Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 21 вересня 2020 року

Засідання відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського М.З.Згуровського. Він сформулював основні завдання для членів ректорату на тиждень, що розпочався. «Головним є забезпечення продовження дистанційного навчання з урахуванням його особливостей. Маємо звернути увагу на роботу з першим курсом. Прошу всіх приділити першокурсникам особливу увагу, – наголосив ректор на початку засідання. –Важливо строго дотримуватися карантинних вимог при проведенні аудиторних занять і особливо при проживанні студентів в гуртожитках. Ми вперше працюємо в такому режимі і вже маємо певний досвід на різних факультетах. За усіма іншими напрямами роботи маємо дотримуватися раніше затверджених планів».

Перший проректор Ю. І. Якименко

Адміністративно-управлінська робота

Зважаючи на епідеміологічну ситуацію, продовжено дію наказів від 21.08 та 04.09 про організацію освітнього процесу в університеті в дистанційному і змішаному режимах. Підготовлено і доведено до підрозділів інструкцію-рекомендацію керівникам про порядок дій при виявленні випадків захворювання. На жаль, такі випадки у нас в університеті почастішали як серед студентів, так і серед співробітників.

Сформовано і направлено до МОН детальний звіт – спеціальну форму про роботу університету в умовах пандемії, здійснено координацію роботи департаментів щодо підготовки наступних щотижневих звітів.

Сформовано графіки заїздів першокурсників. З цією метою були проведені координаційні наради відповідальних осіб з організації їх прийому. Упродовж двох днів були організовані і проведені факультетські онлайн-зустрічі з першокурсниками. Таких зустрічей було проведено більше семи десятків. Першокурсники проходили на різних рівнях, на різних факультетах. Наприклад на ФЕА участь в такій зустрічі взяли 170 студентів.

21 вересня розпочався тиждень очних занять для першокурсників 5 факультетів. Підготовлено аудиторії для занять і кімнати в гуртожитках, замовлені і готуються для видачі студентські квитки, залікові книжки, платіжні картки та ордери на поселення для іногородніх.

Завершено формування штатних розписів кафедр, оформлення наказів і підписання контрактів НПП. Експертно-кваліфікаційна комісія готує наступні конкурсні процедури.

Електронний документообіг. Продовжується впровадження чергового, третього етапу. Розпочалося  оформлення процедури підключення до системи електронної взаємодії державних органів влади через Держінформресурс. Відтепер документи до НАЗЯВО надсилатимуться через цю систему.

Освітній процес

Затверджено графіки освітнього процесу для 1-го курсу денної і заочної форм навчання. Сформовано розклади занять, включаючи тижні очного навчання. 21.09 розпочинаються заняття на 5 факультетах.

Тривають роботи зі змістовного, програмного і апаратного забезпечення «Електронного кампусу» для проведення і контролювання дистанційного навчання в повному обсязі. До кінця вересня система запрацює повністю.

Видано наказ і розпочався процес внутрішньої акредитації. Проведено організаційний семінар з самоаналізу, участь у якому взяли 188 керівників і відповідальних осіб усіх кафедр. Серйозність цього заходу відчули всі наші учасники.

Приймальна комісія

Завершено прийом на всі рівні навчання, підписано наказ про зарахування на бюджетні місця до магістратури. В кінцевому підсумку до магістратури зараховано 1 333 студенти. При цьому не було заповнено 39 планових місць за низкою спеціальностей, де був відсутній конкурс. Подали до МОН запит на додаткові місця, і КПІ отримав 39 додаткових місць на  спеціальності з високим конкурсом. Разом з контрактниками зараховано до магістратури 1 997 студентів, на бакалаврат – 6 030,  тобто у цьому році всього до нас прийшло приблизно 8 тис. нових студентів.

Аспірантура. Вступна кампанія завершується. Накази на зарахування підготовлено. Чекаємо на частковий перерозподіл бюджетних місць за декількома спеціальностями. Це, зокрема, електроенергетика, теплоенергетика – там недобір, і тому ми подали заявку на перерозподіл.

М. З. Згуровський

Нам потрібно провести глибокий аналіз прийому цього року і виявити ті успішні форми нашої роботи, які потрібно підсилювати й надалі, а також деякі напрями, за якими маємо дещо доопрацювати. Наприклад, у нас суттєвий приріст прийому на бакалаврат – понад тисячу осіб порівняно з минулим роком, але щодо прийому до магістратури і на програми PhD – то тут ми маємо ще вдосконалювати нашу роботу. Я прошу вас, Юрію Івановичу, і  ваших колег цей аналіз зробити відразу ж після завершення приймальної кампанії.  Власне, вже й тепер ми здебільшого маємо уявлення про результати,  адже маємо цифри, тож можна розпочинати робити цей аналіз.

Проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко

Організація навчання в дистанційному режимі

Усе, що стосується 2,3,4 і 6-го курсів, здійснюється за раніше встановленим розкладом і графіками проведення освітнього процесу. Студенти 1-го курсу, у яких відсьогодні за погодженими графіками розпочинається тиждень, теж мають розпочати навчання за затвердженими розкладами. Із 5 факультетами, з якими було заплановано заїзд студентів, відбулися певні коригування з огляду на особливості цього тижня традиційного навчання.

Якщо виникають окремі проблеми, наприклад, викладачі не долучаються до занять, ми від студентів отримуємо відповідну інформацію і далі вирішуємо проблему разом із завідувачами кафедр та студентами.

Прийом до аспірантури у 2020 році

Підготовлено та відправлено до МОН України підсумки прийому до аспірантури у 2020 році на місця за рахунок держбюджету. Також підготовлено і направлено листи щодо перерозподілу невикористаних бюджетних місць на спеціальності з високим конкурсом. Підготовлено накази про зарахування до аспірантури.

На наступному тижні планується наказами призначити наукових керівників, розподілити аспірантів за навчальними групами, а також укладати з аспірантами договори про підготовку в аспірантурі.

Цього року аспіранти повною мірою будуть залучені до «Електронного кампусу».

Докторанти

З кожним докторантом проведено співбесіду  щодо порядку підготовки в докторантурі (організаційні питання). На черговому засіданні Вченої ради університету планується затвердження тем докторських дисертацій.

