Кафедра публічного права (КПП), ФСП

Кафедра публічного права (КПП), Факультет соціології і права, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 19, вул. Борщагівська 122, к.328, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 236 50 53,
Електронна пошта: kpp_fsp_kpi(at)ukr.net
Сайт:

В 1996 році на базі факультету права була створена кафедра державного права (наказ № 1-58 НТУУ „КПІ” від 24.04.96). Після об’єднання факультету права з факультетом соціології, в серпні 2008 року, кафедру державного права було перейменовано в кафедру теорії права і держави, яка, поряд з іншими правовими кафедрами, увійшла в структуру нового факультету – факультету соціології і права.

На даний час кафедрою у складі факультету здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» зі спеціальності «Правознавство» факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського, фахівці якої викладають такі дисципліни: «Теорія держави і права»; «Кримінальне право України»; «Теорія кваліфікації злочинів»; «Історія держави і права України»; «Історія України»; «Історія держави і права зарубіжних країн»; «Історія вчень про державу і право»; «Державне право зарубіжних країн»; «Житлове право України»; «Міжнародне право України»; «Основи римського цивільного права»; «Нотаріат в Україні»; «Правова система України (суч. період)»; «Філософія права»; «Еристика»; «Професійна етика юриста». Викладачі кафедри читають курс «Основи правознавства» для бакалаврського рівня підготовки на всіх факультетах КПІ ім. Ігоря Сікорського.

З метою підготовки науково-педагогічних кадрів при кафедрі діє аспірантура денної та заочної форми навчання зі спеціальності 12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Основний напрямок роботи кафедри: «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави та інтенсифікації застосування інноваційних технологій в економічній сфері».