Засідання ректорату КПІ ім.Ігоря Сікорського 6 липня 2020 року

Засідання відбулося в дистанційному режимі. Головував на ньому ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського М.З.Згуровський.

На початку засідання ректор визначив основні завдання на тиждень. З-поміж них він особливо виділив питання підготовки до прийому нового поповнення за нових умов, підготовки до нового навчального року, підготовки матеріальної бази університету, продовження робіт з благоустрою території, питання наукової роботи та участі у конкурсах на отримання грантів, підтримання та розвитку міжнародних  зв’язків, питання роботи університету в літній період, зокрема поселення студентів в гуртожитках влітку, дотримання карантинних умов тощо. 

Перший проректор Ю. І. Якименко

Адміністративно-управлінська робота

Головним завданням на минулому тижні була реалізація рішень Вченої ради від 30 червня 2020 року, а саме:

- розробка Положення про формульне фінансування. Всім підрозділам доведено базові фонди, ведеться розрахунок формульних додаткових обсягів фінансування на основі показників діяльності підрозділів (на цьому тижні вони їх отримають);

- підготовка наказів про структурні зміни в системі управління.

Окрім того, здійснюється щотижневе направлення керівникам підрозділів зауважень за результатами підготовки матеріальної бази та моніторингу інформаційних ресурсів. Це стосується не тільки Telegram-каналів і мережі Facebook, але й ресурсів факультетів та кожної кафедри.

Освітній процес

Підбиваються підсумки  сесії.

Оформлюється на відрахування 545 осіб. З них 123 не взяли участь у сесії, і їхнє з відрахування ними погоджено. Також 420 осіб відраховуються за результатами сесії.

Крім того, ми запроваджуємо додаткове платне повторне прослуховування окремих курсів: цього року приблизно 200 осіб за їх заявами оформлюють таке прослуховування в своїх індивідуальних планах. 

Менше ніж звичайно (біля 50 осіб) отримали індивідуальні графіки складання сесії у серпні-вересні. Це ті студенти, які не склали сесію з поважних причин.

Завершено опитування «Викладач очима студента».  У ньому взяли участь 7967 студентів (38,6%) у т ч.:

 1. max: ФБТ(53,2%), ФТІ(50,5%), ІПСА(49,6%):
 2. min:  ЗФ (15.3%),  ІФФ (24,4%), ІЕЕ (25,8%).

Здійснюється аналіз опитування, результати якого будуть обговорені в усіх підрозділах та відобразяться в рейтингах НПП.

Здійснюється перевірка готовності до нового навчального року кадрового,методичного та інформаційного забезпечення, включаючи дистанційну складову – забезпечення початку занять у підрозділах.

Приймальна комісія

Проведено ЄВІ та ЄФВВ для вступників до магістратури. Основну організаційну роботу в цьому плані виконав наш Інститут моніторингу якості освіти (ІМЯО). Насторожує те, що загалом по Україні прийшло приблизно 85% з тих, що зареєструвалися. Якщо виходити з того, що ті особи, які не проходили ЄВІ, не зможуть претендувати на магістратуру, це ще зменшило кількість  потенційних абітурієнтів.

Завершено подання документів до аспірантури. За останній тиждень багато що виправилось. Тепер у нас 249 осіб подали заяви, у т.ч. 218 – на денну форму. Тобто ситуація є більш-менш нормальною.

У зв’язку з прийняттям нового закону щодо пільг для вступу абітурієнтів з окупованих територій, для яких передбачено вступ без ЗНО, готується комплекс додаткових заходів для організації особливих умов прийому абітурієнтів цієї категорії. 

Акредитація

Підготовлено відповідь до НАЗЯВО по програмі з соціології.

Триває підготовка до наступної акредитації.

Аналізуються освітні PhD програми для формування переліку представлення на акредитацію. Рекомендується 24 з 43 програм. Освітня програма буде подаватися на зовнішню акредитацію лише після проходження внутрішньої за всіма вимогами до акредитації.

М. З. Згуровський

Що стосується останнього питання, то нам бажано вже мати план внутрішньої акредитації, перелік критеріїв, питань, за якими люди мають готуватися. Давайте над цим попрацюємо.

Проректор з навчальної роботи А. А. Мельниченко

Протягом минулого тижня здійснювалася робота щодо опрацювання розпорядчих документів на виконання рішень Вченої ради. Проводиться робота з узгодження остаточної організаційної структури та кадрового забезпечення новоствореного Конструкторського бюро інформаційних систем. Юридичним управлінням підготовлено проєкт наказу, який нині на узгодженні у відповідних керівників підрозділів. Що стосується кадрового питання, то людям, не зовсім кваліфікованим у вирішенні виробничих питань, буде запропоновано нові місця роботи, щоб не виникало питання порушення їхніх трудових прав.

Завершується підготовка до опублікування засадничих документів, що регулюють освітній процес (і ухвалені Вченою радою), щоб вони запрацювали з 1 вересня.

Розпочато роботу з підготовки методичного, організаційного забезпечення та вимог до дистанційної або змішаної форм навчання у новому навчального році (передбачено спрощення окремих бюрократичних  процедур, удосконалення взаємодії викладачів зі студентами тощо). Передбачено спрощення окремих бюрократичних  процедур: замість трьох  документів (програми, робочої програми та силабусу) буде один документ – зручний  і доступний для викладачів, який стане в пригоді й студентам.

Взяли участь у зустрічі з керівництвом Департаменту кіберполіції, за підсумками якої заплановано надати пропозиції щодо проходження восени практики магістрантами КПІ з відповідних спеціальностей.

Станом на 02.07.2020 до аспірантури подали документи відповідно до Правил прийому – 249 осіб (218 – на денну форму, 26 - на вечірню форму, 5-заочну). З них 62 вступника подали документи дистанційно. Підготовлено та надіслано до Студмістечка список вступників до аспірантури 2020 року, які потребуватимуть місць у гуртожитках (у,сього 111 осіб).

За даними МОН за соціогуманітарними і природничими спеціальностям державне замовлення на підготовку аспірантів може бути ще більше скорочено. Відповідно, нам варто очікувати високого конкурсу. У нас і так було небагато місць, тож  конкурс буде ще вищим, ніж зазвичай, оскільки вже маємо багато заяв.

М. З. Згуровський

Але ж ліцензований обсяг не зменшуватиметься?

А. А. Мельниченко

Ліцензований обсяг не зменшується .

М. З. Згуровський

Це означає, що решту будемо набирати на контрактній основі?

А. А. Мельниченко

Так, зокрема у юристів є багато контрактників в аспірантурі і на «Публічному адмініструванні» також, і на «Менеджменті». Швидше за все,саме такою буде ситуація.

Інститути/факультети подали до відділу аспірантури  та докторантури списки аспірантів, які планують захищати дисертації у 2021 році.