Інформатизація

Здійснено імпорт РНП до системи АС «Деканат». В систему АІС «Електронний кампус» завантажено РНП 10 факультетів, по інших триває робота з виправлення помилок (близько 400). З відповідальними на факультетах проходить доопрацювання модулю перевірки файлів БД АС ПНП (контроль типів даних полів,  статистичні дані контролю для завантаження РНП у «ЕК»).

До кінця вересня система вийде на стабільну роботу.

Відпрацювання технічних документів для забезпечення проведення тендерної процедури закупівлі сервера для платформи дистанційного навчання "Сікорський" (організація змін тендерної документації на вимогу учасників торгів). Процедура закупівлі триває у визначеному порядку. Аукціон має відбутися 25.09.2020 р.

Проведення робіт із впровадження програми «Мегаполіс» спільно із загальним відділом (згідно з графіком).

Оформлення документів з підприємством «Держінформресурс» для підключення СЕД «Мегаполіс» до Системи електронної взаємодії органів влади за встановленою процедурою. Підключення очікується до 25.09.2020 р. Після цього взаємодія з НАЗЯВО буде здійснюватися в електронному вигляді.

Формування технічного завдання та проведення робіт з відпрацювання запиту від загального відділу щодо вдосконалення системи «Облік кадрів».

 У зв'язку з необхідністю доступу до обладнання лабораторій університету, яке знаходиться у внутрішній (локальній) мережі, НТО «КПІ-Телеком» запустив сервіс VPN підключення з мережі Інтернет до внутрішніх вузлів корпоративної мережі КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Проведено переговори з представниками офісу платформи «Coursera» щодо можливого подальшого використання в навчальному процесі. На жаль, безкоштовної складової, яку вони надавали у минулому семестрі, вже не буде. Тепер вони пропонують суто комерційне застосування, окрім тих курсів, які пропонуються безкоштовно для всіх.

Узагальнено результати активності підрозділів щодо реалізації інформаційної політики за минулий квартал. Лідером майже в усіх вимірах інформаційної політики залишається РТФ. У минулому кварталі середня активність у Telegram виросла на 5% і на 2% – середня активність у Facebook. Покращення ситуації бачиться у вирішенні тих питань, які стосуються адміністрування і сертифікації всіх ресурсів. Раніше це стосувалося лише сайтів.

Освітній процес

Підготовлено ДООП і підписано першим проректором Розпорядження щодо графіків проведення установчої сесії першого курсу заочної форми навчання.

Узяли участь з іншими підрозділами у підготовці звіту до МОН про роботу університету в умовах пандемії.  

Спільно з факультетами вирішувалися питання підготовки аудиторії для занять студентів з факультетів першого заїзду.

Запущено онлайн-форму реєстрації НПП для формування черговості здійснення відеозаписів лекцій та інших занять.

Проводилися зустрічі з гарантами і  групами забезпечення щодо майбутньої акредитації освітніх програм.

Проректор з навчально-виховної роботи Н.В. Семінська

Навчально-виховна робота

Від Приймальної комісії отримано списки студентів 1-го курсу, які мають відшкодовувати кошти до державного бюджету – загалом 64 студенти (бакалаври і магістри). Факультети відпрацьовують свої списки, працюють зі студентами.

Проведено нараду з факультетами, що приймають перші заїзди студентів очної форми навчання на тижні. Обговорили питання готовності до прийому студентів (залікові книжки, студентські квитки, банківські картки). Погоджено заходи для студентів і розклад проведення зустрічей та пар протягом перших 5 діб.

Сьогодні перший заїзд. Прийом першокурсників здійснюють ІТС, ФЕА, РТФ, ІМЗ, ФМФ. Готуємо з Медіалабораторією сюжет про цей захід.

За попередніми даними, залишитися після тижня очного навчання вирішили 50% студентів. Інші повертаються додому. Фіксування часу прибуття до Києва всіх, хто має змогу приїхати та планує залишитися після нього, здійснюємо централізовано за допомогою розроблених для кожного факультету Гугл-форм. До них має доступ і студмістечко, яке заздалегідь може бачити загальну картину. Графіки оприлюднено, і студенти можуть підготуватися до приїзду на навчання.

Організовано та скоординовано з факультетами/інститутами проведення Дня першокурсника онлайн. Спільно з Медіалабораторією підготовлено привітання та розроблено інформаційно статтю-повідомлення з графіком проведення та посиланнями для всіх факультетів/інститутів. Загалом протягом 2 діб факультетами було проведено 77 зустрічей.

Для студентів першого курсу :

 • розроблено побутову Гугл-мапу, за допомогою якої студенту буде простіше орієнтуватися на території КПІ та у студмістечку (корпуси, гуртожитки, кафе, їдальні, аптеки, банки тощо);
 • спільно з кафедрою фізичного виховання (ФВ) розроблено інформаційний пост та статтю з описом усіх секцій ФВ, а також розроблено гул-форми, які дозволяють у зручний спосіб записатися на секцію з ФВ та розпочати онлайн-заняття;
 • підготовлено дайджест заходів-знайомств з КПІ ім. Ігоря Сікорського, які будуть супроводжуватися інформаційними статтями, гайдами, онлайн-презентаціями та допоможуть зануритися у багатогранне студентське життя. Заходи розраховано на 2 місяці (музей, бібліотека, ЦКМ, гуртки, мобільність, навчання по полицях та багато іншого).

Студентські квитки для студентів 1-го курсу баклаврат у

Станом на сьогодні квитки нового зразка готові для 7 факультетів. Ще для 14 відправлені на виробництво. Не подали замовлення  3 факультети, які ще не сформували групи.

Поселення старших курсів

На цьому тижні на Раді з поселення проведено поселення так званої «третьої хвилі». Виписано ордери на 460 студентів старших курсів.

Розроблено та погоджено Положення про інклюзію. 

Здійснюємо активну  інформаційну підтримку студентів через боти каналів ДНВР.

