22 травня 2023 року відзначив свій 70-річний ювілей професор кафедри економічної кібернетики КПІ ім. Ігоря Сікорського Володимир Омелянович Капустян.

В.О. Капустян – доктор фізико-математичних наук, професор, член експертної ради МОН України з математики та механіки.

Усе своє професійне життя Володимир Омелянович присвятив науковим дослідженням та освіті. Майже два десятиліття він очолював кафедру математичного моделювання економічних систем, яку прийняв як естафету у її засновника, професора Віктора Івановича Іваненка. Раніше завідував кафедрою комп'ютерних інформаційних технологій Дніпропетровського інституту інженерів залізничного транспорту (1996 – 2003 рр.). Нині професор Капустян викладає низку дисциплін; здійснює наукове керівництво бакалаврами, магістрами, аспірантами. Завдяки його наставництву наука отримала 12 кандидатів і одного доктора наук.

Науковими інтересами Володимира Омеляновича є теорія оптимального керування системами з розподіленими параметрами та асимптотичного аналізу, оптимальне керування і теорія ігор та їхнє застосування при моделюванні економічних процесів. Результати його наукових досліджень висвітлені у двох монографіях, чотирьох навчальних посібниках, одному підручнику і у понад 200 наукових статтях, які індексуються в наукометричних базах Scopus, Web of Science Core Collection, Index Copernicus.

Професор В.О. Капустян є членом редакційної колегії фахового журналу "Економічний вісник КПІ ім. Ігоря Сікорського", редакційної колегії фахового наукового збірника "Вісник Дніпровського НУ. Серія: Моделювання", головою та співголовою міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.

Шановний Володимире Омеляновичу, бажаємо Вам міцного здоров'я, творчої наснаги і подальших наукових звершень!

Колектив факультету менеджменту та маркетингу

Дата події