Виставка старовинних книг з хімії в НТБ

Хімічне відділення Київського політехнічного інституту було відкрито в 1898 р. Його першим деканом став відомий хімік Михайло Іванович Коновалов (той, що відкрив “реакцію Коновалова”). З його ініціативи в інституті в 1900 р. було засновано другу у світі і першу в Російській імперії кафедру фізичної хімії (організатор і керівник до 1908 р. – професор В.Ф. Тимофєєв). У подальшому кафедрою керував (протягом 30 років) учень Коновалова професор В.А. Плотніков, і саме він започаткував новий науковий напрям, відомий під назвою "Київська електрохімічна школа". Серед викладачів ХТФ були відомі вчені Л.В.Писаржевський, В.Г.Шапошніков, К.Г.Дементьєв та інші. Тож не дивно, що значну частину старого фонду нашої бібліотеки складає література з хімії. Саме вона представлена на виставці, яку відкрито в залі №2 рідкісних і цінних видань Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І.Денисенка.

Першу частину виставки складають наукові роботи класиків хімії: французького вченого Жана Шапталя (1756–1832); шведського хіміка-фармацевта Карла Вільгельма Шеєлє (1742–1786), який став першовідкривачем декількох хімічних елементів (зокрема, кисню); "Теоретична хімія" Германа Копа (1817–1892) – історика хімічної науки; Д.І.Менделєєва (1834–1907) – автора знаменитої періодичної таблиці хімічних елементів і голови першої державної екзаменаційної комісії КПІ.

Представлені також навчальні посібники професорів Київської політехніки – В.Г.Шапошнікова, К.Г.Дементьєва, М.І.Коновалова. На більшості видань збереглися власницькі написи і печатки, автографи авторів, дарчі написи.

Звичайно, найбільша частина видань – це саме підручники, практичні посібники, датовані серединою ХІХ – першою половиною ХХ ст. Є серед них і літографовані примірники – унікальні зразки наукової технічної літератури.

Ще один блок виставки – це твори лауреатів Нобелівської премії з хімії: Сванте Ареніуса, Якоба Вант-Гоффа, Марії Склодовської-Кюрі. Таких книг досить багато в нашому фонді, а на сайті бібліотеки представлено електронну базу "Твори лауреатів Нобелівської премії з хімії у фонді НТБ".

Є також декілька видань з різних науково-популярних серій початку ХХ ст. – "Очерки по истории естествознания", "Научно-популярная библиотека "Человек и вселенная", "Библиотека для самообразования", "Классики естествознания". Такі видання були дуже популярними в 20-х роках минулого століття.

Виставка налічує близько 100 книжкових видань, триватиме до червня, і ознайомитися з нею мають змогу всі охочі.

Марина Мірошниченко, зав. відділу рідкісних і цінних видань