Після обговорення з кожним гарантом ОНП «доктора філософії» та, враховуючи плани щодо захисту, уточнено список освітніх програм, за якими заплановано проходження акредитації у 2021 році. Нині мова йде про 24 ОНП «доктор філософії» (ще 3 – під питанням).

Дуже непростою виявилась робота з гарантами ОП. Інерційність мислення і підходів деяких керівників не дозволяє їм зрозуміти, що питання акредитації є серйозною справою. Люди продовжують «тягнути ковдру на себе», навіть попри те, що ми об’єднали наші ОП і аспірантські, і не розуміють, що це шкодить справі. Адже краще синергетичний ефект, ніж вирішення власних  локальних питань.

Брали участь у підготовці відповіді до НАЗЯВО по програмі «Врегулювання конфліктів та медіація» спеціальності «Соціологія».

Готується невеличкий план заходів, щодо інформатизації: перспективи, що і яким чином нам треба буде зробити найближчим часом і потім для того, щоб мати змогу більш-менш ефективно вирішувати питання як дистанційного навчання, так і питань, які стосуються інших сфер управлінської діяльності.

Завершується основний етап цьогорічного опитування роботодавців. Результати опитування будуть передані до ДЯОП та ІМЯО.

М. З. Згуровський

Юрію Івановичу, Анатолію Анатолійовичу ми маємо обговорити питання імплементації рішень Вченої ради. Є деякі нюанси, які потрібно було б уточнити і проговорити терміни, а також інші питання. Для обговорення цього питання прошу організувати нараду у складі: О. А. Жученко, Н. В. Семінська та В. А. Пасічник.

Проректор з навчально-виховної роботи Н. В. Семінська

Вийшли на останній етап завершення сесії. Тепер головним питанням порядку денного є питання стипендії.

Стипендія

Спільно з факультетами підготовили рейтинги успішності студентів для оприлюднення на сайті ДНВР за результатами літнього семестрового контролю.

Проведено стипендіальну комісію університету, на якій були затверджені реєстри на призначення академічної стипендії на наступний навчальний семестр.

Відібрано та затверджено кандидатури на призначення державних стипендій Президента України, ВРУ, КМУ, Курчатова, Енергоатом. Слід зазначити, що наші студенти – недуже активні. На ці стипендії можуть подаватися ті студенти, які мають наукові досягнення, а це п’ятий курс. Студенти не дуже багато мають наукових здобутків і цього разу ми просто їх витягували для того, щоб не втратити свої позиції і ліміти, які ми маємо на ці стипендії. Тому будемо проводити ширшу інформаційну кампанію, для того, щоб і студенти знали, і викладачі доносили цю інформацію і більше працювали зі студентами в науковому плані.

Навчально-виховна робота

На 03.07.2020 своєчасно подали на підписання накази на відрахування за невиконання індивідуального навчального плану з повним комплектом документів 16 факультетів. Орієнтовна кількість відрахованих – 545, включаючи магістрів і бакалаврів, які не подали дипломних робіт до захисту (з них за власним бажанням – 123). Всього бакалаврами не подано 65 робіт, магістрами – 12. Надано 16 індивідуальних графіків студентам, які з поважних причин не могли складати іспити. Приблизно 200 студентів скористалися можливістю повторного прослуховування курсу.

Проведено нараду з організації поселення студентів на 2020/2021 н.р. Підготовлено та проходить етапи погодження наказ з поселення.

Працевлаштування

Здійснюється  робота над новими рубриками – #КПІ – партнерство та #hints&tips, мета яких:

1) ознайомити студентів з компаніями-партнерами КПІ та можливостями, які надає ця співпраця для студентів;

2) сформувати уявлення про умови та перспективи власної кар’єри в умовах ринкового середовища;

3) допомогти студентам зорієнтуватися на ринку праці та мінімізувати основні помилки при виборі місця роботи.

Підготовлено тестову версію оновленого сайту Центру розвитку кар‘єри. На сайті представлено актуальні новини, інформацію про відкриті програми стажувань та професійного навчання, запити на вакантні посади, анонси заходів. Партнери університету – потенційні працедавці – мають можливість самостійно розміщувати вакансії. При акредитації експерти НАЗЯВО обов’язково дивляться такі сайти.

Постійно оновлюється інформація на ресурсах Центру розвитку кар’єри telegram, facebook, щодо можливостей працевлаштування.

Розроблено інформаційний буклет для легкого орієнтування представників компаній в спеціальностях та освітніх програмах університету (українською мовою та для іноземних партерів – англійською).

Проведено аналіз зайнятості студентів під час літніх канікул: опрацьовано 609 заяв з 22 факультетів/інститутів та довідок з місця роботи. Маємо перелік компаній, з якими потенційно можна укласти договір, та перелік запитаних професій. Найбільш поширені серед студентів, які влаштувалися на роботу, професії такі: інженер (55), інженер-програміст (59), фахівець (22), оператор (20), менеджер (66). Ще залишаються у нас касири, офіціанти і продавці, але їхня кількість не дуже велика. Ще 49 наших студентів проходять стажування  на фірмах-партнерах.

Організаційна робота

Для інформування студентів про можливості самореалізації під час навчання розроблено каталоги по гуртках та олімпіадах, які оформлено у вигляді зручних гайдав. За їхньою допомогою можна ознайомитися з роботою у гуртках та отримати контакти керівників гуртків (приклад).

Профорієнтація

Спільно з Приймальною комісією проведено засідання щодо активізації спільної роботи з інформаційного забезпечення вступної кампанії (плануємо запис підкастів на радіо КПІ, проведення форуму для вступників онлайн, надання консультацій щодо особливостей вступу).

Ми побачили, як це зробив на вихідних Харківський політех, і вирішили, що нам також слід активізуватися. Вони вийшли через ZOOMв YouTubeі провели пряму трансляцію, а голова Приймальної комісії просто зробив дуже детальну презентацію. Потім всі ці матеріали і відеозапис вони виклали в Facebook. Також вони зробили інформаційні каталоги для вступників.

М. З. Згуровський

У нас накопичено дуже багато цікавих і привабливих відеоматеріалів. Наприклад ТехноАрт, що ви проводите, – це дуже цікаві, матеріали про досягнення наших студентів, окремі успішні історії наших випускників. Якщо б ви подумали разом з Марією Миколаївною про те, як зібрати це в загальний відеоматеріал і підготувати його для абітурієнтів. Це можна зробити швидко: матеріали усі готові, нічого не потрібно знімати – тільки компоновка і, можливо, деякі ваші коментарі. Спробуйте це зробити.

Н. В. Семінська

Зробимо. Вже на головному сайті КПІ, де головна закладка, міститься  максимальна інформація щодо відеоматеріалів, а також посилання на Приймальну комісію.

М. З. Згуровський

Ми маємо цілу серію маленьких відео про факультети. Вони також повинні туди потрапити: в загальне інформаційне відео, або в серію таких відеоматеріалів. Багато цікавого вже зроблено.

Н. В. Семінська

Нарізки з факультетів викладено на сайті і вже тепер ми маємо 8 тисяч переглядів.