Мобільність

 • Проведено перемовини з представниками Університету Думлупінар (Туреччина) щодо підготовки спільних проєктів.
 • Розроблено проєкт плану дій відділу академічної мобільності (ВАМ) щодо організації ознайомчих заходів для студентів та працівників КПІ під час Днів Еразмус в Україні (14–17 жовтня), організованих Еразмус Офісом в Україні.
 • Розроблено проєкт плану Днів відкритих дверей ВАМ.
 • Підготовлено презентації для координаторів мобільності щодо організації роботи за програмами академічної мобільності на факультетах та взаємодії в межах підрозділів та з ВАМ.
 • Взяли участь у заході Посольства Аргентинської Республіки «Розповіді про життя і творчість Хорхе Луїса Борхеса»  (спільно з ДМС та ТО перекладачів НСПУ).
 • Взяли участь в організованому Посольством Держави Ізраїль в Україні вебінарі «Вища Освіта в Ізраїлі» з Борисом Гейлем.

Профорієнтація і працевлаштування

16.09 з ініціативи ФЕЛ проведено онлайн-зустріч з представником компанії «УкрАтомПрилад». Обговорено деталі співпраці, розпочато процедуру підписання Договору про співпрацю. Виявили зацікавленість до співпраці ще 7 факультетів.

У межах підготовки до Дня відкритих дверей КПІ сформовано сценарій заходу, підключені до зйомок Медіалабораторія, ЦКМ.

15.09 відбулася онлайн-трансляція настановчої сесії відділення технічних наук Київської Малої академії наук, у якій брали участь керівники відділення - викладачі університету.

Підготовлено Подяки працівникам факультетів/інститутів, які провели активну профорієнтаційну роботу у минулому навчальному році.

Розроблено проєкт КПІ хаб (Мала зала ЦКМ).

Стипендія

Підготували та передали до ДЕФ накази: на харчування студентів-сиріт 2–4 курсів та 2-го року навчання магістратури у вересні місяці; на виплату навчальної літератури за 2020/21 навчальний рік студентам-сиротам 2–4 курсів та 2-го року навчання магістратури.

Провели засідання стипендіальної комісії університету, на якому було призначено академічну стипендію студентам ІСЗЗІ на І семестр 2020/21 н.р. Наказ передано до ДЕФ.

Здійснюємо взяття на облік пільгових категорій студентів першого року навчання.

Організовано збір даних та заповнено форми звіту щодо показників діяльності та протиепідемічного забезпечення ЗВО/ЗФПО на запит МОН.

Продовжуємо постійно інформувати  про стан самопочуття студентів та співробітників КПІ, які перебувають на карантині.

На цьому тижні захворіло ще 4 особи. Всі контактні особи на самоізоляції.

На самоізоляції перебуває також і студентський відділ кадрів.

Проректор з наукової   роботи В.А. Пасічник

На виконання доручень ректора

16 вересня  за участю ректора провели нараду з підготовки до проведення Фестивалю стартап-проєктів «Sikorsky Challenge». Участь у нараді взяли працівники всіх підрозділів, які відповідальні за цей захід в КПІ.

16.09.2020 спільно з ДМС та за участю проректора С.І. Сидоренка провели нараду з питань посилення взаємодії та результативності міжнародної проєктно-грантової діяльності.

Незважаючи на певні кадрові переміщення, це питання буде поставлене у фокус. Разом з С.І.Сидоренком виходимо у наступний цикл взаємодії з підрозділами щодо міжнародних проєктів.

Разом із ректором та головою Вченої ради КПІ взяли участь у підготовці до онлайн-засідання 18.09.2020 робочої групи з розробки Стратегії розвитку вищої освіти України на період 2021–2031 роки. Пропозиції надіслано першому заступнику міністра освіти і науки.

На виконання рішень Координаційної ради

Практично завершено підготовку комплекту інформаційних матеріалів для наукової атестації КПІ за 5-ма науковими напрямами. У підготовці матеріалів активну участь узяли співробітники ДЕФ та ВК. Складність роботи визначалася складністю форм по науковій атестації, які суттєво відрізняються від тих, які ми традиційно збираємо. Відрізняються також наукові напрями від тих, які були раніше.

Злагоджено спрацювали гаранти ОП та підрозділи у підготовці частини, яка стосується перспектив розвитку. Всі матеріали було вчасно подано до МОН.

Координуємо роботу з оформлення комплекту документів для отримання грантів НФДУ переможцями конкурсів. Науковим керівникам надано комплекти документів для оформлення, обговорено ризики підготовчого періоду та періоду виконання етапу 4-го кварталу, особливо в частині забезпечення проведення тендерних процедур закупівлі матеріалів та обладнання. Підготовлено загальні довідки від КПІ.

Провели аналіз можливих ризиків виконання 4-го етапу, особливо в частині проведення тендерних закупівель.

Проведено перший тур конкурсу проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених. Проведено внутрішню експертизу 7 проєктів (бали від 79 до 92). Ще 2 проєкти з середніми балами (за результатами самооцінювання) на конкурс подаватися не будуть.

17.09.2020 разом із головою Вченої ради КПІ М.Ю. Ільченком взяли участь у нараді у ДКАУ щодо проєктів космічної програми КПІ.

Разом із ДНВР та проректоркою Н.В.Семінською обговорили і визначили порядок оцінювання взаємодії наукових груп і студентських наукових гуртків.

До ДП «Укрпатент» подано 1 онлайн-заявку на промисловий зразок та 2 онлайн-заявки на корисні моделі.

Взаємодія зі  структурним підрозділами КПІ

Для розгляду та затвердження на науково-технічній раді університету підготовлено: звіти стипендіатів КМУ (9 осіб), список та відповідні матеріали для визначення претендентів для участі в Конкурсі на отримання стипендії КМУ (11 осіб).

Спільно з ММІ проведено зустріч з представниками компанії «Ugears». За результатами зустрічі визначено шляхи співпраці КПІ ім. Ігоря Сікорського з компанією, зокрема підписано договір на надання наукових послуг. Обговорили питання проведення навесні наступного року інженерного конкурсу для школярів за підтримки компанії Ugears як складової нашої Інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge».

Взаємодія з зовнішніми партнерами

Ю.М. Сидоренко 17.09.2020 взяв участь у роботі Комісії МОН з відбору претендентів на здобуття Премії Верховної Ради України молодим ученим, іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук та розгляду наукових звітів стипендіатів.

Голова Вченої ради М. Ю. Ільченко

На завдання ректора спільно з проректором В.А. Пасічником підготовлено і передано до керівництва МОН України та озвучено на засіданні робочої групи змістовні пропозиції щодо першої редакції проєкту Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки. Упродовж наступного місяця відбуватиметься громадське обговорення цього проєкту.

