційна робота.

Студенти проходять практику в установах інформаційного та телекомунікаційного напрямку державної та недержавної форм власності.

Фахівець за спеціальністю може обіймати посади інженера-аналітика, спеціаліста в галузі інформаційних технологій, співробітника відділу захисту інформації.

Після завершення навчання випускники працюють на державних підприємствах (інститути Національної академії наук України, Національний банк України, “Українські спеціальні системи”, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, ДП “Укрзалізниця”, Міністерство закордонних справ України), в комерційних банках України, компаніях інформаційного та телекомунікаційного напрямку (“Атлас”, “Квазар-Мікро”, “ RG - DATA ”).

Друга вища освіта за спеціальністю 7.160105 “ Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах ”.

Підвищення кваліфікації : Центр підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців в галузі інформаційної безпеки