М. З. Згуровський

Але ці відео розкидані у часі і по різних ресурсах. А слід підготувати інформацію  концентровано, якраз для абітурієнтів, увага яких зараз націлена на різні університети. Зайшовши на наші сайти вони мають отримати для себе відповідь, чому їм потрібно вступати до КПІ. 

Продовження виступу Н. В. Семінської

Розроблено каталог вступника, де у зручному форматі надано інформацію по кожному факультету із зазначенням майбутньої професії вступника (за даними факультетів/інститутів, наші випускники на сьогодні закривають понад 150 професій).  У цьому каталозі присутня інформація, про яку постійно запитують в соціальних мережах абітурієнти (прохідний минулорічний бал, кількість бюджетних місць, які освітні програми, які спеціальності, які вагові коефіцієнти, як розрахувати конкурсний бал тощо).

Соціальна служба

Протягом тижня психологи надали 9 індивідуальних психологічних консультацій.

Мобільність

30 червня спільно з ДМС, взяли участь у зустрічі з Ольгою Каваллі (організаторкою South School of Internet Governance),  представниками МОН та провідних українських університетів, організованою за ініціативи Посольства Аргентинської Республіки. Захід було присвячено питанням діджиталізації освіти.

Триває проведення відбору до Познанського технічного університету (Еразмус+).

Щодо стипендії Джорджа Агріколи на навчання для всіх спеціальностей в Технічному університеті Дрездена. Попри широку інформаційну підтримку, з 10 запропонованих стипендій, документи на стипендію подала лише одна особа.

З огляду на два останні пункти, розробляється план роботи відділу на наступний рік, в якому передбачається популяризація програм мобільності. При цього розробці враховуються вимоги акредитації, а також сьогоднішня низька  активність факультетів у цій сфері.

Медичне забезпечення студентів

Лікарі Студентської поліклініки по вул. Академіка Янгеля 16/2 переїхали в Київську міську студентську поліклініку на Політехнічній (вул. Політехнічна 25/29). Поліклініка на території студмістечка більше не обслуговує пацієнтів.

Студенти укладають декларації з лікарями поліклініки(їх про це поінформовано через Телеграм-канал ДНВР).

Щодо розміщення на території університету приватної клініки. Процес затримується через зміну урядових постанов, відповідно до яких Фонд державного майна повинен сформувати «Порядок здачі в оренду державного та комунального майна». У порядку має бути зазначено хто викладає пропозицію в системі Prozorro, хто робить оцінку майна, хто буде орендодавцем і таке інше.

Проєкт «Здоров'я КПІ».  Отримано позитивне рішення Вченої ради щодо створення такого Центру. Готується  проект наказу та положення про нього.

Коментар М. З. Згуровського

Перше. Потрібно зрозуміти, наскільки якісно надає послуги Міська студентська поліклініка. Якщо ці послуги нас задовольняють, то, можливо, нам навіть не потрібно шукати альтернативи. Якщо ж будуть проблеми, то тоді, дійсно, це буде необхідно.

Друге. Приміщення, які звільнила наша поліклініка. Очевидно, слід прийняти рішення про їхнє використання. Можливо, ФБМІ міг би запропонувати ідеї щодо розташування там, наприклад, Центру «Здоров’я людини» чи чогось  подібного, щоб він мін надавати медичну допомогу викладачам і  студентам. Прошу Юрія Івановича Якименка  і вас, Наталіє Валеріївно, запросити декана ФБМІ Віталія Борисовича Максименка  і обговорити з ним питання найбільш раціонального використання цих площ із збереженням функціоналу.

Третє. З якою кількістю роботодавців ви нині працюєте, організовуючи різноманітні заходи?

Н. В. Семінська

Базу, яку ми створюємо, ми створювали за даними з факультетів. Ми  нарахували близько 170 договорів, за якими ми активно працюємо. На сьогодні це 20-30 компаній, які з нами перебувають на постійному зв’язку. Здебільшого, це ІТ-компанії. Вони мобільніші і здатні швидше адаптувалися.

М. З. Згуровський

Я прошу вас зробити ревізію компаній, які є у вашій базі. Всі компанії слід розподілити за напрямами – енергетичні, машинобудівні, ІТ  тощо. Було б бажано провести з ними роботу, можливо із залученням Центру Соціо+,  для визначення критеріальних вимог до наших випускників. Тут може бути декілька критеріїв. Це, напевно, вимоги до спеціальних інженерних знань, до знання англійської мови (нині будь-якому роботодавцю потрібен випускник із знанням англійської), до знань ІТ та інші. Якби ми поступово накопичили за певними напрямами підготовки ці реальні критеріальні вимоги від роботодавців, то їх можна було б сформулювати навіть у певних параметрах. Далі нам бажано було б порівняти їх з даними ІМЯО, який моніторить залишкові знання студентів старших курсів за усіма спеціальностями. Так ми мали б певний місток між університетською підготовкою та реальними потребами роботодавців. Це, до речі, дало б нам змогу чітко розуміти, скільки наших випускників є потенційними інженерами, скільки – представниками некваліфікованих професій, але з дипломами  КПІ. Це дуже важлива інформація і для внутрішньої акредитації. Якщо б нам було відомо, який відсоток випускників за тією чи іншою освітньою програмою готується стати інженером, а який зможе претендувати лише на роботу, яка не потребує кваліфікації, то тоді й вимоги до внутрішньої акредитації будуть іншими. А поки що ми все це робимо без зворотного зв’язку.

Завдання це досить непросте, воно не може бути швидко виконаним, але рухатися за цим напрямом вкрай бажано. Я прошу вас взяти це до роботи.

Н. В. Семінська

Якщо ми проаналізуємо всі сайти work.ua, job.ua, коли виставляє вакансії та чи інша компанія, вона свої критерії визначає. Ми можемо проаналізувати і вимоги компаній, які є нашими партнерами.

М. З. Згуровський.

Зробіть це, а Юрій Іванович, Анатолій Анатолійович, Олексій Анатолійович повинні мати по кожній освітній програмі оці критеріальні вимоги ринку праці. Тоді внутрішня акредитація відбуватиметься цілеспрямованіше.

О. А. Жученко

Розуміння хоча б основних критеріальних вимог роботодавців дуже нам допомогло б.

А. А. Мельниченко

Нині Соціо+ завершує основний етап опитування роботодавців. Ми матимемо у певному вигляді й таку інформацію. Ми її передамо Наталії Валеріївні.

М.З.Згуровський

Вона потрібна і вам, і першому проректорові, і, особливо керівнику ДЯОП. Організація внутрішньої акредитації має базуватися на критеріальних вимогах до того кінцевого продукту, який ми мусимо створювати.