Комісією Вченої ради з освітньої діяльності в порядку громадського обговорення розглядається проєкт Правил прийому до ЗВО у 2021 році.

Комісія Вченої ради з етики та академічної доброчесності розглядає  питання стосовно порушення Кодексу честі одним із іноземних студентів, а також проводить перевірку  достовірності інформації щодо авторських прав наукової статті співробітників університету.

У порядку виконання рекомендацій Координаційної ради з менеджменту науки спільно з В.А.Пасічником, Ю.М.Сидоренком і С.П.Пухою за участю керівництва Державного космічного агентства України та замовників розробки уточнено технічні вимоги та засади виконання нового проєкту в рамках Космічної програми університету. Робота ведеться під егідою Державного космічного агентства України і є дуже перспективною.

Одним з пріоритетів на тижні, що розпочався, є підготовка до Пленуму комітету з Державних премій, на якому розглядатиметься одна з наших робіт.

Проректор з міжнародних зв'язків С. І. Сидоренко

1. Міжнародні контакти

1.1. Відбулася зустріч Надзвичайного і Повноважного Посла Ісламської Республіки Пакистан в Україні Zahid Mubashir Sheikh та заступника голови місії в Україні Zeb Alam Khan Takkar із проректором С.І. Сидоренком та членом ректорату Б.І. Дудою з питань розвитку співпраці в сфері освіти, збільшення навчання в КПІ громадян Пакистану. За оцінками посла Пакистану, до України можуть приїхати близько 4 000 громадян Пакистану, але проблема на сьогодні – складні процедурні питання щодо в'їзду до України. Домовилися про таке:

– заступник голови місії п. Zeb Alam Khan Takkar приїде до КПІ і на базі КПІ детальніше вивчить можливості навчання громадян Пакистану в КПІ;

– посол Пакистану сприятиме встановленню договірних відносин КПІ з обраними з боку КПІ 2-3 провідними технічними університетами Пакистану;

За цими договірними відносинами університети Пакистану-партнери КПІ почнуть направляти громадян Пакистану на навчання до КПІ.

1.2. Відбулася зустріч представника компанії "RIYADA GROUP" (Королівство Бахрейн) В.М. Барабаша з ректором КПІ з питань започаткування співпраці КПІ з цією компанією.

В якості можливого першого кроку запропоновано розглянути створення в Бахрейні першого високотехнологічного острівця КПІ, який буде і продукувати технології (відповідно до напрямів 6-го технологічного укладу), і, на цій основі, готувати кадри.

Саме таким чином перетворювались на високотехнологічні такі країни Арабського світу, як ОАЕ, Катар, Саудівська Аравія.

1.3. З нагоди 71-ої річниці утворення Китайської Народної Республіки Надзвичайний та Повноважний Посол КНР в Україні пан Фань Сяньжун запросив ректора М.З.Згуроського та проректора С.І. Сидоренка на Прийом в онлайн-форматі на платформі Zoom о 17:00 22 вересня 2020 року (вівторок).

1.3. З Посольством Аргентинської Республіки в Україні:

1.3.1. Культурологічний напрям буде одним із напрямів діяльності Українсько-Аргентинського центру, створення якого в КПІ спільно готують ДМС та ДНВР. Для підтвердження цього на запрошення Посла Аргентинської Республіки в Україні пані Мікусінські ДМС та ДНВР 15 вересня взяли участь у конференції, присвяченій творчості одного з найвидатніших письменників ХХ сторіччя, аргентинського прозаїка, поета і публіциста Хорхе Луїса Борхеса.

1.4. Реалізуються домовленості, досягнуті на перемовинах у квітні-липні поточного року:

– На пропозицію колишнього посла Кореї в Україні Лі Янгу про організацію в КПІ школи з підготовки спеціалістів з ремонту ескалаторів і ліфтів узгоджується текст Меморандуму, а також дата, час і церемонія його онлайн-підписання.

Фінансування цього проєкту буде від корейської компанії Самсунг.

У подальшому планується розширювати напрями професій.

1.5. Із застосуванням ІКТ проведено та готується до проведення низка міжнародних заходів, а саме:

1.5.1. Працюємо по запрошенню ректора Познанської політехніки проф. Теофіла Ясиновського ректору КПІ М.З. Згуровському виступити 24 вересня онлайн з пленарною доповіддю «The influence of the Coronavirus pandepidemia on economy and society» на Міжнародній науково-технічній конференції «Science for Defense and Environment».

1.5.2. На запрошення генерального секретаря BSUN (Мережа університетів Чорноморського регіону) проф. Ідена Мамута до участі у конференції «Social Cohesion in the Black Sea Region» 15–16 вересня проректор С.І. Сидоренко представив доповідь від імені КПІ «To  Social  Cohesion  Through  Education  of  Leadership  Qualities  of  Young  People».

На Конференції делегація КПІ зробила все для того, щоб вийти на укладання нових угод з 18 університетами-членами BSUN про партнерство для участі в нових проєктах програми ERASMUS+KA1.

1.5.3. На запрошення генерального секретаря BSUN (Мережа університетів Чорноморського регіону) проф. Ідена Мамута сьогодні, 21 вересня, в International Workshop on «Quantum Computing & Quantum Engineering» професор ФТІ Михайло Савчук представляє доповідь «Research on Quantum Computing and Post-quantum Cryptography at Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute». Участь вчених ФТІ, проф. Михайла Савчука є важливою для ствердження авторитету КПІ в цьому регіоні світу – країнах Причорномор'я.

1.5.4. Ecole Polytechnique запросила студентів КПІ взяти участь у Перших віртуальних днях відкритих дверей Ecole Polytechnique 10 жовтня 2020 року. Це – унікальна нагода ознайомитись із програмами, галузями досліджень та можливостями для інновацій та підприємництва Ecole Polytechnique. За координації Ю.І. Якименка працюємо із А.А. Мельниченком, В.А. Пасічником, Н.В. Семінською, І.Г. Малюковою. Відповідальна особа від ДМС – А.В. Ковтун.

2. Робота з організації набору іноземних громадян на навчання в КПІ

2.1. Відбулося представлення системи роботи університету з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ  за нових умов. На основі обговорення, що відбулося 18 вересня, тепер слід ввести запропоновану систему (підготувати наказ та відповідне Положення).

