Степану Дмитровичу Івасишену – 80!

10 грудня 2017 р. виповнилося 80 років відомому математику, талановитому педагогу, професору, завідувачу кафедри математичної фізики ФМФ, академіку АН ВШ України, доктору фізико-математичних наук Степану Дмитровичу Івасишену.

У 1959 р. Степан Дмитрович закінчив Чернівецький університет (ЧДУ) із дипломом з відзнакою, навчався в аспірантурі, і після захисту кандидатської дисертації його зразкові лекції для студентів та викладачів стають відомими в усьому університеті. У віці 25 років його обирають наймолодшим в університеті завідувачем кафедри диференціальних рівнянь. Його оптимізовані на найвищому науково- педагогічному рівні лекції з математичних дисциплін викликають захоплення  серед студентів та викладачів, їх відвідують разом із студентами науковці та викладачі інших кафедр та інших ВНЗ, і його високопрофесійна праця отримує високу оцінку – його прізвище з портретом виносять на обласну Дошку Пошани в центрі міста.

У 1969 р. Степана Дмитровича запрошують очолити кафедру вищої математики провідного на той час Київського вищого інженерного радіотехнічного училища протиповітряної оборони, де його нові наукові і педагогічні досягнення відзначають багатьма нагородами училища та державними нагородами – орденом Трудового Червоного Прапора та медаллю "За доблесну працю". У 1981 р. перейшов працювати на кафедру математичного аналізу Київського університету імені Т.араса Шевченка і згодом успішно захистив докторську дисертацію "Матриці Гріна параболічних крайових задач".

З 1988 р. Степан Дмитрович очолює скоординовані наукові дослідження в Західному науковому центрі  НАН і МОН України і з цією метою одночасно створює і очолює відділ крайових задач для рівнянь із частинними похідними Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України та кафедру математичного моделювання для підготовки студентів- математиків науково-виробничого профілю. У цей період розкриваються його великі здібності в організації  плідної співпраці наукових відділів НАН України з математичними кафедрами університету. Він бере активну участь у створенні аспірантури та спеціалізованих учених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій, під його керівництвом регулярно видаються випуски збірників наукових праць "Математика" Наукового вісника ЧДУ, правонаступником якого в 2013 р. стало всеукраїнське наукове видання "Буковинський математичний журнал", його відомі регулярні наукові семінари відвідують вчені з багатьох  республік та зарубіжжя і він стає активним членом бюро секції математики і математичного моделювання Західного наукового центру НАН і МОН України.  У вересні 2004 р. Степан Дмитрович прийняв запрошення академіка І.В. Скрипника працювати професором на кафедрі математичної фізики КПІ, а з 2005 р. виконує обов'язки завідувача цієї кафедри.

Математичному світу стають відомими його фундаментальні результати  розвитку теорії параболічних рівнянь, опубліковані престижним міжнародним видавництвом "Birkhauser" (Бостон, Берлін, 2004 р.) у його монографіях "Analytic methods in the theory of differential and pseudo-differential equations of parabolic type" та "Матрицы Грина параболических граничных задач" із найточнішими аналітичними результатами стосовно властивостей фундаментальних розв'язків різних класів параболічних рівнянь, матриць Гріна загальних параболічних крайових задач та коректної розв'язності задачі Коші і крайових задач, які є важливим внеском до скарбниці української і світової науки. У цей час Степан Дмитрович проводить також велику науково-організаційну роботу, включаючи експертизу наукових праць в експертних радах ВАК України та на спеціалізованих вчених радах, у редколегіях шести фахових наукових видань, в організаційних та програмних комітетах багатьох міжнародних наукових конференцій із його пленарними доповідями. Він є членом Українського та Американського математичних товариств,  академіком АН ВШ України, нагороджений знаком "Відмінник освіти України", має нагороди Ярослава Мудрого та Святого Володимира в галузі науки і техніки АН ВШ України. Є автором понад 350 публікацій, а його відомі навчальні посібники використовуються в навчальному процесі багатьох ВНЗ України.

Степан Дмитрович є надзвичайно працездатним, вимогливим до себе й акуратним у роботі. Він є взірцем високопрофесійного вченого-педагога, користується великим авторитетом серед математиків світу та колег по роботі. Сьогодні, сповнений сил і енергії ставити і розв'язувати нові наукові задачі та проблеми, Степан Дмитрович передає керівництво очолюваної ним кафедри молодшим учням з метою ще більшої концентрації своїх зусиль на успішному розвитку наукових досліджень у його відомій математичному світу науковій школі.

Дорогий Степане Дмитровичу! Ми пишаємося Вами! Вітаємо Вас із славним ювілеєм і бажаємо Вам міцного здоров'я, нових наукових здобутків, сімейного щастя і довгих років подальшої нашої співпраці заради миру і благополуччя рідної України!

Співробітники фізико-математичного факультету