Проректор з наукової  роботи В.А. Пасічник

Добрі новини

30 червня 2020 р. ФТІ (О.М.Новіков ) в умовах реального аукціону виграв ще один тендер на Prozorro на суму 1,3 млн грн (реальний аукціон, на якому стартова пропозиція була 1,5 млн. грн.). Проєкт стосується питань кібербезпеки за  відкритою тематикою. Це спецкошти, які впливатимуть на формульне фінансування КПІ в наступному році.

М. З. Згуровський

Віталію Анатолійовичу, проаналізуйте, ще за якими напрямами через Prozorro проходять тендери. Можливо і за іншими напрямами  нам потрібно було б активізувати інші колективи для участі в цих тендерах.

В. А. Пасічник

У нас активно працюють за цим напрямом два факультети – ФТІ і ФСП. Місяць тому було створено робочу групу, яка вивчила питання, і тиждень тому деканам і директорам інститутів ми надіслали інформаційний лист щодо активного залучення до системи Prozorro. Там робота є всім. Але лише 6% науковців знають, що там можна шукати гроші.

М. З. Згуровський

Отож мова про те, щоб цю інформацію ми з вами донесли до 100% науковців.

В. А. Пасічник

Ми активніше включимося в цю роботу, адже наші резерви виконання замовлень через Prozorro є величезними.

М. З. Згуровський

Наш з вами обов’язок організувати якомога більш активну роботу наукових груп. Це дуже цікава нова можливість. На наступному ректораті я хотів би почути від вас про перші результати цієї роботи. Скільки ви охопили наукових груп, як вони готуються до участі у цих тендерах,  і таке інше.

Продовження виступу В. А. Пасічника

3 липня завершено роботу щодо підписання співзасновниками ЦККНО ІФФ Положення та Регламенту доступу до обладнання ЦККНО ІФФ.

На виконання рішень Координаційної ради КПІ

2 липня за участі Співголови Координаційної ради М.Ю. Ільченка провели засідання Круглого столу з аналізу результатів першого етапу (подання проєктних пропозицій) на конкурси НФДУ. В засіданні взяли участь 19 осіб – керівники проєктних пропозицій та співробітники НДЧ. Узагальнили досвід, відзначили позитивні моменти й недоліки. Відзначили необхідність захистити інтелектуальну власність напрацьованих проєктних пропозицій.

Було також виявлено, що при підготовці великої кількості проєктів напрацьовано дуже значну їхню інтелектуальну складову. Враховуючи, що далеко не всі проєкти отримують фінансування, була така пропозиція - захистити їх за основними позиціями авторським правом, щоб вони потім в якомусь іншому місці не виплили від інших авторів. Цього тижня від керівників цих тем зберемо узагальнену інформацію, оформимо її у вигляді брошури і отримаємо на неї ще формулу «патент на авторський твір», щоб захистити себе.

По НФДУ чекаємо результатів експертизи, які повинні з’явитись у серпні.

Практично завершено заповнення Форми 1 (про проєкт – подано 54) та Форми 2 (про виконавців – подано 251) з координації подання проєктних пропозицій на майбутній конкурс МОН. Розпочинаємо роботу на рівні НДЧ з аналізу спроможності вибраних пропозицій вибороти проєкт.

На виконання доручень ректора

Зустріч за участю помічника ректора з інноваційної діяльності П.М. Цибульова та команди ДІТТ із заступником декана ПБФ з наукової роботи виявила 7 наукових груп. Найбільш готовими до комерціалізації ОПІВ є групи Т.Р. Клочко та В.В.Арнаутова.

Внутрішня робота та у взаємодії з структурними підрозділами КПІ

3 липня 2020 р. у співпраці з ДМС (проректор С.І. Сидоренк)  провели робочі зустрічі з деканами ХТФ, ПБФ, ММІ стосовно активізації участі у міжнародних проєктах; Інтернет-конференції з Північно-західним технічним університетом КНР щодо створення спільної космічної лабораторії та реалізації спільного проекту за тематикою наносупутників; щодо співпраці з університетом Версаля (Франція).

Взаємодія із зовнішніми партнерами

На лист ДКАУ від 15.06.2020р. відправлено уточнені матеріали, щодо опрацювання «Вимог до космічної системи» (С.П.Пуха – 02.07.2020).

За результатами прийому делегації НДІ Радіотехнічних вимірювань (м. Харків) на чолі із заступником голови ДКАУ В.С. Міхєєвим з питань співпраці у космічних дослідженнях підготовлено попередній кошторис спільного проекту та визначено попередній склад учасників проєкту від університету.

30 червня 2020 р. спільно з юридичним відділом підготовлено проєкт Договору з компаніями групи Noosphere (EOS та FlightContol) на виконання термовакуумних випробувань термотрубки с радіатором (ТЕФ та ФЕА). Матеріали передано на опрацювання замовникам.

Ключові завдання на наступний тиждень

 1. Опрацювання матеріалів «Google-форми №2» щодо планів участі науковців в Конкурсі бюджетних тем МОН України.
 2. Підготовка матеріалів для відправки до МОН України щодо надання науковому об’єкту «Комплекс експериментальних стендів для досліджень та випробувань виробів космічної техніки» КПІ ім. Ігоря Сікорського статусу такого, що становить національне надбання України.
 3. Оновлення та удосконалення офіційних інформаційних ресурсів про наукову та інноваційну роботу КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 4. Активізація роботи через систему Prozorro.

М. З. Згуровський

Просив би вас включити до вашої роботи як додаткову опцію питання роботи через систему  Prozorro. Вона раніше нами не розглядалася, але приклад ФТІ свідчить, що цим потрібно займатися серйозно.

Голова Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського М. Ю. Ільченко

Після трьохмісячної перерви, спричиненої карантином, проведено засідання Вченої ради університету в дистанційному форматі. Прийнято важливі рішення стосовно вдосконалення системи управління університетом, підготовку до нового навчального року, затверджено Положення про організацію освітнього процесу, структурні зміни підрозділів, освітні програми і навчальні плани бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти та інші питання (всього 18 питань). Текст прийнятих рішень оприлюднено на сайті Вченої ради університету. Зміст розглянутих питань оформлюється для широкого оприлюднення і використання при підготовці до осінньої Сесії професорсько-викладацького складу університету згідно з дорученнями, прийнятими 1 липня на нараді під керівництвом ректора М.З. Згуровського.

Згідно з рекомендаціями Координаційної ради з удосконалення менеджменту науки в університеті стосовно необхідності покращення результативності участі в конкурсах нових тем:

- важливим заходом стало проведення 2 липня засідання Круглого столу за участі керівників проєктів - учасників двох конкурсів Національного фонду досліджень;

- напрацьовані пропозиції стосуються вдосконалення як університетських можливостей, так і доцільності спрощення в подальшому окремих вимог і форм документів, встановлених організатором конкурсів НФД. Одна з пропозицій учасників Круглого столу стосується важливості оформлення авторських прав на твір щодо робіт, поданих на зазначені конкурси. Віталій Анатолійович як член Національної ради з питань науки і фахівець, який входить до її Адміністративного комітету, зможе використати цей шлях для того, щоб дати по наступних конкурсах обґрунтовані рекомендації від авторів. Там є що вдосконалювати;

- своєчасною є розпочата підготовка на конкурс МОН України комплексного проєкту зі створення супутника класу «Cubesat» з електронно-оптичним сканером власної конструкції для дистанційного зондування Землі («PolyITAN6»). Напрацьовані з цього питання пропозиції стосуються пошуку джерел необхідного фінансування проєкту. Наступний конкурс МОН планується оголосити у вересні 2020. У серпні – конкурс для молодих вчених, а у вересні для всіх.