Але до неї потрібно внести такі рекомендації :

 • Через кафедральні сайти і сторінки в соцмережах повинна надаватися англомовна інформація про можливості здобуття якісної англомовної освіти за освітніми програмами кожної кафедри;
 • експерти ЦМО повинні налагодити професійну експертизу матеріалів, що надаються кафедрами, і розвивати силами керівництва ЦМО (як структури, якій доручено формувати позитивний імідж КПІ на міжнародних ринках освітніх послуг) «творче напруження» кафедр, факультетів та інститутів з метою створення такої інформації на рівні вимог професіоналів іміджевої політики;
 • структури, куратором яких за цим напрямом є проректор А.А. Мельниченко, мають в автоматизованому режимі щотижня проводити кількісне і якісне оцінювання матеріалів, що надаються кафедрами, і оголошувати (надсилати) тексти оцінювання "для реагування" керівникам факультетів, інститутів, завідувачам кафедр, керівництву ЦМО.

2.2. Кількісні характеристики перебігу вступної кампанії станом на 19.09.2020 р. такі:

 • Всього зараховано 188 іноземців (рік тому було 198).

Видано запрошень на навчання:

 • 224 (на вступ до КПІ видано 125 запрошень, до аспірантури – 5, на ПВІ – 94). Рік тому було видано 323 запрошення, але цього року ми почали видавати запрошення на 2 місяці пізніше, ніж торік.

3. Активізація міжнародної проєктно-грантової діяльності

3.1. Продовжуємо спільно з проректором з наукової роботи В.А. Пасічником виконання доручення ректора від 6 квітня 2020 року щодо організації системної роботи з підготовки і подання заявок на гранти за кожним з перспективних напрямів та залучення до неї відповідних партнерів з Євросоюзу.

На цьому тижні спільно із проректором В.А. Пасічником та новопризначеним заступником начальника НДЧ О.А.Білецьким починаємо конкретну роботу з деканами факультетів, директорами інститутів та керівниками реально діючих наукових груп університету з питань підготовки проєктних пропозицій для подання на конкурси нової Програми «Горизонт Європа», оголошення яких готується Європейською комісією. Із зазначеною категорією керівників будуть проведені індивідуальні співбесіди з метою побачити вже підготовлені у формі анотації (abstracts) проєктні пропозиції та «ескізи» складу Міжнародних консорціумів, які на цій стадії вже мають починати обговорювати проєктні пропозиції вчених КПІ для подання на конкурси нової Програми ЄС «Горизонт Європа», програми НАТО «Наука заради миру і безпеки», європейської програми «Erasmus+».

3.2. За програмою EURASIA в рамках проєкту «NTNU-KPI Collaboration within Industry 4.0 Education» 14–17 вересня проведено Українсько-Норвезьку літню школу «SUSTAINABLE MANUFACTURING IN INDUSTRY 4.0: TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS» («Стале виробництво в Індустрії 4.0: технології та рішення»).

Цю Українсько-Норвезьку літню школу готували і проводили структури проректорів – першого проректора Ю.І. Якименка, проректора В.А. Пасічника та ДМС, у фокусі уваги яких уже тривалий час знаходиться питання впровадження в КПІ ідей INDUSTRY 4.0 Education.

У літній школі взяли участь 234 (хоча очікувалось близько 100) представники 17 університетів і підприємств 14 країн за 13 спеціальностями (машинобудування, хімічний менеджмент, електроніка, робототехніка, аерокосмічні і лазерні технології, біомедична інженерія та ін.). Розподіл учасників за країнами: Україна – 110 осіб (68 – представники КПІ); Польща – 98 осіб; Норвегія – 23 особи; Бангладеш – 5 осіб; Німеччина –  2 особи; Литва – 2 особи; Пакистан – 2 особи; В'єтнам, Ірак, Латвія, Китай, Нігерія, Франція, Японія – по 1 особі.

3.3. Подано проєктну заявку за програмою «Горизонт 2020»: H2020 CSA Call «Stimulating demand for sustainable energy skills in the building sector» (базовий підрозділ – ІЕЕ, кафедра теплотехніки та енергозбереження, Ірина Олегівна Суходуб та Олена Миколаївна Шевченко).

У цьому році це вже 12-та проєктна заявка до програми «ГОРИЗОНТ 2020» за участю КПІ, а за весь час дії програми було подано 62 заявки за участю КПІ.

 4. Робота групи із забезпечення позитивної динаміки показників КПІ у світових рейтингах університетів

КПІ отримав запрошення від упорядників рейтингу QS до участі у віртуальному форумі та конференції «Reimagine Education» (переосмислення освіти) з 1 по 11 грудня 2020 року.

Триває листування з паном Майклом Каруаном – директором стратегічного департаменту світового рейтингу університетів ТНЕ. Пан Каруан ще раз підтвердив, що причина відсутності інформації про КПІ – певні технічні вади системи сприйняття інформації порталом рейтингу. Він пропонує свою допомогу для підвищення позиції КПІ з чинної 1000+. Майкл Каруан запрошує до обговорення з використанням платформи THE DataPoints System на онлайн-зустріч (відеоконференцію) 25 вересня о 14:15 із упорядниками рейтингу ТНЕ – «University Impact Rankings: gentle reminder to submit your data» (мова спілкування – англійська).

М.З.Згуровський

Днями група, яку ви очолювали, підготувала Положення про навчання іноземних студентів. Їх залучення до навчання в КПІ та організація такого навчання є для університету дуже важливою справою. Цю роботу слід суттєво покращити. Тому я прошу  пришвидшити підготовку остаточних документів щодо цього для затвердження. Ми маємо перейти на нову систему. Ми очікуємо значного зростання кількості іноземних студентів після впровадження цієї системи, коли будуть активізовані всі первинні підрозділи університету. Раніше цією роботою займалися кілька людей на центральному рівні, але цього, як засвідчило життя, було недостатньо.

