Свій творчий шлях Оксана Петрівна Кавтиш розпочала ще студенткою факультету соціології НТУУ «КПІ». Саме тут їй відкрився світ науки, що вабив і затягував у свої таємничі нетрі, формував світогляд і бачення її майбутньої професії – викладач.

Отримавши диплом магістра адміністративного менеджменту з відзнакою у 2005 р., навіть не задумуючись, дівчина вирішила пов’язати своє майбутнє з КПІ.  А саме з кафедрою, від якої у студентські роки отримала неоціненні знання, досвід спілкування, вміння працювати в науковому співтоваристві. Цією кафедрою стала кафедра економіки і підприємництва ФММ, де Оксана Петрівна працює і тепер, продовжує свою наукову і викладацьку діяльність. За п’ять років вона пройшла шлях становлення від асистента, аспіранта до старшого викладача.

Протягом шести років О.П.Кавтиш викладає та розробляє такі дисципліни, як «Економічна теорія», «Державне регулювання економіки», «Менеджмент в державних організаціях». Перші кроки розуміння азів викладацької роботи, вміння подати матеріал, зробити навчання і викладання цікавим, забезпечити зворотний зв’язок з аудиторією – тобто формування зі студентки викладача-особистості, відбувалось під впливом таких шанованих науковців кафедри, як В.О.Гулевич, В.В.Красношапка, О.О.Кожем’яченко, Т.Є.Шевченко, М.В.Шашина та ін.

Проте особливо вдячна Оксана Петрівна своєму наставнику, науковому керівнику спочатку дипломної, а потім і дисертаційної роботи завідувачу кафедри, професору П.В.Крушу. Саме він допоміг дівчині в її творчих пошуках, підтримував у ній прагнення до самовдосконалення та професійного росту. Результатом їх спільної роботи, а також значним кроком на шляху до наукового та викладацького успіху став захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у 2010 році.

Оксана Петрівна Кавтиш спільно з викладачами кафедри бере активну участь у написанні підручників, навчальних посібників. Значним доробком на шляху до наукового успіху та самовдосконалення можна вважати три монографії у співавторстві з науковим керівником та колегами («Підприємництво та проблеми сталого розвитку економіки України», «Формування та розвиток моделі корпоративного управління в трансформаційній економіці», «Державний сектор в системі управління та регулювання національним господарством»). Загалом у її творчому доробку сьогодні понад сорок наукових праць.

Наразі Оксана Петрівна відчуває себе реалізованою у своїй діяльності, але не зупиняється і прагне зростати далі. Вона продовжує свої наукові дослідження у сфері державного регулювання, інноваційного розвитку національного господарства, а також корпоратизації сучасних економічних систем. Як викладач працює над розробкою двох нових курсів – «Основи підприємництва» та «Проектний менеджмент», бере активну участь у науковій та громадській діяльності кафедри, допомагає молодим аспірантам. За її словами, це стимулює до динамічного зростання, всебічного розвитку та продовження самоосвіти і наукових пошуків.

За результатами університетського конкурсу «Молодий викладач-дослідник – 2010» О.П.Кавтиш названо серед кращих. Нею по праву можуть пишатись колеги, студенти, батьки та маленька донечка.

К.Іваненко