М. З. Згуровський

Мова повинна йти не лише про «PolyITAN-6». Ми маємо говорити про нашу широку участь в конкурсі МОН вже на основі нашого досвіду – як не дуже доброго, так і успішного. Це ваша з Віталієм Анатолійовичем спільна робота і тут потрібно готуватися системно.

Продовження доповіді М.Ю.Ільченка

Давно очікуваною стала постанова № 522 від 25.06.2020 «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 20 травня 2020 року № 392», якою, зокрема, дозволено «участь у публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та відповідних підготовчих заходах».

Проректор з міжнародного  співробітництва С. І. Сидоренко

Міжнародні контакти

 • З метою розвитку співробітництва з партнерами з Австралії (Australian Defence), які зацікавились інноваційними розробками КПІ, що були висвітлені в фільмах про КПІ «Медіалабораторії КПІ», направили відповідь до Australian Defence.
  За дорученням ректора щодо взаємодії з Australian Defence – конкретні інноваційні розробки КПІ для направлення австралійським партнерам готують М.Ю. Ільченко, В.А. Пасічник, І.Г. Малюкова, Ю.М. Сидоренко.Листування здійснює ДМС.
 • На виконання доручення ректора щодо розвитку партнерства з Університетом Версаля, Франція, в сфері досліджень і космічних технологій з ініціативи п. Сергія Покровського на нараді за участі В.А. Пасічника, Ю.М. Сидоренка, С.Ф. Теленика, І.В. Коробка, А.П. Шишоліна та керівника ДМС прийнято рішення звернутися до Університету Версаля з пропозицією розпочати співпрацю. Перший такий лист готують І.В. Коробко та ДМС.
 • 3 липня відбувся наступний етап перемовин із Північно-Західним політехнічним університетом (КНР) за всім спектром питань, пов′язаних із створенням Українсько-Китайської спільної лабораторії як відкритої міжнародної платформи для розвитку співпраці КНР і України в сфері мирного освоєння космосу, а також початком перших проєктів, які могли б бути профінансовані китайською стороною і прийняті до реалізації за участі КПІ.

До складу делегації КПІ на переговорах увійшли співробітники структур проректора В.А. Пасічника та співробітники ДМС.

При проведенні переговорів важливим було зберегти і відстояти стартові позиції кпі, з якими за дорученням ректора КПІ делегація КПІ в вересні 2019 року розпочала перемовини про створення спільної лабораторії:

«Спільна лабораторія має фінансуватися через механізм спільних проектів;

при цьому розподіл витрат за цими проєктами на закупівлю обладнання (як для частини Спільної лабораторії в Північно-Західному політехнічному університеті, так і для частини Спільної лабораторії в КПІ) здійснюється в рівних долях;

кожна сторона окремо затверджує переліки обладнання, яке необхідно придбати для науково-освітніх цілей у рамках кожного проекту, що фінансується китайською стороною відповідно до умов кожного проекту та з урахуванням відмінностей освітніх навчальних програм університетів-партнерів».

На перемовинах досягнуто таких результатів:

1.До концепції створення спільної космічної лабораторії визначено напрями наукової діяльності.

2. Узгоджено порядок призначення відповідальних та членів експертної ради.

3. До 7-8 липня на основі прийнятої концепції буде підготовлено проєкт угоди між університетами-партнерами про створення спільної лабораторії.

4. Узгоджено деталі спільного проєкту, який вже включено до переліку проєктів, які будуть підтримуватися космічними агентствами Україні та Китаю до 2025 року: «Інноваційна платформа Cubesat для глибокого дослідження космосу та модульного навантаження на біологічну науку»;

Очікуємо на анотацію проєкту з боку китайських проектів.

5. Китайська сторона запропонувала свої послуги із запуску супутників КПІ й  чекає на технічні характеристики пускової касети.

6. Окремо домовлено підготувати проєкт протоколу зустрічі для подання до космічних агентств України та КНР для продовження підготовки проведення в місті Києві засідання Міжурядового підкомітету з питань розвитку співробітництва України і Китаю в сфері мирного засвоєння космічного простору (терміни засідання перенесено через пандемію спочатку на листопад, а тоді на лютий).

Проведено або готуються до проведення низка міжнародних заходів із застосуванням ІКТ, а саме:

На запрошення Надзвичайного і Повноважного Посла Аргентини в Україні пані Елени Летісії Мікусінські керівники ДМС та ДНВР 30 червня 2020 року взяли участь в онлайн-зустрічі «Будівництво мостів співпраці між Аргентиною та Україною» за участі співзасновника та директора Південної школи управління Інтернетом Ольги Каваллі, професійна кар'єра якої була важливою для покращення участі країн Латинської Америки та Карибського басейну в управлінні Інтернетом.

Посла Аргентини в Україні Елені Летісії Мікусінські та Ольгу Каваллі запрошено відвідати КПІ та виступити перед студентами і обговорити включення співпраці в сфері інтернет-технологій, в тому числі – на міждисциплінарних перетинах з інженерними напрямами навчання і досліджень у КПІ, та концепт діяльності в КПІ майбутнього Українсько-Аргентинського центру.

Активізація міжнародної проектно-грантової діяльності

Спільно з проректором з наукової роботи В.А. Пасічником на виконання доручення ректора співпрацювали в організації системної роботи з підготовки та подачі заявок на гранти за кожним із перспективних напрямів, запрошуючи до неї відповідних партнерів з Євросоюзу.

На виконання завдань, поставлених ректором, тривають зустрічі проректорів В.А.Пасічника та С.І.Сидоренка з деканами факультетів, директорами інститутів на предмет посилення координації в спільній діяльності щодо виконання завдань «Стратегії розвитку КПІ до 2025 року»: посилити міжнародну проєктно-грантову діяльність, міжнародну наукову мобільність аспірантів, магістрантів, молодих вчених, у 3-5 разів збільшити кількість міжнародних проєктів, що подаються кафедрами до різноманітних міжнародних конкурсів для отримання фінансування. У такому контексті 3 липня пройшла зустріч проректорів В.А. Пасічника  та С.І. Сидоренка з провідними вченими ХТФ на чолі із деканом проф. І.М. Астреліним, ПБФ на чолі із деканом проф. Г.С. Тимчиком, ММІ на чолі з директором проф. М.І. Бобирем, яку було присвячено розгортанню в цих трьох підрозділах міжнародної проєктно-грантової діяльності загалом, і підготовки до участі в новій Програмі ЄС «Горизонт Європа»,зокрема.