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Господарська робота

 • У четвер 17.09.20 р. близько 4:45 години внаслідок короткого замикання відбулось задимлення побутової кімнати 3-го поверху 20-го гуртожитку. Черговий контролер вчасно виявив задимлення та викликав пожежно-рятувальну службу. В результаті ніхто з мешканців гуртожитку не постраждав, було евакуйовано близько 40 студентів, і силами працівників ДСНС місце задимлення локалізовано;
 • у зв'язку зі збільшенням кількості інфікованих із числа співробітників  проведено збори штабу по подоланню захворюваності на COVID-19 в університеті. На ньому було напрацьовано алгоритм дій проведення дезінфекції приміщень, у яких працювали хворі. Є три сценарії залежно від кількості хворих в одному структурному підрозділі. Перший – якщо кількість таких хворих більше 10. Тоді за домовленістю з ДСНС приміщення безкоштовно в рамках відповідної державної програми оброблятимуть її працівники. Другий – якщо захворіло менше 10 осіб. У такому випадку санітарну обробку приміщень хлоровмісними і дезінфікуючими засобами проводитимуть працівники організації, з якою ми на цьому тижні укладаємо угоду. Третій – оброблення приміщень, які містяться поруч з тими, де виявлено спалах хвороби, власними силами. Для цього ми закупили спеціальні костюми, маски та  засоби для обробки приміщень; 
 • розпочали роботи з гідроізоляції даху 4-го навчального корпусу;
 • закінчили ремонтні роботи холу 15-го та 16-го корпусів;
 • провели вимірювання опору ізоляції по навчальних корпусах зі складанням відповідних актів;
 • провели збори з помічниками деканів/директорів факультетів/інститутів з господарської роботи щодо складання плану проведення ремонтно-відновлюваних робіт на 2021 рік і підготовки факультетів/інститутів до нового опалювального сезону;
 • продовжуємо працювати над процедурою передачі університету нового музейного експонату – літака АН-2;
 • провели аналіз інформації для підготовки документів щодо отримання дозволів на спеціальне водокористування для оздоровчих підрозділів – баз відпочинку «Маяк» і «Політехніка»;
 • провели спеціальне оброблення поверхонь, з якими найчастіше контактують люди, дезінфікуючими засобами із використанням розпилювальних пристроїв;
 • щоденно здійснюємо вологе прибирання в усіх будівлях університету дезінфікуючими та хлоровмісними розчинами.

Благоустрій

 • Відремонтували  та відновили дорожнє покриття на території університету. Протягом наступного тижня проводитимемо поточний ямковий ремонт;
 • провели обстеження та склали акти щодо необхідності кронування дерев в осінній період по вулиці Політехнічній;
 • виготовили бруски і розпочали ремонт усіх лав на території університету, включаючи паркову зону;
 • у скверику за Відділом авіації та космонавтики ДПМ продовжуємо роботи з укладання тротуарної плитки. Закінчили  встановлення 27 електричних опор. Продовжуємо розчищати схил від автостоянки до вулиці Політехнічної. Розпочали підготовчі роботи з виконання благоустрою території на місці, де раніше розташовувалась автостоянка;
 • провели підготовчі роботи та нанесли дорожню розмітку на території нової автостоянки біля 28-го корпусу.

Енергозбереження

 • Триває робота з уточнення розрахунків втрат у теплових мережах, що перебувають на балансі університету, і які останній повинен відшкодовувати КП «Київтеплоенерго». Для цього перевіряємо довжину тепломереж та інші їхні технічні параметри;
 • до системи дистанційного моніторингу теплової енергії підключено ще 3 навчальних корпуси;
 • проведено зустріч з розробниками проєктів модернізації індивідуальних теплопунктів за участю головного інженера. Узгодили поточні питання їх монтажу та введення в експлуатацію;
 • інтенсивно проводиться робота з утеплення фасаду 7-го навчального корпусу в частині, де розташовуються великі потокові аудиторії.

Соціальний напрям

 • Відкрито три їдальні в навчальних корпусах №№1, 31, 27;
 • працівникам ЦСХ, які з 21.09.2020 будуть працювати в їдальні 27-го корпусу з курсантами ІСЗЗІ, було проведено ПЛР тестування на COVID-19. Результати негативні, всі працівники готові до роботи;
 • згідно із заявками проводимо постачання товарів по підрозділах: забезпечили персональними комп'ютерами ДНВР, ВПБ, ВЕК;  системними блоками ДНВР, закупили 310 л антисептиків та електроінструмент, ноутбуки, картриджі для університету;
 • триває тестування нового порядку постачання товарів для університету через систему електронного документообігу «Мегаполіс»;
 • передали у підрозділи засоби особистого захисту та антисептичні розчини відповідно до їх заявок;
 • у зв’язку з набуттям чинності нового Закону про оренду державного та комунального майна проводиться підготовка документів для продовження договорів оренди у Фонді держмайна;
 • триває робота створеної з регіональним Фондом держмайна  комісії для перевірки режиму роботи орендарів та списання з них орендної плати відповідно до Постанови КМУ;
 • проведено нараду стосовно подальшої роботи з «Укртелекомом»;
 • проведено зустріч з представниками «Київстар» стосовно можливого розміщення 2-х станцій на території КПІ;
 • бази відпочинку СОТ «Політехнік» та СВСТ «Сосновий»   продовжують свою роботу та приймають відпочивальників відповідно до замовлень;
 • у СОТ «Політехнік» у зв’язку з необхідністю харчування відпочивальників надання послуг з харчування триває;
 • У СОТ «Політехнік» проводиться робота по корпоративному замовленню на  жовтень;
 • СОТ «Політехнік» протягом тижня був заповнений на 20%,  на вихідні – на 100%.

Напрям безпеки

 • Продовжуємо спільне патрулювання території університету з поліцією та Національною гвардією;
 • за попередній тиждень складних правопорушень на території університету виявлено не було;
 • підготували технічне завдання на встановлення системи контролю та управління доступом в 28-му та 30-му навчальних корпусах.

М.З.Згуровський

Хочу ще раз привернути вашу увагу до створення робочого простору у 18-му корпусі  й у скверику поруч. Це має бути єдиний цілісний IT Hi-Tech-простір з відповідними особливостями. Такого, думаю, немає в жодному іншому університеті. Нам потрібно зробити його дуже зручним і, водночас, дуже функціональним. Тому необхідно приділяти цьому увагу. 

Начальник департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л. Г. Субботіна

Нараховано та виплачено  аванс за І половину вересня.

Надійшли додаткові кошти на вересень за програмою «Підготовка кадрів» на підвищення заробітної плати у розмірі 5582,7 тис. грн, за програмою «Наукова діяльність» фінансування на підвищення заробітної плати на даний час немає.

