Богорош О.Т.

Богорош Олександр Терентійович

Олександр Терентійович Богорош (03.01.1946, м. Майкоп Краснодарського краю, РСФСР - 04.05.2017, Київ) — український науковець, фахівець у галузі фізики твердого тіла, хімії, фізико-хімічної механіки, тепло- і масообміну.

Тлумачний словник "Прикладна фізика" у 4-х томах

На кафедрі прикладної фізики НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" підготовлено та видано українсько-російсько-англійський тлумачний словник "Прикладна фізика" у 4-х томах загальним обсягом 2903 стор. Укладачі: д.т.н., проф. каф.