Підготовка проєктних пропозицій за оголошеними конкурсами

КПІ подав чергову проєктну заявку до програми Горизонт 2020. Контактною особою від КПІ є Віктор Петрович Студенець (кафедра теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ).

Координатор проєкту з Іспанії – Сentro de Іnvestigacion Сooperativa de Energias Alternativas Fundacion, CICEnergigune Fundazioa.

Заявку подано за напрямом «Майбутні технології». Це вже друга проєктна заявка на участь у програмі «Горизонт 2020» за участі В.П. Студенця у цьому році.

Група сприяння діяльності Центру ЮНІДО та Міжнародний консорціум за участі КПІ (ІЕЕ) у партнерстві з Центром ЮНІДО з більш чистих виробництв та Варшавською політехнікою подав оновлену проєктну заявку «Setting up Comprehensive Modern Energy Education (SCMEE)» на фінансування за програмою USAID Energy Security Project (ESP).

Розвиток нормативної бази університету в міжнародній сфері

У співпраці зі структурами проректора В.А. Пасічника завершено роботу над новою редакцією Положення про організацію роботи Міжнародних офісів при деканах, директорах та груп проектних менеджерів в їх складі.

Наказ, яким затверджується Положення, підписано ректором, він уже набрав чинності.

Робота групи з забезпечення позитивної динаміки показників КПІ в світових рейтингах університетів

Триває погодження із Ю.І. Якименком, А.А. Мельниченком, О.А. Жученком та О.М. Новіковим текстового матеріалу «Програма заходів з метою досягнення позитивної динаміки параметрів КПІ ім. Ігоря Сікорського в світових рейтингах університетів» як «внутрішніх» пропозицій для керівництва університету в роботі з забезпечення позитивної динаміки показників КПІ в світових рейтингах університетів.

Вперше КПІ робить спробу пробитися до Шанхайського рейтингу: КПІ зареєструвався в GRUP SURVEY (у базі даних університетів для рейтингування в Academic Ranking of  World  Universities (ARWU) Шанхайського рейтингу.

Здійснюється передача даних від КПІ за 2015-2019 роки, що вимагаються рейтингом, для побудови Шанхайського рейтингу за цей період.Кінцевий термін для заповнення – 15 серпня 2020 року.

Для участі в Subject Validation 2020 (Предметному рейтингу THE) 30.06.2020 р. внесено необхідну інформацію про КПІ.

Визначено 19 предметних галузей, в яких КПІ може бути предметом експертизи з боку рейтингу THE.

Упорядники рейтингу U-Multirank вже розпочали підготовку до U-Multirank 2021.

КПІ отримав запрошення для участі в загальному рейтингу U-Multirank 2021 року.

На веб-сайті рейтингу U-Multirank 03.07.2020 р. заповнено необхідні форми попереднього опитування.

Окрім остаточної інформації, яка буде подана від КПІ восени по університету загалом, упорядники рейтингу U-Multirank пропонують КПІ долучитись до предметного рейтингу.

Для цього до 3 липня 2020 року КПІ необхідно надати деяку додаткову інформацію з сайтів КПІ, яка запитується предметним рейтингом.

Збір даних для загального (пункт 3.2.4.) та предметного (пункт 3.2.5.) рейтингу розпочнеться у серпні 2020 року.

Результати U-Multirank 2021 буде опубліковано у червні 2021 року.

Як результат участі членів робочої групи по забезпеченню позитивної динаміки параметрів КПІ в світових рейтингах університетів в травні-червні 2020 року в вебінарах рейтингів QS, THE та U-Multirank стали зрозумілими деякі нові завдання, які ми раніше не враховували.

Розвиваючи консультаційні контакти з упорядниками рейтингу QS, на основі аналізу результатів рейтингів QS та використовуючи ресурс рейтингу QS «Rankings Analytics Solutions», робоча група має сконструювати та запропонувати для розгляду «along termin stitutional performance strategy», щоб виводити КПІ ім. Ігоря Сікорського на лідерські позиції серед університетів України.

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Господарська робота

- на минулому тижні ми співпрацювали з деканами/директорами факультетів/інститутів та з відповідальними за протипожежну безпеку по будівлях, де є приписи від ДСНС без позовних заяв до суду, щодо усунення зауважень до початку нового навчального року, а також спільно з юридичним управлінням закінчили підписувати доповнення до посадових інструкцій відповідальних за протипожежний стан у структурних підрозділах університету;

 • -розпочали ремонтувати та проводити профілактичне обслуговування вентиляційних систем на об’єктах університету;
 • - здійснили профілактичний огляд та просвічування усіх каналізаційних мереж університету;
 • - спільно із Департаментом економіки та фінансів завершили роботу над складанням плану проведення поточних ремонтних робіт аудиторного фонду університету;
 • - продовжуємо монтаж нової ливневої системи а також завершили підготовчі роботи з фарбування  фасаду 6-го корпусу;
 • - продовжуємо зрізати аварійні сухі дерева по території університету, на які є  акти  обстеження від «Київзеленбуду»;
 • - провели зібрання в Департаменті господарської роботи спільно із помічниками деканів/директорів факультетів/інститутів за напрямом господарської роботи щодо проведення закупівель структурними підрозділами засобів пожежної безпеки згідно з результатами  проведених торгів в університеті;
 • - у сквері за Музеєм авіації та космонавтики продовжуємо роботи з вкладання тротуарної плитки та розпочали монтаж підпірної стінки. Виведено та прокладено центральні магістралі під автоматичну систему поливу. Розпочали кронувати дерева та прибирати схил від скверу до вулиці Політехнічної;
 • - біля 20-го навчального корпусу  закінчуємо роботи з благоустрою території навколо пам‘ятнику О.Г. Лелеченку;
 • - розпочали виконання другого етапу  з благоустрою території біля  17-го навчального корпусу;
 • - провели тестування програми автоматичного збору, контролю та обліку енергоресурсів в університеті;
 • - розпочали низку ремонтних робіт у Центрі фізичної культури та спорту. При цьому хочу принагідно подякувати профкому за допомогу з матеріалами;
 • - провели спеціальне оброблення поверхонь з якими найчастіше контактують люди в університеті,  дезінфікуючими засобами із використанням розпилювальних пристроїв;
 • - щоденно здійснюємо вологе прибирання в усіх будівлях університету дезінфікуючими та хлоровмісними розчинами;