Продовжуємо перевіряти проєкти персональних наказів про встановлення нових окладів по структурних підрозділах.

Нараховуємо заробітну плату за ІІ половину вересня з урахуванням підвищення з 1 вересня.

Академічну стипендію 2, 3, 4, 6-му курсам нараховано, виплата планується на 23 вересня. По 1-му  та 5-му курсах чекаємо наказів на зарахування.

Соціальну стипендію нараховано. Її буде виплачено після отримання фінансування.

Затверджено  МОН  штатний розпис за програмою «Підготовка кадрів» з 1 вересня.

Здійснюємо розрахунок сум відшкодування коштів до держбюджету студентами, які повторно навчаються за рахунок бюджетних коштів.

Підготовлено та надано до МОН розрахунок необхідності фінансування протиепідемічних  заходів у розмірі 2,2 млн грн на місяць.

Підготовлено для НДЧ інформацію для проходження університетом атестації як наукової установи.

Взяли участь у засіданні стипендіальної комісії.

На виконання рішення Вченої ради підписано положення про Фонд розвитку в новій редакції з урахуванням критеріїв та першочерговості фінансування з Фонду розвитку відповідних  проєктів.

Проплати через Казначейство здійснюються без затримок.

Спільно з профільними департаментами узгоджуємо Положення про структурні підрозділи.

Директор студмістечка О. А. Іщенко

Від сьогодні розпочали поселення студентів першого курсу, які заїхали на тиждень очного навчання, а також студентів заочної форми навчання, які також приїздять.

Працюють усі співробітники. Соціальні працівники надають студентам усю необхідну інформацію і всіляко допомагають.

У гуртожитку №18 минулого тижня на COVID-19 захворіла студентка магістратури другого року навчання ФММ. Хворіє безсимптомно і перебуває в ізоляторі гуртожитку. Її сусідка по кімнаті симптомів не має. Її направлено на самоізоляцію на 2 тижні.

Усі протиепідемічні заходи виконуються. Їм приділяється особлива увагу з огляду на те, що в нас відбувається поселення. 

Отримали від керівника ДСНС м. Києва дозвіл на поселення у 12-й гуртожиток, і забезпечуємо поселення у 12-й гуртожиток курсантів.

Ремонтні роботи виконуються за нашим планом.

Правопорушень упродовж минулого тижня не зафіксовано.

М.З.Згуровський

Мене непокоїть випадок у 20-му гуртожитку. Добре, що його вчасно локалізували і все закінчилося без небажаних наслідків. Але це сигнал для нас. Адже сьогодні ця подія закінчилася порівняно вдало, але завтра може бути і щось гірше. Тому уповноваженій особі з питань внутрішнього аудиту університету Сергію Анатолійовичу Огінському та його комісії спільно з Олександром Анатолійовичем належить розглянути цей випадок для того, щоб зрозуміти, наскільки ми убезпечені, захищені від небажаних ситуацій.

Ще одне питання – заочники. Юрію Івановичу, Анатолію Анатолійовичу, ви яке рішення прийняли щодо них: вони усі одночасно заїжджають на сесію, чи по факультетах в різний час?

Ю.І.Якименко

Вони заїжджають по факультетах. Разом з першим курсом стаціонару своїх факультетів. Графік навчального процесу вже зроблено, і в ньому визначено також і їхнє навчання. 

М.З.Згуровський

Тобто, перед студмістечком не постає додаткової проблеми щодо поселення приблизно 100 студентів-заочників на нові місця?

Ю.І.Якименко

Проблеми немає. По-перше, таких іногородніх студентів дійсно значно менше, а по-друге, при розподілі по факультетах питань практично не виникає.

М.З.Згуровський

Добре. І останнє, Олександре Анатолійовичу. Студмістечко нині  – найвідповідальніша ланка роботи університету. Дуже велика концентрація молоді на обмежених площах, і виникають дуже великі ризики інфікування. Тож дуже ретельно на постійній основі виконуйте всі рекомендації МОЗ і головного санітарного лікаря країни.

М.З.Згуровський

Хочу звернутися до голови  Ради з питань розвитку університету В.Й.Котовського та С.А.Огінського. Відповідно до рішення Вченої ради від 7 вересня слід провести ревізію усіх площ університету та навчально-наукового обладнання. Це потрібно, по-перше,  для того, щоб перед зовнішньою акредитацією ми мали повну інформацію щодо цього. І, по-друге, для того, щоб ми самі нею володіли, оскільки за багато років, а може й десятиліть, відбулися певні перекоси: якісь підрозділи мають у використанні площі, які нині їм не потрібні, адже за ці роки ситуація змінювалася; якісь підрозділи зростали, інші зменшувалися, а площі залишалися за ними закріпленими. Тож тепер маємо певні, а часом і дуже значні, дисбаланси.  Все це потрібно тепер вивчити,  тому прошу вас обох спільно очолити цю комісію і відповідально поставитися до її роботи. 

Уповноважена особа з питань внутрішнього аудиту університету С.А. Огінський

Продовжуємо роботу щодо усунення недоліків по автопідприємству, на цьому тижні ми плануємо її завершити. Що стосується аудиту роботи з «Укртелекомом», то також на цьому тижні ми плануємо розглянути питання щодо оптимізації IP-телефонії в нашому університеті. Це питання буде розглянуто на бюджетній комісії.

Директор Науково-технічної бібліотеки О.М.Бруй

Бібліотека працює в штатному режимі. Окрім того, проводяться ремонтні роботи.

Віталій Анатолійович Пасічник уже говорив про атестацію наукових напрямів. Бібліотека також впродовж 3 тижнів напружено працювала над підготовкою матеріалів для цієї атестації. Всі списки, індексовані в Scopus, Web of Science  публікації за п’ятьма напрямами, підготовлено в різних форматах. Працівники бібліотеки працювали над ними дуже напружено, оскільки є розуміння того, наскільки це важливе питання.

Щодо діяльності Комісії з академічної доброчесності. На цьому тижні нам треба розглянути два питання. Але я дуже сподіваюся, що великого потоку запитів до нашої комісії не буде. Ми вже поінформували всіх наших викладачів про те, що слід дуже уважно ставитися до своїх публікацій, тому що іноді, можливо й ненавмисно, зустрічаються ситуації, коли можуть бути виявлені випадки якихось текстових запозичень.  Будемо розглядати подібні ситуації, робити якісь висновки, можливо, порушувати ці питання на засіданні Адмінради.