Соціальний напрям

 • - співпрацюємо з Департаментом міжнародного співробітництва та Сергієм Івановичем Сидоренком і завдяки цій співпраці на минулому тижні отримали інформацію від наших китайських партерів про безкоштовну передачу нам засобів індивідуального захисту:  40-а тисяч масок, 7-ми тисяч рукавичок і 55-ти термометрів для здійснення температурного скринінгу. На цьому тижні ці речі отримаємо і будемо ставити їх на баланс;
 • - продовжуємо передавати в підрозділи засоби особистого захисту для співробітників та здобувачів вищої освіти;
 • - надавали послуги з харчування для курсантів ІСЗЗІ;
 • - проводимо тестування проходження службових записок на закупівлю в новій системі документообігу;
 • - брали участь в роботі створеної комісії з регіональним фондом держмайна  для перевірки режиму роботи орендарів та списання з них орендної плати відповідно до Постанови КМУ;
 • - На вимогу Держпродспоживслужби встановили на СВСТ «Сосновий»нові запасні ворота;
 • -  станом на 3 липня середнє завантаження по проданих путівках у ОК «Маяк» складає 41%, викуп путівок триває.  Сьогодні там починається 1 зміна і вже 30 номерів заселено. У СВСТ «Сосновий» –  63%; На СОТ «Політехнік» на вихідних відпочивало вже 127 осіб;
 • - продовжуємо онлайн-продаж путівок, динаміка бронювань зростає;
 • - розширюємо вуличне освітлення СОТ «Політехнік». Встановлено нові стовпи та вуличні ліхтарі;
 • - проводимо рекламну кампанію для баз відпочинку у соцмережах та інших інформаційних ресурсах;
 • - провели засідання тендерного комітету в дистанційному режимі.

Напрям безпеки

 • - провели зустріч з керівництвом центрального апарату кіберполіції  Національної поліції України, під час якої було підписано меморандум про співпрацю;
 • - продовжуємо спільне патрулювання по території університету з поліцією та з Національною гвардією;
 • - за попередній тиждень складних правопорушень по території університету не було виявлено.

М.Згуровський

Хочу звернутися до вас та Михайла Безуглого з приводу автостоянки біля скверу, який ми розбиваємо за будівлею відділу авіації та космонавтики нашого Державного політехнічного музею. Прошу вас вивчити можливість перенесення цієї стоянки в інше місце. Варіанти цього існують. Для людей, які проживають на нашій території з точки зору відстані від їхнього житла практично нічого не зміниться, але ми могли б зробити цю історичну зону дуже цікавою і привабливою, а значить, – корисною і важливою для нашого університету. Думаю, якщо ми це зробимо, то і гостей КПІ там буде завжди дуже багато.

В.А.Кондратюк

Я звертався до Інвестиційної комісії з пропозицією дозволити затвердити план благоустрою для майданчика за корпусом №28.Там площа майданчику становить 1350 квадратних метри, підведені всі комунікації  ітам можна перебачити місце для автостоянки. При цьому її можна буде навіть трохи розширити, збільшивши кількість паркувальних місць, провести систему відеоспостереження, спорудити приміщення для чергового з департаменту безпеки, встановити шлагбаум – все для цього є. Лише потрібно узгодити це питання з профкомом і можна починати реалізацію такого проєкту. 

М.З.Згуровський

Тож я просив би вас, Вадиме Анатолійовичу і Михайла Олександровича Безуглого почати працювати над цим питанням. Адже мало хто може похвалитися такою славною історією, як КПІ. Особливо, пов’язаною з історією  становлення  і розвитку  авіації. Михайле Олександровичу, як ви до цього ставитеся?

М.О.Безуглий

Ми маємо вивчити це питання, я про можливе перенесення автостоянки почув вперше, тому поки що дати відповідь не можу.

М.З.Згуровський

То я просив би вас включитися в його вивчення. Це дійсно нам потрібно.

Начальник департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л. Г. Субботіна

Фінансування липня поточного року отримано в повному обсязі за усіма програмами.Оплату Казначейство проводить своєчасно.

Донараховуємо відпускні липня і серпня, виплатимо в зарплату липня, до 01.08.2020р. Плануємо також виплатити матеріальну допомогу.

Готуємо звітність за 1півріччя 2020р.

Фінансування за звітний період 2020р. за всіма програмами отримали  в межах виділених лімітів.

Кошти використовувались згідно з кошторисом.

За програмою «Підготовка кадрів» склалась економія за  статтею «Комунальні витрати» у зв‘язку із застосуванням знижувального коефіцієнту.

Підготовлено і узгоджено пропозиції на засідання Ради з розвитку університету щодо корегування кошторису. Засідання Ради заплановано на08.07.2020р.

Підготували проект Положення формульного розподілу фінансування, яке перебуває  на узгодженні. На таку систему ми мусимо перейти з вересня.

Спільно з фаховими департаментами за напрямами готуємо розподіл фінансування згідно з формулою.

Спільно з іншими підрозділами працювали над:

 • -підготовкою матеріалів на засідання Вченоі ради;
 • -проєктом змін структури управління університетом;
 • -корегуванням плану ремонтів університету
 • -організаційною структурою ІМЯО.

Директор студмістечка О. А. Іщенко

Минулий тиждень було присвячено оформленню проживання в гуртожитках тих студентів, які мають підстави залишитися в Києві на літні місяці, відповідно до затверджено поряду.

Усі студенти, які проживають у гуртожитках, здорові. Контроль стану їхнього здоров’я  здійснюється  постійно.

У гуртожитках щодня проводиться вологе прибирання і обробка приміщень дезинфікувальними засобами.

В семи гуртожитках виконуються ремонтні роботи. Наші зусилля і зусилля підрядних організацій зосереджено на ремонтах місць загального користування. Окрім того, повністю перекривається покрівля гуртожитку №12.

Також наші співробітники приводять у належний стан територію студмістечка.

За минулий тиждень правопорушень у студмістечко зафіксовано не було.

М.З.Згуровський

Дуже важливо і дуже добре, що при такій концентрації молоді ніхто не захворів. Тепер готуємося до поселення студентів на початку вересня, або трохи пізніше. У будь-якому разі це для нас буде великим викликом – підготуватися до поселення більш як 10 тисяч студентів, і організувати все так, щоб не допустити захворювань. Це – найголовніше ваше завдання.  Звісно, поточні роботи є дуже важливими, але протиепідемічні заходи є найважливішими.

Заступник директора з наукової роботи Науково-технічної бібліотеки М. Л. Друченко

На запит МОН складено список штатних науково-педагогічних та наукових працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського, що працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection із переліком цих публікацій. До списку включено 563 працівників та 2815 публікацій.

Бібліотека працює у своєму приміщенні, а також надає послуги в дистанційному режимі.

Попри початок відпускного періоду динаміка розміщень документів до відкритого електронного архіву КПІ ElAKPI не знизилася: за останній тиждень в ElAKPI розміщено 271 документів, з них шляхом самоархівування – 213. Нині архів налічує понад 30 тисяч електронних документів. Це зручно для студентів і викладачів.

Також, як і раніше, бібліотека надає оперативні довідки і доступ до ресурсів у віддаленому режимі, консультує дослідників, виконує їхні тематичні запити, забезпечує сприяння публікаційній активності тощо.