М.З.Згуровський

Щодо випадків академічної недоброчесності викладачів, мені здається, це поодинокі випадки. На мій погляд, це, здебільшого, технічні помилки. Мене більше непокоїть академічна недоброчесність у середовищі студентів. Адже переписування, несамостійне виконання курсових і дипломних робіт – це не поодинокі випадки, а масове явище. І тут щось потрібно змінювати на ціннісному рівні. Подумайте, будь ласка, про розгляд цієї проблеми як явища. Тут не стоїть завдання знайти якийсь приклад – їх дуже і дуже багато. Тому подумайте, будь ласка, про цілісний розгляд цієї проблеми. Звісно, у вас можуть бути окремі приклади з конкретними прізвищами, але їх варто розглядати не для того, щоб виділити і покарати цих студентів, – це лише приклади.  Нас хвилює саме це явище. Бо коли ми сьогодні погоджуємося з нечесністю, і молодь бачить, що ми знаємо про їхню недоброчесність, але нічого з цим не робимо, то завтра на суспільство очікуватимуть великі проблеми – на рівні політиків, депутатського корпусу, керівників різних рівнів тощо. Подумайте, як до цієї проблеми підійти. Можливо, слід спочатку провести певний моніторинг, зрозуміти її масштаби, вийти на якісь закономірності, а тоді почати  напрацьовувати системні підходи.

О.М.Бруй

Так, ми це будемо розглядати. Центр прикладної соціології «Соціоплюс» цього року проводить опитування і студентів, і викладачів. На комісії ми розглянемо результати цього опитування, а потім будемо доповідати про них адміністрації  університету.

М.З.Згуровський

Давайте думати, як вивчити цю проблему, і як далі знайти рішення щодо її подолання. Щоб ми почали посилати молоді відповідні сигнали. Ми ж усі прекрасно знаємо, що в західних університетах академічна недоброчесність – це найбільша провина. Якщо таке фіксується, то студент відраховується миттєво, і більше в цьому університеті він навчатися не зможе ніколи. Тому що обман там не прощають. У нас, навпаки, це – норма. Тому давайте спокійно і системно  до цього підійдемо.

Директор департаменту управління справами М. О. Мазур

Від сьогодні, тобто з 21 вересня, загальний відділ починає втілення у життя третього етапу впровадження програми «Мегаполіс», а саме роботи в ній з вихідною документацією. Перші два етапи (робота з внутрішньою і зовнішньою кореспонденцію) пройшли доволі успішно. За минулі два тижні по внутрішніх документах було зареєстровано 110 внутрішніх листів. Співробітники більшості підрозділів навчилися працювати і перейшли на електронний варіант. Вихідні документи готові, на них вже можна буде накладати цифровий підпис. Думаю, що на цьому тижні ми вже зможемо підключитися до  зовнішньої програми Системи електронної взаємодії органів влади.

Також хочу повідомити, що з цього тижня відділ кадрів переходить на максимально дистанційну роботу. Це означає, що прийом людей проводитиметься лише двічі на тиждень. Це зумовлено тим, що в разі захворювання хоча б одного зі співробітників, доведеться закривати на карантин весь відділ кадрів. Свого часу загальний відділ переходив на тижневу роботу, тобто співробітники, які там працюють, були поділені на тижні, щоб мінімізувати контакти між ними.

Наказ про комісію з питань аудиту готовий. Залишилося два погодження, після чого його буде передано на підпис.

М.З.Згуровський

Марино Олександрівно, у цьому наказі я прошу визначити двох співголів – В.Й.Котовського  та  С.А.Огінського.

Проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко

Оскільки директор департаменту якості  освітнього процесу О А. Жученко сьогодні як експерт працює в іншому університеті на акредитаційній процедурі, про питання підготовки до зовнішньої акредитації  наших програм доповідатиму я. Перша програма – «Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність» (ФСП) до 1 жовтня має представити дані самооцінювання. Далі проходитимуть три  програми факультету лінгвістики (вони об’єднані в одну групу), потім освітня програма ІАТ. Нині наш департамент і департамент Юрія Івановича Якименка щоденно працюють з усіма цими групами для підготовки до акредитації – ці питання перебувають на особливому контролі.

Голова  об'єднаного  профкому  КПІ М. О. Безуглий

Минулого тижня відбулася звітно-виборча конференція Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки. Головою міської організації на новий термін знов обрано Олександра Михайловича Яцуня. Хочу ще звернути увагу на те, що конференція проходила в нашому Центрі культури і мистецтв. Це фактично був перший масовий захід тут від початку запровадження карантину. Він відбувся з дотриманням усіх санітарних вимог, з відповідним розміщенням учасників і таким іншим. Думаю, у такій спосіб слід поступово  відновлювати роботу нашого Центру, оскільки багато його працівників вимушено не працюють, і такі заходи дозволять поволі відновлювати роботу хоча б у такому режимі.

Ще одне. Для викладачів, які працюватимуть з першим курсом, ми передаємо захисні пластикові  щитки. Їх поки що небагато, але ми будемо робити додаткову закупівлю, щоб забезпечити ними й тих викладачів, які працюватимуть з наступними заїздами  першокурсників.

Окрім того, минулого тижня ми придбали і передали бібліотеці певне телевізійне обладнання.  Це перша черга такої допомоги. Ми і надалі будемо допомагати бібліотеці поліпшувати свої демонстраційні можливості.

М.З.Згуровський

Михайле Олександровичу, для нас дуже важливо, щоб після об’єднання профспілки співробітників зі студентською профспілкою студентська профспілка не втратила своєї значущості для університету. У неї є своя власна ніша, яку ніхто не заповнює і заповнити не в змозі. Студрада цієї ніши соціального захисту студентів заповнити не може. Тому їм потрібно допомагати. Ви працюєте зі студентською профспілкою? 

М. О. Безуглий

Так, звичайно. Практично щодня.

М.З.Згуровський

Тоді, можливо, давайте і нам інформацію про їхню роботу. Або запрошуйте їх представників для участі в наших засіданнях, щоб ми не втрачали нашого зв’язку і відчуття того, що студентська профспілка існує.

М. О. Безуглий

 Добре, ми з ними порадимося, як це робити краще.