М.З.Згуровський

Роботу щодо наповнення електронного архіву має продовжуватися. Ми маємо максимально розширити свої бази. І те, що така досягнута така динаміка завантаження роботами наших викладачів і дослідників – це дуже важливо. Тож прошу спільно з Віталієм Анатолійовичем Пасічником і Михайлом Юхимовичем Ільченком її продовжувати.

Директор департаменту якості  освітнього процесу О.А.Жученко

Дві освітні програми (ФСП «Публічне управління») - винесені на остаточне затвердження НАЗЯВО;

Щодо однієї освітньої програми (ФСП «Соціологія») отримали проєкт рішення галузевої експертної ради, з яким ми не можемо погодитися. Підготовлено і відправлено відповідь на зауваження.

Продовжуємо роботу щодо аналізу та підготовки матеріалів для подання заявки на акредитацію освітніх програм на 2020/2021 навчальний рік. Опрацьовано матеріали бакалаврського та магістерського рівнів. Триває робота над програмами докторів філософії.

Зробили доповідь на засіданні Вченої ради університету за результатами акредитації цього року та планами на наступний навчальний рік. Доведено до відома відповідних керівників критерії акредитації.

Спільно з ДЕФ працювали над Положенням про формульний розподіл фондів ЗП з урахуванням показників діяльності.

Брали участь у нарадах з імплементації рішень Вченої ради університету та доуніверситетської підготовки.

Марія Перестюк

Готуємо проморолик про КПІ для абітурієнтів – це має бути візитівка нашого університету. Окрім того, за вашою рекомендацією плануємо об’єднати в одному ролику вже зроблені відео про наші факультети  та інститути. Протягом тижня ми цю роботу завершимо.

Також для залучення абітурієнтів з-за кордону та піднесення іміджу нашого університету працюємо над перекладом наших відео іноземною мовою.

Директор департаменту управління справами М. О. Мазур

Підготували проєкт наказу про передачі функцій студентського відділу кадрів Департаменту навчально-виховної роботи. Після його підписання ця частина перейде до Наталії Валеріївні Семінської, тобто  саме в цьому департаменті буде зосереджено усі напрями роботи зі студентами. 

Продовжуємо навчання і виконання практичної роботи в програмі «Мегаполіс».

Голова  об'єднаного  профкому  КПІ М. О. Безуглий

Минулого тижня відбулася попереджувальна акція протесту українських профспілок, до якої долучилася і профспілка КПІ. Її було спрямовано проти прийняття низки законопроектів. Це стосується закону про профспілки, певних аспектів медичної реформи, освітянської реформи, і важливих соціальних питань. Як з’ясувалося під час інтерв’ю з головою Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, частина депутатів хочуть скасувати наказ 1961 року про передачу профспілкам в управління певних санаторно-курортних закладів. Тобто вони бажають «відкотити назад» наказ шістдесятирічної давнини для того, щоб повернути нібито до державної власності ці об’єкти. Зрозуміло, що за багато десятиліть від того, що передавалося, практично нічого не залишилося, на тих територіях коштом профспілок було побудовано нові об’єкти, і тепер хтось прагне накласти на них руку. Власне, вже це робить. За результатами акції відбулася зустріч з головою Верховної Ради, під час якої, як видається, було досягнуто консенсусу, що речі, які стосуються профспілок, мають вирішуватися за участі самих профспілок. Якщо цей конфлікт розгортатиметься і далі, тоді й надалі будуть організовуватися акції протесту , в яких ми також братимемо участь.

Планові питання діяльності профкому університету вирішуємо в робочому порядку.

М.З.Згуровський

Дякую. Але хотілося б чути і про планові питання, які стосуються внутрішнього життя нашого університету. Бо тепер виникає дуже багато соціальних питань у частині підтримки людей, допомоги їм, і тут ми розраховуємо як на профспілку співробітників, так і на студентську.

М.З.Згуровський

Чи залишилися в учасників засідання запитання, пропозиції?

С.І.Сидоренко

Оприлюднено результати національного рейтингу закладів вищої освіти «ТОП-200». Його методика оцінювання вишів відрізняється від методик світових рейтингів, яким ми останнім часом приділяємо значну увагу. Наш національний рейтинг враховує результати університетів у Scopus, Webometrics, участь у програмах Європейського Союзу «Еразмус+», Google Scholar Citations, результати участі студентів у  Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, стипендії Президента та Кабінету Міністрів України для молодих учених, кількість отриманих ученими університету патентів, середній конкурсний бал абітурієнтів – одне слово, він комплексно віддзеркалює все те, що сьогодні актуально для університетів України.

На першому місці рейтингу – наш КПІ імені Ігоря Сікорського, на другому – Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, на третьому – Сумський державний університет, на четвертому – Харківський політехнічний інститут, на п’ятому – Львівська політехніка і так далі.

Тобто ми бачимо, що за розширеною методикою, яка відрізняється від методики закордонних рейтингів, розподіл рейтингових місць українських університетів відрізняється від того, що вони нам показують. 

М.З.Згуровський

А чим ви можете пояснити такі розбіжності? Яка з цих методик є прозорішою та об’єктивнішою, а яку з них ще, можливо, слід перевіряти?

С.І.Сидоренко

Ми вважаємо, що методика нашого національного рейтингу є більш комплексною, ближчою до актуальних проблем українських університетів. Ну, наприклад, кількість поданих заяв абітурієнтів, середній конкурсний бал і таке інше – це все те, що для нас дуже важливо. І, скажімо, наше визнання університетів всередині країни,  – кількість стипендій Президента та Кабінету Міністрів України для молодих учених – це віддзеркалення участі молоді в наукових дослідженнях, чим закладається певна перспектива розвитку нашої науки, і молоді талановиті люди підтримуються. Якщо порівняти з рейтингом OS, то там, наприклад, 40%  – це ваговий коефіцієнт показника «репутація в академічному середовищі», який складається на основі відгуків академічних експертів. Але хто ці експерти, кого вони представляють? Це ж експерти з дуже різних країн, яких запрошують для оцінки університетів, у нашому випадку – до оцінки університетів України. І тут ми отримуємо дуже велику дисперсію оцінок,  а ваговий коефіцієнт складає 40%!

М.З.Згуровський

А де ви бачите більше суб’єктивних складових– у міжнародних рейтингах, чи в національному? 

С.І.Сидоренко

Безумовно, в міжнародних. Візьмемо Webometrics. Тут опосередковано також враховуються експертні оцінки. Ці оцінки робляться на основі аналізу нашого інформаційного простору і Web-присутності університету. У більшості світових рейтингів університетів суб’єктивний фактор – оцінка академічних експертів і оцінка роботодавців – становить 50%. А в нашому українському рейтингу все вимірюється числами. І в цьому різниця.

М.З.Згуровський

 Це важливо. І такий підхід слід включати в систему внутрішньої акредитації. Анатолію Анатолійовичу Мельниченко, Олексію Анатолійовичу Жученко, візьміть це на озброєння.